Archoni a skupina Chiméra jsou zodpovědní za zlo, které na Zemi nikdo nedokázal zastavit od té doby, co existuje lidstvo

29.06.2021 17:59

Archoni a skupina Chiméra udržují díky primární plazmatické anomálii na Zemi otrockou karanténu. Provádí to pomocí pokročilých kvantových, skalárních a plazmatických technologií. Dokáží zakřivit časoprostor a překroutit realitu. Zdá se vám to nemožné a sci-fi? Pro nás ano, ale ne pro vyspělé negativní mimozemské bytosti, které jsou daleko před námi ve svém vývoji.

Dříve, než budete chtít pochopit, co se děje na naší Zemi a kdo nás ovládá a jakým způsobem to provádí, je potřebné si položit tyto základní otázky a zamyslet se nad tím, zda na ně můžeme jasně odpovědět nebo v tom máme zmatek. Pokud v tom máte zmatek, asi budete těžko chápat, o čem se v článku píše. Jenom blázen dopředu odsoudí něco, o čem vůbec nic neví. Jenom blázen si nejprve neprostuduje materiál, než ho bude kritizovat, zesměšňovat, či popírat.

Kdo udržuje zlo na Zemi? Proč jsou stále války a genocidy? Proč nedokáže nikdo tisíce let toto zlo zastavit? Proč nedokážeme poslat na lidi, o kterých víme, že jsou původci tohoto zla, armádu, komanda a celé lidstvo, aby je zničilo a zabilo? Proč žijeme jako tupé, odevzdané stádo a plníme bez řečí přesně to, co po nás systém žádá? Proč stále víc a víc degradujeme lidského ducha a stáváme se závislí na každé hračce, kterou nám systém předhodí jako psovi kost? Jak je možné, že se lidé ještě dostatečně nepoučili z minulosti, ale též z vlastních chyb? Jak je možné, že vstupujeme stále do té samé řeky, snad stokrát po sobě? Jak je možné, že věříme lidem, které ani neznáme? Jak je možné, že jsme doposud nepochopili, že politika je zlo a stále věříme novým a novým stranám, politikům, prezidentům, parlamentům a hnutím? Jak je možné, že jsme nepochopili, že politiku nepotřebujeme, stejně jako většinu lékařů a jejich metody? Proč se nezamyslíme nad tím, že ani jedno, ani druhé v  historii lidstva neexistovalo a lidé žili klidně bez obou? Víte, proč děláte to samé, co zbytek světa?  Víte, proč nechcete vybočit z řady, abyste nevypadali jako asociál, který do této skvělé společnosti nepatří? Víte, proč chodíte do školy a celý život do práce proti své vůli a většinou s nechutí? Víte, kdo za tím vším stojí? Proč nejste většinu svého života doma, nevěnujete se svým koníčkům a místo toho dřete jako otrok za pár drobných? Proč vám ani plat nestačí, abyste mohli žít důstojně a dopřát si  vše, po čem toužíte? Proč nejste nikdy spokojení a šťastní? Proč se vám celý život až do smrti dějí špatné věci, samý stres, jeden problém za druhým, neštěstí a choroby? Proč se to samé děje všem lidem na celém světě? Proč existuje tolik států, jazyků, nářečí a dialektů? Proč existuje tolik náboženství, sekt, hnutí a kultů? K čemu je toto všechno potřebné a kdo to tak chce? Chceme to snad my, obyčejní lidé?

Kromě probuzených lidí, kteří se už dostali k těmto informacím, celý zbytek světa žije v naprosté nevědomosti.  Neví nic o tom, co se děje na Zemi, ani kdo s námi manipuluje. Zbytek světa ani netuší, že žije v otroctví. Naše otroctví pokračuje a je daleko nebezpečnější a sofistikovanější než kdykoli před tím v minulosti. Za krátkou dobu o tom bude vědět každá bytost na světě, protože lidé, kteří osvobozují naší Zemi, převezmou v den D kontrolu nad vším a všemi, tedy i médii a zavedou nový finanční systém (Gesara). Skončí všechny zlé věci, též náboženství a všichni lidé na celé Zemi se dozvědí, kdo a jak s námi manipuloval. To povede k probuzení každého nevědomého člověka. Vy sami, každý může k této změně přispět tím, že se pokusí změnit náš svět jiným myšlením a nazíráním na věci, šířit nové informace mezi co nejvíce lidí.

