CD NEKONEČNOST

 

Zpěv: Nora Harazimová

Kytara,vokály : Petr Urbánek

Rytmika: Tomáš Reindl

 

Naše nové CD NEKONEČNOST je autorským projektem, který básnickým jazykem vyjadřuje naše představy a sny.

Seznam skladeb včetně možnosti přehrát si některé skladby ve formátu mp3 najdete v sekci Hudba

                         

 

 

Nová Meditace v úterý dne 30.6.2020 v 7:48 hodin

 

 

V sekci Esoterika - články přinášíme článek a instrukce pro velmi důležitou meditaci pro nás v ČR dne 30.6.2020. Materiál přinášíme z portálu www.2012portal.blogspot.com. Žádáme, aby jste se všichni, kteří máte zájem na pozitivních změnách na Zemi, zúčastnili této významné meditace. Letošní rok je zásadním rokem změn, které nás dovedou do nového Věku Vodnáře, jak již bylo dlouho prorokováno. Tyto změny počaly v roce 1975 a budou dokončeny v roce 2025. Toto všechno je dáno časovým okénkem, které se objeví vždy za určitý čas, kdy se ukončují různé kosmickým cykly a lidstvo by se mělo v průběhu těchto cyklů duchovně vyvíjet a prožít určité zkušenosti. Během těchto "okýnek" máme možnost se vrátit zpět tam, odkud jsme přišli a pochopit, že život na Zemi je iluzi. Je to jako v pohádce, kde hrdina musí zvládnout několik úkolů, než se dostane k vytouženému cíli. Symbolicky charakterizují naši cestu životem tarotové karty.

 

 

 

Představuji vám svůj nástroj pro nové tisíciletí, na který nejen hraji a za jeho doprovodu též zpívám upravené verze svých písní. Tento nástroj mne hodně uchvátil a cítím, že je pro mne stvořen. Chystám s ním další akce a vystoupení na svých sólových koncertech a také s moji duchovně spřízněnou přítelkyni Aničkou Havlíkovou na nových pořadech "Připrav se na změnu", které by měly lidém přinášet úplně jiné rozměry informací a vnímání vyšších duchovních věcí.     

                                    

                                 

 

Připrav se na změnu

Jak jsme již psali v článku "Událost - stručné shrnutí" viz sekce esoterika, čeká lidstvo radikální změna, která se dotkne všeho na Zemi i v celé Sluneční soustavě. Tyto tzv."události" se odehrávají vždy za určitou časovou jednotku a jsou spuštěny galaktickými energetickými vlnami, které přicházejí z Centrálního Slunce naší galaxie Mléčná dráha. Tyto vlny jsou řízeny vyššími spirituálními silami, které přicházejí přímo od Prvotního Zdroje nebo-li chcete-li Stvořitele, a slouží k duchovní evoluci a povznesení bytosti. Kromě toho se lidstvo musí ještě navíc vypořádat s temnými silami, které ovládly tuto planety a uvrhly nás do otroctví, o kterém nemá vetšina lidí ani tušení. Po 26 tisíc let jsme byli posupně zotročení a naše svobodná vůle byla zlomena. Nyní nastal čas za pomoci světelných sil zlomit tyto okovy a vstoupit konečně do galaktického společenství národů a nalézt svoji cestu a směřování. Z těchto důvodů se objevili informátoři a zástupci světelných sil, jejímž úkolem je probudit lidí a připravit je na tyto změny, protože jen probuzený člověk je schopen ovládat své Vědomí a vědomě tak zasahovat do dějů. Toto je největší tajemství lidí, které bylo přísně střeženo před většinou lidí a bylo určeno pro zasvěcence. Proto bylo vytvořena celosvětová síť pracovníků světla a sdružena do komunitního společenství Prepare for change, jež má svoji platformu na portále www.prepareforchange.net. Tyto pracovníci jsou probuzení lidé, tzv. hvězdná semínka (starseeds), jejichž úkolem je probouzet ostatní lidí a napravovat negativní stav, který na Zemi panuje. Jedním z nástrojů jsou hromadné meditace v určitý čas dle  časových pásem, které mohou velice výrazně ovlivnit děje na Zemi, jak již bylo prokázáno i vědecky. A pak je to sdílení informací na webech, přednášky, sympozia apod. Jelikož i my se považujeme za hvězdná semínka a již mnoho let zpracováváme a třídíme informace ze všech možných zdrojů, které se pak snažíme předat lidem. Samozřejmě, ještě musí být v souladu s naší "Já jsem přítomnosti", což je naše vyšší Já, které nás řídí. Je to náš úkol v tomto životě, ale byl i v předcházejících inkarnacích. Jelikož během procesu zrození dochází k amnézii-zapomnění, tak cesta k rozpomenutí se je někdy dlouhá a velmi trnitá.

Děláme různé přednášky jako pořady spojené s hudbou, aby byly informace pro lidí lépe stravitelné a víc je bavily. Slovem provází ing. Anna Havlíková a já, Mgr.Nora Harazimová je doprovázím hraním na tankdrum a k tomu zpívám - viz obrázek výše. Naše témata jsou různá, např.:

- utajená historie lidstva

- spiritální evoluce člověka

- jak se projevují kvantové zákony v našem životě

- tajemství české kotliny

- holistický přístup k životu

a především informace o stavu naší Země, o manipulaci, ovlivňování, o symbolice ve filmech a jak se připravit na nové věci a změny. Též využití hudby k ovlivňování našeho zdraví a jak vlastně žít v souladu s duchovními principy.

Kdo by měl zájem o přednášky eventuelně workshopy může využít kontakt uvedený na webu.

 

Vaše Nora Boudicca a Anna Havlíková (Elbereth)