Arkturiánská skupina - 28. března 2021

21.04.2021 13:58

Ačkoli to tak nevypadá, stále více vyrůstajících a nízko rezonujících energií nyní přítomných na Zemi se začíná transmutovat na vyšší rezonanci, která proudí dovnitř a na proudy lásky. Vše probíhá podle plánu. 

Je důležité dosáhnout vědomí duchovní důvěry. "Opravdu věřím, že Jeden všudypřítomný, všemocný a vševědoucí Zdroj / Vědomí / Bůh je vše, co existuje?" Pokud ano, mohlo by něco existovat mimo IT? Odkud může něco na rozdíl od IT pocházet, pokud je IT všudypřítomné? “ Všudypřítomnost automaticky vylučuje existenci reality duality a oddělení. Přeneste tyto znalosti do všech aspektů vašeho života, kde pak mohou růst, rozšiřovat se a nakonec se stát vaším stavem vědomí, kde je důvěra automatická. 

Je lákavé i pro ty, kteří se vyvinuli, aby se dostali do obav, které vyvstávají z vnějšího zdání, ale nikdy nepochybují o tom, že Boží plán je pevně na svém místě. Vy, probuzení, jste dnešní duchovní válečníci jednoduše proto, že nosíte Světlo pravdy ve vědomí. Protože existuje jen jedna, vyšší rezonanční energie, kterou s sebou tajně a tiše nosíte, působí tak, že zvedá a pomáhá ostatním rozpoznat, kolik z toho, co bylo přijato jako normální, je ve skutečnosti falešné, kruté a zbytečné.

Život je v současné době pro většinu lidí obtížný. Lidé jsou unavení a chtějí, aby věci byly normální. Zkuste současnou dobu považovat spíše za pauzu než za problém. Pauza, která byla nutná, aby se zastavil trojrozměrný kolotoč, na kterém tolik lidí žilo ve víře, že je to normální. „Pauza“ umožnila mnoha lidem ustoupit a přehodnotit své přesvědčení a životní volby. 

Tato „pauza“ v běžné činnosti přinutila mnoho odvážně provádět změny, které se blíže přizpůsobují jejich stavu probuzení. Spíše než pokračovat v připojování se k volbám z předchozího a méně vědomého stavu vědomí, přestávka od zvyku a rutiny pomáhá mnoha lidem upřímněji se zkoumat, proces, který by bez „pauzy“ trval mnohem déle. 

Jak vyšší frekvence světla proudí na Zemi a integrují se na Zemi, přijdou další. Existuje pouze JEDNA energie a IT je všudypřítomné, ale poté, co se stalo podmíněno falešnou vírou ve dvě síly, začalo se vyjadřovat jako dualita a oddělení. Tyto falešné interpretace nemají žádný zákon, který by je udržoval nebo udržoval, protože nejsou skutečné.

Duchovní evoluce je postupná eliminace toho, co je falešné a husté díky přítomnosti vysoce dimenzionálních skutečných frekvencí v globálním a osobním vědomí. 

Jak se energie s vyšší frekvencí integruje do buněk vašeho fyzického těla a vytlačuje těžší energii, na kterou si lidé zvykli, můžete se cítit nemocní, unavení a / nebo emotivní. Povolit postup. Tyto vysoké rezonující energie čistí a nahrazují energie v buněčné paměti, které jste možná nosili po celé věky. Vaše tělo ne vždy pochopí, co se děje, a reaguje způsoby, které zná. 

Připravovali jste se na to po celý život a dosáhli jste připravenosti překročit to, co je hotové. To může způsobit, že se budete cítit odlišně od vás, že jste byli v mnoha věcech zmatení. Činnosti, zájmy, lidé, jídlo a víra, které kdysi byly nedílnou součástí vašeho života, už jednoduše nerezonují s vaším novým stavem vědomí a mohou vám zanechat smutek a touhu po tom, co kdysi bylo. Pamatujte - nic skutečného nikdy nezmizí do nicoty, ale pouze změní formu. Znovu zažijete ty věci, které představují vaši úplnost, ale novými způsoby. 

Přítomnost vysoké rezonanční energie aktivuje hluboce pohřbené negativní emoce, víry a zážitky naplněné strachem, které jste během mnoha životů vědomě nebo nevědomě udržovali pohřbené. Vyšší frekvence světla působí tak, že odhalují tato „skrytá místa“ jednoduše proto, že realita vždy potlačí falešné energie vytvořené z konceptů a přesvědčení založených na dvou silách, které nemají žádný zákon, který by je podporoval. 

To je to, co stojí za násilím a destruktivním chováním, kterého jste v tuto chvíli svědky. Je to účinek přítomnosti stále více světla (reality) na Zemi, jak se pohybuje směrem k tomu, aby se stala planetou vyšší dimenze. Stejně jako u lidí, ani Země nikdy neměla zůstat trojrozměrná a vše, co se nyní odehrává, je součástí procesu vzestupu Země. 

Vnímejte energii, kterou prožíváte. Dopřejte si, abyste cítili jakékoli emoce, které vyplývají z vašeho procesu clearingu / integrace. Přestaňte ignorovat nebo nutit ty bolestivé zpět dovnitř, kde nezmizí (jsou to energie), ale spíše bude dál vyjadřovat navenek, když to nejméně chcete nebo očekáváte, dokud se na ně nebudete dívat a nebudete očištěni. 

Kdysi dávno se duše rozhodly zažít odloučení a udělaly to, ale pak zapomněly, kdo jsou, a zasekly se v tom a vytvořily kolektivní vědomí založené na odloučení, které zase umožnilo sladění s nízkými rezonujícími energiemi a bytostmi, které přinesly na Zemi utrpení, negativní zkušenosti a vnější rušení, které trápí lidstvo po celé věky.

