Archonti a implantáty

09.06.2023 23:12

Krátký exkurz do problematiky

 

Člověk je tvořen světelnou energií, máme světelné tělo. Nejhustší je fyzické tělo, ale kolem něj jsou nefyzická těla- tzn. plazmické, éterické, astrální, mentální a kauzální, která nevnímáme, až na pár výjimek-např. je mohou  vnímat  léčitelé,

kteří s nimi pracují a vidí auru.

Po smrti , kdy umírá jen naše fyzická schránka,

éterické tělo  se odpojí a stoupá  do astrální sféry.

Ovšem nižší astrální sféra, do které většina lidí odchází,

je pod vlivem pánů  karmy- Archontů.

Pomocí implantátů, které nám vloží do našich éterických těl, nás mohou ovlivňovat díky  elektromagnetickým  signálům, které vysílají pomocí neviditelné éterné sítě z exotických technologických zařízení. Tímto způsobem mohou snižovat naše frekvence, způsobují deprese, strachy, úzkosti, můžeme slyšet cizí hlasy, které nás nutí dělat věci, které nechceme………. Tolik ve stručnosti k tématu implantáty. Je to vše daleko složitější.

Cílem osvobozovacího procesu, který právě probíhá,

je osvobodit člověka nejen na fyzické úrovni, ale i na astrální úrovni.

Tzn. osvobodit ho z vlivu Archontů.

Archonti nám bránili vystoupat do vyšších duchovních sfér, protože nás všechny drželi v karmickém kruhu 3D reality.  Nekonečnou inkarnací jsme jim sloužili jako zdroj energie. To právě brzy skončí a člověk bude skutečně svobodný.

Anna Elbereth a Nora Boudicca