Jenom lidé, kteří mají skutečný zdroj informací a vědí, co se děje ve vesmíru a také na Zemi, jen oni mohou jasně a s jistotou něco říci, protože jsou toho přímo účastni a mají veškeré informace přímo k dispozici. My ostatní si můžeme pouze jen něco domýšlet. Většina lidí nemá vůbec ponětí, co se děje, co je skutečná realita. Naší Zemi ovládají Archonti a skupina Chiméra. Oni vytvořili na Zemi karanténu a Zem před 26 000 lety,  ve  výšce 13,6 km,  také  pod ní a všude okolo Země obalili do skalárního plazmatického závoje a do něho vložili AI (Umělou inteligenci ) .  Kromě  toho entita zvaná Yaldabaoth  padlý archanděl, který se před 8 000 000 lety odpojil od Zdroje Světla,  neboli Boha,  zešílel, protože si sám zvolil tuto zkušenost, odpojit se od Boha a upadnout do nejtemnější hmoty. Kromě Boha, který je věčný, existuje ještě něco, co je též věčné a existuje mimo Boha. To je Nahodilost, je to forma možností a energie, která má různé kombinace. Sama o sobě je nahodilost neutrální, jakmile se do ní ponoří duch, duše, věčné vědomí, tak nastává možnost jak činit dobro, tak také zlo. Existuje nepřeberné  množství  kombinací. Nahodilost v sobě obsahuje plazmu. Plazma může být jak pozitivní, tak negativní. Yaldabaoth se ponořil do čistě negativní plazmy a nahodilosti. Byl něco jako vůdce Archontů nebo bytost, kterou Archonti uznávali. Vůdcem Archontů byl též Satan.  Jsou to padlí archandělé z galaxie Andromeda, z oblasti Rigel. Skupina Chiméra jsou padlí archandělé také z galaxie Andromeda, ale z oblasti Orion. Oni už nemají původní těla jako my a jako humanoidi. Jsou to pavoučí, insektoidní bytosti. Takže Archoni a skupina Chiméra jsou to zlo, které ničí vesmír. Naše Země je poslední, kterou ničí, po jejím osvobození, které je už skoro realita, zlo skončí a bude navždy rozpuštěné. Archoni (ti) jsou obyčejné bytosti jako my, jen vypadají jinak. Jsou to duše jako my, jen v jiných tělech.  Pokud je jejich vůdce zabit nebo se mu něco zlého stane, vždy se jeden z nich prohlásí za nového vůdce. Jeden z jejich předchozích vůdců Satan byl eliminovaný galaktickou konfederací,  byl eskortován a dematerializován v Centrálním Slunci, kde jeho duše, vědomí a také vyšší já už skončilo. Vznikne z něho nová jiskra nové duše, která začne od začátku ve vývoji od 1. dimenze jako základní prvek a bude mu trvat miliardy let, než se stane opět bytostí. Jeden vůdce je nahrazen dalším a zlo trvá dále, proto je třeba vyrvat ho i s kořeny, aby jednou provždy skončilo.

Muž jménem Fabrizio Massimo  Brancaccio  vlastní celý Vatikán. Vatikán je jeho majetek. Ten muž je inkarnovaný Archon a je to ten samý, který byl ve starém Římě císařem z rodu Maximus.

Jiný jeho příbuzný Stefano Massimo. Oni (Archoni ) vytvořili ze Země otrockou kolonii a udržují její karanténu. Oni (v podobě černé šlechty) vytvořili Vatikán a také ho ovládají. Oni určují, kdo a kde bude prezidentem. Taktéž určují, kdo bude papežem. Mají pod sebou Jezuity a oni plní jejich příkazy. Jezuité jsou jen naoko věřící, ve skutečnosti to je sekta satanistů kultu 9. brány a provádí infiltraci do všech států. Jsou to zvědové a špioni černé šlechty. Kult 9. brány je velmi nebezpečná odnož satanistů a patří do ní i papež František spolu s kardinály, bankéři a spoustou dalších lidí z byznysu a z Hollywoodu. Rodin Archonů, tedy černé šlechty je mnohem víc a všichni spolupracují na karanténě Země tím, že ji stále udržují jako otrockou planetu.

