Bojují jednotky v americkej armádě tajně za svobodu světa - operace Q

06.10.2022 22:24

25/09/2022 | Q/Trump/Aliance

 

Je možné, že některá oddělení americké armády pracují v zákulisí na záchraně světa před tyranií?

Doba, ve které se nacházíme, vyžaduje poctivost, abychom se podívali na fakta, a moudrost, abychom rozeznali přesné a nepravdivé informace. Nemůžeme si dovolit, aby nám pocity a názory zamlžily pohled. Zvu všechny, kteří si to přečtou, aby odložili emoce a pokusili se objektivně podívat na realitu. Musíme být ve svých pozorováních přesní, abychom se nestali obětí plánů zločineckých subjektů, které se nás snaží rozdělit a zničit.

INFILTRACE HNUTÍ ZA SVOBODU

Vždy, když se objeví silné hnutí za svobodu, tyrani nasadí své nejsilnější prostředky – vycvičené CIA, Mossadem, MI6 a jinými zločineckými zpravodajskými službami – aby infiltrovali hnutí za svobodu a sabotovali ho zevnitř. Tomu se říká řízená opozice.

Řízená opozice jsou subjekty, které se tváří, že bojují za svobodu, ačkoli ve skutečnosti je jejich cílem shromáždit pod svými křídly co nejvíce bojovníků za svobodu, aby mohli svobodné hnutí kontrolovat, oslabovat a sabotovat.

Některé z největších jmen celosvětového hnutí za svobodu jsou kontrolovány. V příštím příspěvku podrobně vysvětlím různé strategie kontrolované opozice, abychom se je naučili rozeznávat.

V tomto příspěvku se chci věnovat rozsáhlé operaci zločineckých tajných služeb (CIA, MOSSAD, MI6,…), jejímž cílem je odradit a zničit celosvětové hnutí za svobodu. Doporučuji vám, abyste dočetli až do konce, protože zejména ti z nás, kterých se tato operace dotkla, mohou mít při čtení následujících informací silné emoce. Nedovolte, aby vám negativní pocity zabránily získat přesnější pochopení toho, co se skutečně děje.

NEJVĚTŠÍ PROBUZENÍ V dějinách

V roce 2017 skupina vysokopostavených vlastenců z americké vojenské rozvědky zahájila největší vojenskou operaci všech dob s cílem zachránit svět. Začali anonymně zveřejňovat příspěvky na veřejných nástěnkách, které navštěvovali zejména vlastenci. Zpravodajské kapky odhalili obrovské množství odtajněných informací o tom, jak vážná je korupce ve vládě USA a na celém světě.

Odhalila se mezinárodní síť zla s takovou úrovní vojenských informací, jaké veřejnost nikdy předtím nebyla svědkem.

JEJICH MISE BYLA DVOJAKÁ:

1) Probudit vlastence, že rozsáhlá zločinecká síť pronikla do všech vlád a představuje vážnou hrozbu pro lidstvo.

2) vycvičit a aktivizovat dobré lidi, aby se stali nezastavitelnou armádou občanských vojáků, kteří by odhalili toto zlo pro lidstvo, což by iniciovalo pád této zločinecké sítě

Během tří let tato skupina důstojníků vojenské zpravodajské služby zveřejnila tisíce zpráv na několika internetových nástěnkách. Jejich poselství se rozšířilo po celém světě a způsobilo bezprecedentní aktivaci milionů lidí v každé zemi světa.

Zvuk pravdy začal jako potůček a brzy se stal zuřivou bouří, která zaplavila všechny národy světa.

ZAČALO SE VELKÉ PROBUZENÍ

Vojenská zpravodajská skupina, která toto velké probuzení začala, podepisovala své příspěvky písmenem „Q“.

TICHO PŘED BOUŘKOU

Hned po ukradení prezidentských voleb v USA v roce 2020 se Q odmlčel, což vyvolalo zděšení všech vlastenců, kteří čerpali sílu z jejich příspěvků.

Pak se do akce pustily zločinecké tajné služby a prostřednictvím populárních „válečníků za svobodu“, kteří jsou ve skutečnosti řízenou opozicí, spustili několik operací. Současně všichni šířili stejné poselství:

„Q bylo psyop, oklamat nás všechny.“

 

Vyspělejší vlastenci, kteří skutečně znali Q, měli pevný základ, který se tímto obviněním nedal jen tak lehce zmítnout.

