Černá šlechta - Nobilita Nera

12.07.2021 18:48

K černé šlechtě patří nejmocnější a nejbohatší rodiny Evropy, jsou to velmi staré rodiny, pocházející již z vládnoucích patricijských rodin starého Říma. Jsou to staré rodiny, které již ve 12. století vlastnily města Janov a Benátky. Tyto rodiny se nazývají černá šlechta, protože k dosahování svých cílů používají ty nejobludnější metody jako je lež, podvody, satanismus, černá magie, jejich členové okamžitě zneškodní každého, kdo stojí v cestě uskutečnění jejich temných plánů.

Benátská pobočka černé šlechty (NN) je úzce spojena s německým Marshallovým fondem, nestranickým americkým think - tankem pro veřejnou politiku a grantovou institucí zaměřenou na podporu spolupráce a porozumění mezi Severní Amerikou a Evropou. Je nejbohatší větví mezi evropskými rodinami, její majetek je větší než majetek Rockefellerů. Jména těchto rodin jsou známá z bulvárních plátků.

Černá šlechta přispěla k vytvoření výboru 300, ze kterého pocházejí všechny uvedené organizace. Stopy povědomí o této šlechtě vedou do 12. století. Jedna z důležitých událostí se udála mezi lety 1116 – 1122. Jistý John Cemnemus, Řek, člověk vysokých morálních kvalit, se pokusil odebrat benátské oligarchii, která kolonizovala jeho zemi, část privilegií. Po jeho rozhodnutí pozastavit obchodní výsady Benátčanů byla nevyhnutelná válka. Privilegia Benátčanů zahrnovaly hanebné vykořisťování řeckého obyvatelstva. Benátská flotila bohužel vyplenila celé Egejské moře, obsadila Korfu a tvrdě potrestala Cemnema i jeho lid. Od 12. do 20. století se nic nezměnilo, každý, kdo se pokusí postavit se proti Grosvenor, Braganze, Savoy,….. bude litovat. To, že je dokonce vůdcem krajiny, nikdy nebylo překážkou. Byzantský císař zaplatil velkou cenu, když chtěl zrušit obchodní výsady Benátek v letech 1170 – 1177. Černé šlechtě musel zaplatit přehnané škody a úroky. Benátky jsou důležitým centrem černé šlechty. Její moc pomohla nastolit též I. Křížová výprava, v letech 1063 – 1123. V roce 1171 získala absolutní kontrolu nad republikou, když byla moc dóžete převedena na Velkou radu. Tvořili jí převážně členové obchodní aristokracie. Benátky jsou v této chvíli stále pevně v jejich rukou. Přirozeně rozšířili svou moc po celém světě. V roce 1204 začaly rodiny oligarchie rozdávat svým členům územní enklávy ve formě malých knížectví. Postupně zbohatly a staly se tak mocnými až se staly součástí moci v zemi. Velká rada v  Benátkách funguje stále na stejných principech již od roku 1171. V ní mohou být jen rodiny oligarchie. Jiní členové než přímí potomci těchto rodin se nikdy nemohou stát členy této Rady. Což vylučuje většinu občanů města.

Podívejme se na rodinu GROSVENOR z Británie:

Tato rodina žila několik století hlavně z pronájmu pozemků. V roce1997 měla v srdci Londýna více než 1,5 km2. Tyto pozemky nebyly nikdy prodané, vždy byly k dispozici jen v podobě pronájmu po dobu 99 let, jak vyžadují tradice středověku. Náměstí Grosvenor square, na kterém se nacházelo americké velvyslanectví, je v rodinném vlastnictví, stejně jako Eaton square. Tam se nedají pronajmout byty pod 25.000 liber měsíčně. Můžeme si představit to obrovské množství peněz, které rodina za celou tu dobu získala. Jen nájem umožnil akumulaci nezměrného majetku. To může vysvětlovat fakt, proč se černá šlechta brání veškerému průmyslovému rozvoji. Pokrok nevyhnutelně upravuje údaje, a proto jednoho dne vyloučí staré nájmy ze středověku, příjmy poklesnou a některé úplně zmizí.  