Křesťanská oslava Velikonoc se brzy uskuteční po celém světě. Stejně jako u vánočního příběhu však Velikonoce nejsou příběhem pouze jednoho muže, ale spíše příběhem každého. V určitém okamžiku na každé cestě duší přichází ukřižování, které se říká „temná noc duše“. Je to zkušenost, jak se rozpadá základ člověka, aniž by varoval, že nechává člověka zmítat pochybnosti, zmatek, duševní úzkost, odpor a otázky. 

Po období utrpení (tři dny v hrobce) a marných pokusech o obnovení toho, co kdysi bylo, došlo k poznání, že známá vnější řešení už prostě nefungují a v tomto okamžiku začíná vnitřní hledání. Jak se odvíjejí nové vhledy, on / ona začíná vidět svůj starý základ z nové a vyšší perspektivy, která jim umožňuje budovat nový a rozvinutější základ (vzkříšení). Na cestě k realizaci je mnoho ukřižování a východních lidí, z nichž každý slouží k pozvednutí člověka na další úroveň. 

Naučte se žít v každém okamžiku. Pokus o udržení nebo obnovení energií včerejška, bez ohledu na to, jak úžasné mohly být, poslouží pouze k tomu, aby se neprojevilo něco nového. I po jednom dni, jedné hodině nebo jedné minutě je energie stará. Staňte se pozorovatelem, který žije z vaší nejvyšší úrovně vědomí a bez obav zahrnuje každý okamžik. Tímto způsobem neblokujete to, co může čekat „v křídlech“. 

Žít v nynějším okamžiku může být obtížné, protože každý byl naučen plánovat každý aspekt svého života podle trojrozměrných standardů. Život v tomto okamžiku neznamená, že přestanete dělat plány, ale spíše to znamená, že pokud se tyto plány změní, umožníte to bez velkého boje, odporu a úsilí vynutit si původní plán. Ti, kteří ještě nebyli probuzeni a kteří plně žijí v energii třetí dimenze, ještě nejsou duchovně připraveni žít duchovním dovolením, ale vy, jako vyvinuté bytosti, jste dosáhli tohoto místa připravenosti. 

Duchovní připuštění znamená vědět a přijmout, že vaše Vyšší Já, vaše Božské Já, zná a vede dokonalý plán pro váš duchovní růst. Znamená to, že když se osobní plány i přes vaše nejlepší úsilí úplně rozpustí, pochopíte bez odporu, že se něco odvíjí na úrovni, o které ještě nevíte. 

Připouští se schopnost ustoupit a sledovat, jak se život odvíjí od místa duchovní pravdy, než se pokoušet každý okamžik naplnit aktivitami založenými na koncepcích závazku vůči nějaké osobě, skupině nebo společenské víře. Jedná se o uvolnění „by mělo a nemělo by“, které vás udrželo v otroctví a bez práce. 

Povolení je aspektem důvěry, důvěry, která automaticky plyne z poznání, že člověk je Božská bytost / Vědomí ztělesňující všechny vlastnosti Zdroje. Povolení ví, že existuje božský plán, i když věci nemusí vypadat lidským očím tak. Je známo, že celý obraz ještě není schopen fyzicky se plně projevit, ale je plně přítomen na vyšší dimenzionální úrovni. 

Povolení se stává automatickým, jakmile začnete přijímat sebe jako JÁ. Nechte život, jak se vám zdá nejlepší, aniž byste se ho snažili řídit, plánovat, vynucovat, eliminovat nebo měnit. Povolení neznamená nedělat nic v běžném smyslu, ale spíše znamená důvěřovat, že vaše intuice (hlas vašeho Vyššího Já) je vodítkem pro vaše rozhodnutí a volby a poté jim umožňuje, aby byly tím, čím jsou. 

Energie světla o vyšší frekvenci přinášejí nové myšlenky o všem do kolektivního vědomí a také trochu „tlačí“ ty, kteří se pohybují na hranici probuzení. Někteří se rozhodnou v tuto chvíli neprobudit. Možná vyžadují zkušenosti s učením, které lze získat pouze v trojrozměrné energii, nebo si prostě chtějí užívat trojrozměrnou energii o něco déle. Některé duše se nyní rozhodly odejít, aby se reinkarnovaly do nové a vyšší rezonující země.

Svobodná vůle umožňuje všem mít výběr a výběr je jedinečný pro každého jednotlivce. Každý měl během mnoha životů různé zkušenosti, díky čemuž se lekce a úrovně duchovního vědomí každého člověka lišily. Nikdy necítíte, že musíte někoho přimět, přinutit nebo přimět jiného, ​​aby věřil, jak to děláte, z víry, že máte vyšší a lepší pravdu. Láska znamená ctít cestu každého prostřednictvím poznání, že všechny cesty vedou na horu a scházejí se na jejím vrcholu.

Probuzení pravdy JEDNOTY se nelze vyhnout navždy, protože Vědomí je a bude nekonečně vyjadřovat SÁM, i když jsou jeho výrazy zabarveny falešnými pojmy a vírami. Je nevyhnutelné, že v určitém okamžiku dojde u každého člověka k průlomu ve vědomí, protože nikdo nemůže přestat být tím, čím je. 

Mnoho intelektuálně přijímá, že jsou božskými výrazy, ale ještě si nedovolili tomu skutečně VĚŘIT. 

Nyní je čas a vy jste připraveni se integrovat - já jsem, že jsem. 

Jsme Arkturiánská skupina

onenessofall.com