Ve stejné době začala další operace, ve které se do popředí dostali Q podvodníci. Tito podvodníci tvrdili, že mají stejné vojenské informace jako Q. Okamžitě měli miliony stoupenců a astronomický dosah. To je typické pro určitý typ řízené opozice: objeví se z ničeho nic a najednou je vidíte všude. Mají obrovské finanční prostředky a přístup k vysoce kvalitnímu vybavení a personálu, aby mohli vytvářet poutavé produkce, které přilákají vlastence ve velkém počtu.

Tito podvodníci Q začali dávat řadu velkolepých slibů o tom, jak armáda „bílých klobouků“ v okamžiku zlikviduje kabalu. Naděje milionů lidí se vznesla do nebes… Nic z toho se však nenaplnilo, což opět způsobilo vážné znechucení ve vlasteneckém hnutí a ještě více zdiskreditovalo skutečného Q.

Na vlastenecké hnutí se po celém světě uskutečnil mnohostranný útok:

1) Tvrzení, že Q byl psyop

2) Nahradit Q podvodníky

Obě měly stejný cíl:

Zdiskreditovat, rozdělit a odradit vlastenecké hnutí.

Mezitím Q mlčel.

Dvacátého čtvrtého června 2022 Q konečně opět zveřejnil svůj příspěvek:

„Jste připraveni opět sloužit své zemi?
Pamatujte na svou přísahu.“Q

JE Q LEGITIMNÍ NEBO PSYOP?

Musíme najít spolehlivou odpověď na otázku: Existuje nebo neexistuje americká vojenská zpravodajská operace proti korupci ve světě? Existuje plán na záchranu světa, který vypracovali vysokopostavení zpravodajští důstojníci, kteří se nesklonili před kabalou? Nebo není Q nic jiného než psychologická operace na oklamání vlastenců?

Jediný způsob, jak to zjistit, je podívat se na ovoce Q. Každý strom lze rozpoznat podle ovoce. Dobrý strom nepřináší špatné ovoce a špatný strom nemůže přinést dobré ovoce.

JAKÉ JE OVOCE Q?

Abychom mohli vidět jejich ovoce, musíme ještě jednou pochopit dvojí poslání této operace Q:

Probudit dobré lidi na celém světě tím, že jim ukážeme, kolik zla je v každém aspektu naší společnosti.

Aktivizovat je, aby se stali celosvětovou armádou mluvčích pravdy, která by probudila lidstvo.

V podstatě bylo posláním Q pozvednout LIDSTVO proti kabale.

Q vysvětlil, že největší strach celosvětové zločinecké sítě je z toho, že veřejnost si uvědomí jejich existenci. Když lidstvo pochopí, že zločinecké subjekty ovládají zpravodajská média, vlády, zdravotnictví, soudní systém, finanční systém atp. znamenalo by to konec jejich teroru. Proto Q stále dokola opakoval, že největší strach z těchto špatných entit mají probuzení lidé. Toto je příspěvek Q ze dne 7. prosince 2019:

Ve znalostech je síla.
Myslete na sebe. Důvěřujte si. Udělejte si náležitou prověrku. Probouzíte se a myšlení za sebe je jejich NEJVĚTŠÍM STRACHEM.
Už žádné ovce.
VELKÉ PROBUZENÍ.Q

Probuzení lidstva bylo proto hlavním cílem vojenské operace, která se uskutečnila pod písmenem Q.

Byla úspěšná? Ano. Doslova zapálila největší celosvětové probuzení všech dob. Doslova v každé zemi světa nyní žije nespočet lidí, kteří byli přímo nebo nepřímo probuzeni díky operaci Q.

Nastala tak velká erupce pravdy, že kabalu zachvátila panika a zoufale se snaží zastavit toto celosvětové tsunami odhalení… ale je už pozdě.

Samozřejmě, většina lidí na celém světě je stále slepá a spí, ale to je jen otázka času. Faktem je, že stovky milionů lidí si už uvědomují, co se v našem světě děje, a tento počet každým dnem explozivně narůstá.

PÁD CABALY

Jedním z příkladů účinnosti vojenské strategie Q je světoznámý dokumentární seriál FALL OF THE Cabal (Pád Kabaly), který vytvořili výzkumnice Janet Ossebaardová a Cyntha Koetherová. Tyto dokumenty velmi podrobně odhalují zločinecké aktivity celosvětové zločinecké sítě zvané „kabala“. Pád kabaly si prohlédli stovky milionů lidí v desítkách jazyků a mají obrovský vliv na změnu světa.

K tomuto fenomenálnímu výzkumu a odhalení kabaly před světem producentů přímo inspiroval Q.

Celý seriál naleznete na stránce https://otevrisvoumysl.cz nebo si to můžete stáhnout na stánce https://ulozto.cz/

Q byl úspěšný. Svět se probouzí. Velké probuzení začalo.

