Celostní lékař hovoří o síti 5G, o šišince a o možnostech ochrany před EM zářením

07.04.2021 00:29

Přinášíme mírně zkrácený přepis rozhovoru Gerharda Pellegriniho z rádia SOL s lékařem specializovaným na všeobecné lékařství a radiologii Dr. Manfredem Doeppem. Dr. Doepp  pochází z Německa, ale svou celostně- medicínskou praxi provozuje ve Švýcarsku. Hovoří o vlivu elektrosmogu na náš mozek, nadcházející nebezpečné zavedení 5G sítě a  o  možnosti ochrany.

GP: Jak se liší současná 4G síť od 5G ?

MD: Současná síť 4G, typ LTE +, je pro lidské potřeby zcela dostačující. Dává nám možnost např. sledovat online film v mobilu. Teď se nám ovšem tvrdí, že to nestačí, že musíme mít možnost stáhnout si  celý  film za 10 vteřin! Rychlost a objem přenosu dat má vzrůst tak silně, že to současnému běžnému  uživateli v podstatě ani nebude k ničemu. Celá Země má být pokryta touto nesmírně „efektivní“ wi-fi sítí, která poběží paralelně k normálnímu pevnému připojení ( to, na rozdíl od wi-fi nevytváří prakticky žádný elektrosmog). Počítá se ovšem s aktivním a intenzivním využíváním wi-fi umělou inteligencí, samořiditelnými auty a smart domácnostmi. Bude to úplně jiná úroveň internetu. Jedná se tedy o obrovský skok , a to bohužel i ze zdravotního hlediska. Už současná frekvence 2,4GHz je velký problém. Představuje „biologické okno“ – frekvenci, proti které se živý organismus neumí efektivně bránit. Plánované zvýšení na 3,6-4,8 GHz situaci ještě zhorší. Šestá generace , o které se už nyní uvažuje , a která by se měla začít zkoušet v horizontu 4-5 let , bude využívat ještě vyšší frekvence , až 30GHz ( poznámka N.H. – to už snad bude úplně jiná situace po Události, která smete veškerou UI z povrchu Země). Tyto vysoké frekvence enormně zatěžují tělo, zejména mozek.“ Dá se očekávat“, že intenzita elektromagnetického záření vzroste v nejbližších letech až stokrát. Jsme nedobrovolnými účastníky obrovského experimentu, který nikdo nekontroluje. Tahouny jsou v tomto ohledu asijské státy, zejména Čína. Tam není ochrana životního prostředí skoro žádná a lidí je taky dost. Evropští provozovatelé se cítí pod tlakem- musejí přeci přinést svým spotřebitelům tu samou kvalitu. Elektromagnetické záření o vysoké frekvenci má obzvlášť ničivý dopad na  mitochondrie, zcela klíčové organely, které buňkám zajišťují energii. Jde o to, že záření mnohonásobně zesiluje tvorbu volných radikálů, které  útočí  na mitochondrie prostřednictvím spuštění mechanismů autoagrese. Snížená tvorba energie se na živém organismu projevuje zvýšenou únavou až vyčerpáním.
 

GP: V tomto ohledu bychom se měli zmínit o šišince.

MD: Šišinka je vůči záření  nejcitlivější orgán celého těla. Jakožto orgán, který musí z důvodu své hlavní funkce ( zajišťování cirkadiálního rytmu) dobře vnímat různé druhy záření. Obsahuje magnetity-velmi drobné „magnetky“, které citlivě vnímají elektromagnetické pole . Na šišinku je v současnosti veden útok na mnoha frontách. Tou první jsou zmíněná EM pole, pak chemtrails, obsahující těžké kovy, které se přednostně ukládají právě v šišince, dále herbicidy a insekticidy, glyfosát se do šišinky vstřebává zvlášť ochotně . Jak opakovaně zjišťujeme v našem léčebném centru, lidí se skutečně fungující šišinkou je už velmi málo.

GP: Nepředstavuje snad šišinka rozhraní mezi hmotou a duchovní stránkou člověka?

MD: Přesně, Kosmos komunikuje s člověkem prostřednictvím šišinky. Šišinka je centrální řídící nástroj spojující Vyšší Já ( Duši) , osobnost člověka s jeho podvědomím. Když šišinka správně nefunguje, upadáme do stavu, který označujeme jako „zombifikace“.

GP: Ze školy si ještě pamatuji něco jako sinusové vlny, které jsou pro člověka velmi dobře snesitelné, mobilní síť však funguje na jiném principu.

MD: Ano, příroda využívá analogové signály a dává přednost sinusoidám.Ty nejsou vůbec nebezpečné a příroda je na ně zvyklá miliony let. To co tu máme posledních 25 let, jsou pravoúhlé ( digitální) impulsy, které nemají s přírodou nic společného. Každému, komu záleží na vlastním zdraví, doporučuji nadále používat počítač s kabelovým připojením, nepořizovat si domů wi-fi.

GP: Velkou popularitu mají tvé cviky k „vypojení“.

MD: Jsou to tři jednoduché cviky, které zaberou asi minutu a přitom jsou nesmírně účinné. Zabírají obzvlášť u dětí, které se pak lépe koncentrují a dokonce se jeví jako inteligentnější, ale samozřejmě pomáhají i dospělým. Je nutné dostat se z nepřirozeného stavu, do kterého uvádí mozek EM záření, kdy jednotlivé mozkové oblasti fungují odděleně a jejich vzájemná komunikace je omezena. Tato cvičení opět uvádějí mozek do rovnováhy.