 Další z těchto velkých benátských rodin černé šlechty je rodina Welf ( GUELPH ), rivalky HOHENSTAUFEN, jejíž potomkem je anglická královna Alžběta II. Tato linie zahrnuje jména jako Ethico, Henry, Rudolph, Cunegond, Azoli, královna Viktorie, jejíž domovem byl domov Este Guelph. Název Este pochází od markýzy ď Este v Benátkách, též známý jako dům Alberta Azolla. Tato rodová linie je spojená s Guelfem, podporovatelem papežů v Itálii od 13. do 15. století a možno ji vysledovat až ke Cunegondovi, knížeti Guelfů. V Guelphu jsou příbuzní Odaocer -  jedna z královských rodin Itálie. Císařovna Judita, předchůdkyně prince, je pojmenovaná po Juditě von Welfov. Guelfové emigrovali jednoho dne do Benátek. Estes jsou úzce spojeni s Guelph.  Lucca a rodina Finaldo jsou též součástí dynastie Guelph.  Guelphové  jsou propojeni s německou aristokracií prostřednictvím domu Hannover. Hannoverové, kteří pomocí mudrců ze Sionu a rodiny Orange dobyli anglický trůn. Jméno Guelph je synonymum pro moc, k jejímuž získání byly všechny metody dobré. Princ Charles je velmi často na návštěvě v Benátkách, zřejmě posiluje vazby mezi benátskou šlechtou a domem Anglie. George I. (1660 – 1727), kurfiřt Hannoveru, který se stal anglickým králem v roce 1714, nástupcem královny Stuartovny, pocházel z lüneburského vojvodství, kterému do 12. století dominovali Guelphové. Tyto šlechtické rodiny žijí z příjmů z jejich majetků, různých černých obchodů se zbraněmi, drogami….,které jsou nejvýnosnější. Britští Guelphové kontrolují trhy s komoditami a zlatem. Windsorský dům vsadil na ceny mědi, zinku, olova a cínu. Ne náhodou je důležitou komoditní burzou Londýn. Windsorský dům může ceny libovolně zvyšovat i snižovat. Toto se stalo s Jihoafrickou republikou. Cena zlata se uměle udržuje na velmi nízké úrovni, dokud nebude tato země úplně zničena nebo dokud se plně nepodrobí diktátu Iluminátů. Tyto operace vykonávají ve jménu NN velké společnosti jako BP, Lonrho, Oppenheimer, Philbro.

V USA patří mezi černou šlechtu kromě jiných též rodina Harriman a Mc Georges Bundy. Římský klub byl vytvořený za účelem manipulace s americkým lidem, hrál důležitou úlohu při zbavení se Nixona prostřednictvím The Washington Post a The New York Times.

         Jména některých rodin, které patří do černé šlechty

                                     The Finck House

                          The Thurn and Taxis House

                    The Thyssen- Bornemisza House

                             The  Guelph House

                      The Wettin House (Belgie)

                  The  Bernadotte House (Švédsko)

                       The Lichtenstein House

                  The Oldenburg House (Dánsko)

                     The Hohenzollern House

                         The Hanover House

Bohatství těchto rodin je v bezpečí švýcarských bank, které všechny ovládají lóže svobodných zednářů. Švýcarsko je jejich společným útočištěm. Neutralitu Švýcarska zaručili jezuité, kteří v Luzernu zřídili svůj seminář.  V roce 1815 zorganizovali jezuité se svými svobodozednářskými  větvemi vídeňský kongres, kterému pomáhaly velké královské evropské domy. 20. a 29. 3. 1815 byly přijaty 2 zákony, které prodlužují a zaručují neutralitu Švýcarska. Důvodem této neutrality je hlavně ten, že peníze těchto rodin, získané obchodem a válkami, musely být uložené na bezpečném místě, nezávislé na různých sporech a dědictví. To je též jeden z hlavních důvodů, proč byli Švýcaři vždy ušetřeni válek a povinnosti zúčastnit se jich.

Jean Ziegler, profesor sociologie v Ženevě a zástupce sociálnědemokratické strany, v roce 1990 napsal knihu „ Switzerland washes whiter“, kde odsuzuje svou zemi za to, že je centrem mezinárodního praní špinavých peněz. Obviňuje švýcarské banky z rozsáhlého obchodování s drogami, zbraněmi a ze spolupráce s diktátory třetího světa, kteří své miliardy ukládají ve švýcarských bankách. Jeho argumenty lze lehce ověřit, odkrývá jména a tím je jeho život ve velkém ohrožení. Švýcarská bankovní oligarchie si najala nejlepší právníky, aby ho umlčeli.