VIDITELNÉ OVOCE OPERACÍ Q

Kromě toho, že Q aktivizoval dobré lidi, aby se postavili proti spiklencům, povzbudil také vlastence, že nejsou sami. Oddaná skupina vysoce postavených vlastenců v armádě a v zemích po celém světě tvrdě pracuje v zákulisí, aby odhalila zlo, zničila korupci a vydláždila cestu k lepšímu světu. V budoucnu uvidíme obrovské účinky jejich operací, ale tady je několik nejnovějších plodů jejich činnosti.

CNN je největší zkorumpovanou zpravodajskou agenturou na světě, která je zodpovědná za nevýslovnou destrukci způsobenou v našem světě, a to prostřednictvím neustálého šíření falešných informací s cílem nasměrovat lidstvo směrem k agendě spiklenců. Jejich zpravodajský monopol se zdál být nezpochybnitelný a neprolomitelný. Nedávno však padal jeden výkonný ředitel CNN za druhým, protože se náhle odhalila jejich sexuální zvrácenost .

Sledovanost CNN klesla na historické minimum a nadále klesá. Vazba lživých mainstreamových zpravodajských médií na náš svět slábne.

Twitter byl dlouhá léta vedoucí platformou sociálních médií, zejména pro vzdělanější část lidstva. Najednou se ukázalo, že Twitter má miliony falešných botových účtů, které neustále manipulují skutečné uživatele naprogramovanými komentáři a příspěvky. Slepá důvěra, kterou svět kdysi měl v Twitter, se rozpadá.

Truth Social je nová platforma sociálních médií, kterou založila vojenská síť Q a která se explozivně rozrůstá. Jejím cílem je nahradit Twitter a obnovit svobodu projevu v Americe a na celém světě. V blízké budoucnosti bude spuštěna pro celý svět.

Hlavním nástrojem pro ovládání světa jsou volební podvody, které kabala využívá k dosazení svých zločineckých loutek do vlád všech zemí. Q často mluvil o volebních podvodech a dokonce předpověděl, že Biden ukradne volby.

Nejvyšší soud USA náhle vynesl čtyři významná rozhodnutí, všechna během jednoho týdne, která jsou fenomenálním úderem do tváře spiklencům. Tato rozhodnutí obnovily veřejnou modlitbu, ozbrojený lid, právo na život a zablokování tyranie klimatických změn. Q to oznámil již v roce 2018.

Toto je jen několik z mnoha příkladů, událostí většího rozsahu, než si většina z nás uvědomuje. Děje se toho mnohem více a v budoucnosti uvidíme obrovské výsledky jejich tajných operací.

TOTÁLNÍ ÚTOK NA Q

Klíčovou skutečností, která dokazuje, že Q není psyop kabaly, je, že v roce 2020 VŠECHNA média kabaly a VŠECHNY jejich platformy sociálních médií současně zaútočili na hnutí Q. Desetitisíce online účtů byly vymazány, a dokonce i když lidé na sociálních sítích jednoduše zmínili jedno písmeno Q, byli cenzurováni.

To dokazuje, že Q je pro kabalu skutečnou hrozbou. Ve skutečnosti jsou tak vystrašení, že zakazují komukoli se o něm byť jen zmínit.

PROČ SE Q ODMLČEL?

Základem obvinění, že Q byl psyop, je náhlý výpadek veškeré jeho komunikace, který byl naprostým překvapením a zklamal mnohé vlastence, protože se to stalo hned po ukradení prezidentských voleb v USA v roce 2020. Měli pocit, jako by Q opustil vlastence v nejhorším období jejich života.

Ve skutečnosti Q udělal to, co dělá každý skutečný vůdce: po pozvednutí lidu odstoupil, aby se lid mohl aktivizovat.

Jejich poslední poselství před výpadkem bylo:

“JSTE PŘIPRAVENI DOKONČIT, CO JSME ZAČÁLI?”

Kdyby zůstali na obraze, lidé by se nikdy nepostavili tak, jak jsme to viděli v posledních dvou letech. Když jejich hrdinové zmizeli z obrazu, nespočet vlastenců si uvědomilo, že musí povstat a udělat, co mohou, aby odhalili a zastavili korupci.

Vlastenci se začali angažovat v politice, školách, médiích atp.

Jsem přesvědčen, že ti, kdo se chytili do pasti a uvěřili strategicky podsouvané lži, že Q byl psyop, nikdy skutečně nepochopili Q a většinu svých znalostí mají z doslechu.

