BYTOSTI VESMÍRU - NĚCO Z ODKAZU ALAJE Z PLEJÁD - OTÁZKY A ODPOVĚDI

07.02.2012 23:19

Kam po smrti odchází duše? A co se s ní stane?

 

Každý má svůj životní plán, ve kterém se chce něco naučit a něco prožít. Když je životní plán u konce, opouštíš planetu. Tohle je přirozené a vždy se to tak děje. Všichni takto v jiných životech zemřeli milionkrát. Ale zemřelo pouze fyzické tělo. To skutečné já, duše nezemře nikdy. Pouze fyzické tělo, které právě máte, abyste si prožili zkušenosti na hmotné úrovni. Všichni jsme duše. Duše je světelná energie, která si pamatuje každou zkušenost, kterou jste prožili ve vašich životech. Některé duše se vyvíjejí rychle, některé  pomalu a potřebují mnoho životů, aby se naučily jednu věc. V každém životě máte jiné tělo, ale duše zůstává stále stejná. Různá těla vám pouze pomáhají prožít různé zkušenosti...Muž, žena...Takže jakmile opustíš tuto planetu, fyzické tělo umře a ty, duše, pokračuješ na astrální úroveň, kde se můžeš podívat na všechno, co jsi se během toho života naučil či nenaučil a pak se rozhoduješ, kam se narodíš příště, abys mohl pokračovat v učení. Existuje spousta planet, spousta dimenzí. Jdeš tam, kam tě tvá energie táhne...tvá karma. Pokud jsou tvé energie více negativní, zůstáváš dlouho v nižších astrálních světech, kde jsou démoni...obvykle tam jsou vrazi, zlí lidé a kuřáci...a ti tam zůstanou, dokud sami nechtějí nalézt cestu ke světlu a lásce. Duše, které jsou spojeny silnými emocemi se často potkávají v různých životech, protože se mají rády. A v každém životě mění role (matka, otec, bratr, sestra, kamarád). Na některých jiných planetách je něčí smrt považována za šťastný okamžik, protože vědí, že duše postupuje na další stupeň, do další třídy, aby se naučily další věci. To není žádná smrt, žádný konec. Existuje pouze vývoj a evoluce. Lidé ze Země tyto duše svým zármutkem často blokují v jejich odchodu. Namísto toho by je však měli nechat odejít za světlem, aby mohly pokračovat ve svém vývoji.

 

Jsou lidští duchové ve vyšší nebo v nižšší vibraci?

 

Duchové jsou duše mrtvých lidí, které nedokážou nalézt světlo a jsou zaseklé v nižší astrální úrovni, kde jsou démoni a jiné negativní věci. Obvykle jsou jimi kuřáci, alkoholici, vrazi, negativní, neduchovní lidé či lidé, kteří si mysleli, že smrt je konec všeho. Zůstávají tam poměrně dlouho, pohybují se tam a hledají  pomoc dokud nenajdou cestu k lásce a světlu. Některým negativním lidém se tam libí a zůstávají déle. Ale ti, kteří se odtud chtějí dostat, hledají pomoc u lidí na Zemi a poslouchají a učí se. Pár jich přišlo na některé mé semináře. Musí se naučit informace o reinkarnaci a jak správně má život fungovat, aby směřoval ke světlu. Občas jsem zašel do starých zámků a odváděl jsem duše, které tam byly zasekle po několik stovek let.. Otevřel jsem hvězdnou bránu ke světlu, takže mohly proletět skrz.

 

 

Znamená karma, že špatné věci, které mne potkávají, jsou následkem karmy, kterou jsem si vytvořil někdy dřív? Jak se s tím mám vyrovnat, když ani nevím, co přesně jsem kdy v minulých životech provedl. Musíme vyřešit všechny karmické problémy předtím, než postoupíme na vyšší frekvenční úroveň vědomí? Jak se vypořádat s karmou?

 

Ano, musíš si vyčistit karmu, abys mohl postoupit do vyšších dimenzí. To je vesmírný zákon. Jinak by vyšší dimenze byly chaotické a zanesené jako jsou nižší dimenze. Jak změnit špatnou karmu na dobrou karmu  - žít láskou.

 

Jak si můžu vybrat tělo před svojí inkarnací?

 

Ve fázi, když jsi duši, máš jiné porozumění života a přesně víš, jaké zkušenosti si potřebuješ prožít..Takže si vybíráš kdy, kde a jak se inkarnovat. Existuje spousta planet a možností.

 

 

Jak si můžu vzpomenout, čím jsem byl v minulém životě?

 

Existuje důvod, proč si nepamatuješ minulé životy. Rušilo by tě to během prožívání zkušeností v tomto životě. Informaci o svých minulých životech dostaneš až ve chvíli, kdy ti tato informace pomůže zvládnout či rozpustit některé bloky.

 

Inkarnují se duše do rostli a zvířat?

 

Každý, kdo je člověk, má za sebou inkarnace v rostlinách a zvířatech. Duše chce prožít každou zkušenost. Nerost, rostlina, zvíře, člověk, galaktický člověk, světelná bytost.

Co myslíš galaktickým člověkem? Je to člověk, který žije a cestuje po galaxii?

Ano, se spirituálním povědomím žije a cestuje napříč galaxiemi.

Jakto, že mi přijde každá kultura povědomá? Na každou kulturu (čínskou, japonskou, africkou, indiánskou, evropskou) si navykám velice snadno a místa se mi zdají povědomá.

Protože jsi byl v podobných kulturách na různých planetách. Nejenom na Zemi.

 

 

Toto jsou ukázky z odpovědí na otázky bytosti z Plejád zvanou Alaj, která údajně žije v lidském těle.