BOUDICCA či BOUDICA "Ta, která vítězí"

08.05.2012 22:10

Boudicca či Boudica " ta, která vítězí" - je to skutečná postava, keltská královna, která vládla v 1.st.n.l. kmeni Icenů v oblasti dnešního Norfolku ve Velké Británii. Za času císaře Nerona poruší Římané smlouvu, kterou uzavřeli s Kelty obývajícími Britanii. Vojáci římských legií vtrhnou do tamních vesnic, znásilní icenské ženy a zajmou icenské muže. Královna Boudicca se rozhodne, že s Římany zúčtuje a vytáhne proti nim do strašné, krvavé války. A tak žena, jejíž život byl pln odříkání, zklamání a osobních tragédií, pokořena ve své lidské i panovnické hrdosti, bere do ruky zbraň, aby se postavila proti krutým dobyvatelům. Boudicca zosnovala rozsáhlé povstání, k němuž se připojily i další kmeny, mezi nimi Trinovanté. Společně srovnali se zemí Camulodunon a podpálili Londýn a St. Albans. Římanům se podařilo Kelty zastavit až díky obávané taktice nazývané latinsky agmen quadratum. Šlo o čtvercový útvar, s jehož pomoci dobyli celý tehdy známý svět. Dějiště krvavé bitvy se doposud nepodařilo s jistotou určit, ale podle předpokladů to mohlo být kdesi ve střední Anglii, vedle Mancetteru u Nunéatonu. Římské kroniky se rozcházejí v líčení Boudiccina konce. Její hrob nebyl nikdy nalezen. Zmizela ze scény dějin beze stop. Ani o jejich dcerách nejsou žádné zprávy. Víme jen, že její území zpustošil její úhlavní nepřítel Suetonius Paulinus a její lid byl povražděn. Hrstka těch, kteří přežili, byla nucena přijmout římský životní styl. Co jiného také mohli dělat.... Opět další vítězství "vyspělého velekulturního impéria" nad "temnými barbary" - nepřipomíná vám to situaci v dešním světě? Historie se totiž neustále opakuje!!!!! Vždy se najde v dějinách někdo, kdo si myslí, že jeho kultura je ta nejlepší na světě a "má právo a povinnost" zničit ostatní "nízké" kultury.