Pravdou je, že existuje skutečná vojenská operace bílých klobouků, která od úsvitu věků zapaluje největší odhalení celosvětové korupce, a to po celé Zemi: od Japonska, přes Rusko, Švédsko, Anglii, Nizozemsko až po USA – všude! Jejich hlas zazněl po celém světě a nespočet lidí na něj reagovalo dalším odhalováním zla ve svých zemích.

Chcete-li, nazvěte to psychologickou operací. Já to nazývám nejbrilantnější a nejúčinnější vojenskou operací všech dob.

NEJSTE SAMI!

Můj odkaz všem, kdo bojují za svobodu, zní: nejste sami! Na naší straně máme nespočet bojovníků v každém národě světa, kteří strategicky pracují na zničení kabaly, ačkoli veřejně to vypadá, že kabala vítězí. V tom je ta genialita.

Věřím, že Q je inspirován naším Stvořitelem, protože vidím, že lidé na celém světě dostali v posledních desetiletích pokyn, aby dělali přesně toto: odhalovali zlo a vraceli do světa pravdu.

Whistlebloweri ze zpravodajských médií, Googlu, WHO, OSN, zdravotnictví a tak dále, vystupují v posledních letech. Nikdy předtím se to nestalo, ale v posledních letech najednou whistlebloweri vystupují všude. Na celém světě se odstraňuje závoj úplné slepoty z milionů lidí, kteří začínají vidět skryté zločinecké operace, které již po staletí terorizují lidstvo.

Velké probuzení tedy není nápadem Q. Jsem přesvědčen, že jde o operaci ještě vyšší úrovně než vojenská, kterou inicioval Pán zástupů, velitel Sil světla. Proto je nezastavitelná.

Svědčí o tom i následující modlitba, kterou Q zveřejnil 20. září 2020:

Posílej mou víru, Pane. Odpusť mi mé hříchy, abych byl čistý ve tvé spravedlnosti. Udělej mě statečným, abych mohl obstát a BOJOVAT v duchovních bitvách v mém životě a v našem světě. Dej mi svou moudrost a rozlišování, abych se nenechal zaskočit. Společně, Pane, zvítězíme, protože ve skutečnosti jsi už zvítězil. Zatímco zlo stále bloudí, moc Tvého jména povstane, aby nás porazila a přinesla nám vítězství proti každému zlu, které je proti nám naplánováno. I když nás zlomyslné činy mohou znepokojovat, použijeme Boží výzbroj, kterou jsi nám dal, abychom obstáli. V pravý čas přineseš spravedlnost za všechny škody a zbytečné násilí namířené proti Tvým dětem. Do té doby zůstáváme ve Tvé přítomnosti, v souladu s Tvými záměry a hledíme na Tebe jako na našeho nejvyššího velitele a ochránce. Pomoz nám vyhnout se pokušením a zbav nás zla, Pane. Ty jsi Mocný, Ten, který nakonec vynese všechno zlo na světlo. S Tebou, Ježíši, jsme v bezpečí. Amen.

 

Než jsem se dozvěděl o Q, dostával jsem sny a různé signály, že musím založit stránku StopWorldControl.com, abych informoval lidstvo. Když jsem se dozvěděl o Q, dodalo mi to sílu pokračovat v tom, co jsem věděl, že mi Bůh řekl, abych dělal. Od samého začátku jsem v duchu cítil stejné volání, jaké Q vypouštěl k lidem:

Buďte bojovníkem, který se dělí o pravdu se světem kolem vás. Šiřte pravdu široko daleko. Nenechte se odradit, protože je to pomalý a obtížný proces. Bojujte dál. Každé semínko pravdy, které zasejete, jednoho dne vzejde a stane se stromem probuzení.

Slovy Q:

Jste nahoře?
Vidíte (sami), že MSM = propagandistický nástroj levice?VIDÍTE, že FB/Twitter/GOOG cenzurují jiné než levicové názory?Vidíte korupci?Vidíte to ZLO?
Jste otrok?
JSTE OVLÁDÁNÍ? JSTE OVCE? JSTE VĚDOMÍ? MYSLÍTE SAMI ZA SEBE? POZNEJTE PRAVDU. ?KDO JSOU SKUTEČNÍ RASISTI?PROČ VLAJKA ANTIFA NAPODOBŇUJE VLAJKU NACISTŮ?SOUVISLOST?PRO LIDSTVÍ – PROBUĎTE SE – POUČTE SE.BOJUJTE BOJUJTE BOJUJTEK JDEME JEDEN!

Zdroj: https://vitazstvosvetla.org