1: 40:Cvik č.1: překřížit ruce, palec pod obočí, prsty nad obočí, jemně masírovat, tzn. držet obočí mezi palcem a ostatními prsty a citlivě mačkat. Provádět minimálně 20-30 sekund

3: 30 :Cvik č.2 : opět překřížit ruce a masírovat okraje ušních boltců. Po 20-30 sekundách by se měl  dostavit pocit jasnosti uvažování a větší vyrovnanosti.

4:50 : Cvik č.3: malíčky na body pod a nad horním rtem a jemně masírovat . V polovině času vyměnit ruce. Cviku věnovat 20-30 sekund. Soubor cvičení lze podle potřeby provádět opakovaně.

GP: Moderní doba nás konfrontuje s novými typy závislostí. Jak souvisejí s elektrosmogem?

MD: Na elektromagnetickém záření lze skutečně získat závislost. Její druhou komponentou je závislost na mobilech a třetí závislost na internetu. Všechny tři aspekty se šíří obzvlášť mezi dětmi a mladý lidmi. Podle oficiálních anket přiznává 80% mladistvých, že nejsou schopni žít bez mobilu – život považují  za zbavený smyslu. Bez mobilu vydrží maximálně tři hodiny . To už lze označit se závislost.

GP: Pokud je dítěti či mladistvému přístroj odebrán , může se dokonce dostavit agresivní reakce.

MD: To je pravda, stejně jako při nucené abstinenci od heroinu se objevují výbuchy hněvu a podobné chování. Závislost v podstatě znamená , že člověk touží po něčem, co mu škodí a odmítá to, co je pro něj dobré.

GP: Vraťme se ale opět k šišince. Jaké postupy doporučuješ k jejímu čištění a aktivaci?

MD: Šišinka je nejvýše uložená endokrinní žláza našeho těla a slouží jako centrální. Produkuje především hormon melatonin, bez kterého bychom nespali, ale má i mnoho dalších řídících funkcí, potřebných pro podřízené žlázy.

GP: Již jsme mluvili o tom, že se v šišince ukládají toxiny. Je tedy nezbytné  ji detoxikovat.

MD: Velmi vhodná je tinktura z koriandrové nati. Je dobré dodávat i některé velmi hodnotné , tzv. esenciální aminokyseliny, fenylalanin, thyrosin, tryptofan. Celé tělo a zejména šišinka také miluje vibrace. Těch dosáhnete velmi jednoduše, stačí prozpěvovat ómmm.

GP: Toto všechno tedy posiluje šišinku . Slyšel  jsem, že ta se může i scvrkávat.

MD: Je to tak, při dlouhé neaktivitě se šišinka zmenšuje. Vzniká v ní tzv.“mozkový písek“- krystalické struktury se v ní shlukují a vytvářejí drobné  kousky  , trochu podobné písku u moře.

GP: Jaké jsou další metody a prostředky , které pomáhají šišince?

MD: Zmínili jsme se již o třech kineziologických cvicích a o tinktuře z koriandrové nati: denně 5 kapek na jazyk . Pak jsou tu výrobky Ray Guard / Human Firewall- to je v podstatě jediná firma  ( a znám v tomto směru všechny po celém světě), která nevyužívá jen energizované čipy, ale i zcela speciální , dvacet let vyvíjenou směs minerálů.

GP: Je asi dobré zmínit, že čipy jsou určeny k připevnění na přístroje, které vyzařují EM pole….

 

MD: Ano, tyto čipy redukují elektromagnetický smog uvolněný z jednotlivých přístrojů. U 3G a 4G ještě dostačovaly, ale pro 5G jsou moc slabé.

GP: Jakým způsobem ty čipy působí?

MD: Po připevnění na zařízení , dejme tomu mobilní telefon, podle tvrzení výrobců zajišťují neutralizaci záření, rušení negativních ( biologických) informací. Tato neutralizace je rozsahem ovšem dosti omezená. To co nás nyní čeká ( snad ne), vyžaduje jiný přístup. Firma RayGuard má k dispozici unikátní směs minerálů a krystalů- polodrahokamů a fullerenů ( molekuly tvořené atomy uhlíku uspořádanými do pěti-šestiúhelníku s atomy ve vrcholech nejčastěji ve tvaru koule)  v takovém poměru ,  že směs sama o sobě vydává záření , a to ve formě sinusových vln, které jsou fyziologické, normální. Tyto vlny vytvářejí ochrannou vrstvu kolem člověka, který směs nosí na těle.

GP: Takže směs sama o sobě vytváří záření?

MD: Jistě , krystaly křemíku a germania se používají v elektronice, to je známá věc. Obsahují je například tranzistory , a právě tyto krystaly se využívají k ochraně  před elektrosmogem- v podobě malých zařízení, která člověk nosí u sebe.

GP: Je zajímavé, že křemík není v podstatě nic jiného než křemenný písek, naprosto přirozený minerál, který se na Zemi hojně vyskytuje.

MD: Správně. Obyčejný , ale s fenomenálními vlastnostmi. Například, když na něj vyvineme tlak , vzniká elektrický proud. Nebo, když jdeme bosi po mořském břehu, napůl vodou, napůl pískem, tělo se uzemňuje a elektrický náboj vyvolaný elektrosmogem se vybíjí do vlhkého písku.

GP: Je ještě něco, co bys teď na konci vysílání chtěl sdělit posluchačům?

MD: Snad jen to, že šišinka představuje i čakru, která obsahuje Lásku, a to primárně Lásku k sobě, dělat pro sebe dobré věci a neškodit si. Nakonec je láska řešením všech těchto problémů.