V polovině 80. let si prošla Itálie vážnou finanční krizí. Vláda se rozhodla zakázat jakýkoli vývoz italské měny. Každé auto bylo na hranici prohledáno, letiště monitorováno. Italská vláda se bláhově domnívala, že se jí povede zabrzdit nekontrolovatelné spekulace, které způsobily pokles měny. Bohužel, černá šlechta ignorovala policejní a celní kontroly a peníze opouštěly zemi ukryté v nákladních autech. Pro NN neexistují žádné zákony, ty jsou vytvořené jen pro nás, obyčejné lidi. Ve Švýcarsku se to děje podle stejného scénáře.

Černá šlechta má své vlastní tajné služby.

Není to organizace jako Interpol, která je doménou Davida Rockefellera, je to síť zabijáků, kterou podle J. Colemana, bývalého agenta MI 6, financuje Thurn and Taxis, německá rodina, která od 16. století řídí důležitou poštovní službu v Evropě, je též známá jako důležitý vlastník lesů, pivovarů, bank a množství skvělých hradů.

NN se dnes více, než kdykoli před tím, podílí na mezinárodních financích. Příjmy z trhu s drogami, které se nacházejí ve Švýcarsku, se odhadují na více jak 300 miliard dolarů. Jezuité a lóže P2 tam hrají důležitou úlohu, kterou podporuje jeden z  největších a nejbohatších zločineckých syndikátů na světě:   Vatikán.

Dalším vrcholem černé šlechty je Monacké knížectví a jeho rodina. Základem knížectví je „ society of sea baths,“ která byla vytvořena na začátku století. Ovládá vše, co se děje v knížectví. Založil ji Eduard Blanc, bratranec prince Rainiera. Manželstvím byl integrovaný do rodiny Rainierů. Na knížectví mají rozhodující vliv Thurn and Taxis.

 Jugoslávský korunní princ Alexandr, byl v době II. světové války sesazený Fitzroyem Mcleanem, aby mohl pracovat pro britskou tajnou službu. Jeho bratr Andrej, stojí v čele Řádu sv. Jana, který závisí na černé šlechtě a slouží jako centrum, kde se soustřeďují britské tajné služby z celého světa.

 Vliv NN není omezen jen na oblast financí. Rodina Bragenza, která má svůj původ v Benátkách, se podílela na destabilizaci Polska, podobně jako jezuité, např. zájmem kardinála Hoffnera  a monsignora Utze  bylo zničit polský stát. 

Alfred Hitchcock – dobře známý filmový režisér, dostal vzdělání od jezuitů, dlouho pracoval pro britskou tajnou službu. Hitchcock řekl sám o sobě: „Mám pocit, že je velmi příjemné používat umělosti kina na vyvolání emocí diváků. Navštěvoval jsem v Londýně jezuitskou školu a v té době jsem si vytvořil silný pocit úzkosti.“

Spellbound  je první z jeho filmů, který se zabývá satanistickou tématikou a má silné propojení s černou šlechtou a Ilumináty, je to dobrá ukázka konfrontace mas s pocitem hrůzy. Horory jsou pro člověka velmi nebezpečné, protože zanechávají stopy v jeho podvědomí a auře.

                           Cíle černé šlechty jsou tyto:

  1. Zasazují se o návrat do středověku, kdy jejich rodiny vládly světu.

  2. Důrazně doporučují opatření na globální snížení počtu obyvatel, snížení potřeby průmyslu a technologií, hlavně umožnění dalších pronájmů půdy.

NN patří do velmi uzavřeného kruhu Iluminátů, vytvořila Výbor 300, který zrodil CFR, trilaterální komisi, Bilderberg a OSN. Její rodiny jsou součástí všech velkých lóží na naší planetě, řídí je a jsou v kontaktu s negativními mimozemšťany, kteří je po celá staletí podporovali. Jejich členové si nechají rádi říkat „ Korunovaná evropská kobra“.

 
 

       Zdroj:  https://elishean777.com/la-noblesse-noire/

       Překlad : qanon.sk

       Upravila: Nora Boudicca