 

Víte, kdo to je? Nejmocnější muž na světě! Pepe Orsini, alias Domenico Napoleone Orsini, šedý papež šéf Rothschildů hlava Rockefellerů, hlava Vatikánu, šéf celé černé šlechty (Takové obličeje v tisku neuvidíte. Je čas, aby se dostali na světlo! – zdroj: qanon.sk

 

Dobrý zahraniční článek o archonských rodinách černé šlechty se jmenuje: Massimo Mafia of London
https://ltvfye.blogspot.com/2018/03/massimo-mafia-of-london.html

Všechno to jsou padlí archandělé z galaxie Andromeda inkarnovaní v lidských tělech. Bohužel my dnes žijeme ve světě, ve kterém lidé daleko snáze uvěří lžím než skutečné pravdě, protože pravda vypadá jako nejdivočejší sci-fi a bývá velmi krutá. Tito sociopati indoktrinovali celé lidské pokolení po dobu 26  000 let a dokázali vytvořit z lidstva hybridní tvory bez vlastního myšlení a úsudku. Naprogramovali nás, díky vícestupňovým programům, jednu vrstva za druhou. Ty programy jsou tak silné, že je máme ve své DNA. Všichni, kdo získávají informace ze sytému, jsou klamáni a dezinformováni, začíná to už u výchovy dětí, rodiče, škola, ti všichni předávají dětem dál a dál pokřivené informace. Všude se setkáváme s dezinformací a podvodem. Takto z nás udělali slepce, kteří mají ukazovat cestu dalším pokolením.

Nevědomost je základní a jediná příčina veškerého neštěstí, které se děje na Zemi. Člověk dělá z nevědomosti špatná rozhodnutí a ty mu působí jen zklamání, bolest a utrpení. Kdyby člověk netápal ve tmě odpojený od Zdroje, měl by skutečné poznání a žádné zlo by se mu nedělo.

To, že archonské síly udržují lidstvo v  nevědomosti má za následek všechny války, genocidy, všechno lidské utrpení a neštěstí. Přesný název toho zločinu je: DUŠEVNÍ GENOCIDA.  Jsou různé druhy genocid- např. ekonomická přes banky, fyzická… Války a genocidy jsou na Zemi od pradávna. Není v jejich zájmu, abychom se měli dobře a žili v míru. Jejich hodnoty jsou naprosto obrácené našim. Živí se naší energií, proto nás rádi nechávají umírat v bolestech a hodně trpět. Chtějí tuto Zemi otrávenou a zamořenou jedy, to je posiluje a vyživuje. Archonské rodiny černé šlechty a skupina chiméra, která je ještě nad nimi, disponuje pro lidstvo nepředstavitelně vyspělými technologiemi. Dokáží si měnit a obnovovat buňky. Dokáží si klonovat těla donekonečna. Dokáží pracovat se svými duchovními těly a duší……

Oni nás zotročili, ale my jsme to dovolili. Máme svobodnou vůli, odvrátili jsme se od všeho čistého, duchovního a vydali jsme se na cestu rozumu, hmoty a nízkých hodnot. Z toho důvodu se už jako děti rodíme s rozvinutějším předním mozkem a méně rozvinutým zadním, tedy s tím, který u nás prohlubuje duchovní schopnosti. Všechny tyto temné bytosti nás mohly zotročit jen díky tomu, že jsme to naším kolektivním vyzařováním ducha dovolili. Kdybychom šli cestou Světla, jak jsme měli určeno, takováto temnota by nebyla schopná ukotvit se na Zemi, protože, tam, kde je Světlo, nemůže být temnota.

 NAŠTĚSTÍ PRO NÁS, VEŠKERÁ TATO MOC A ÚTLAK BUDE BRZY MINULOSTÍ. BOŽÍ MEČ SPRAVEDLNOSTI DOKONČÍ SVÉ DÍLO OČISTY A NASTOLÍ POŘÁDEK. POTOM OPĚT NASTANE NA ZEMI RÁJ, JAKÝ TU MĚL VŽDY BÝT.

 

ZDROJ: https:// www. podtatransky- kurier.sk/ za zrkadlom/

                                 Příčina zla a genocid ne Zemi

upravila - Nora