ČESKÁ KOTLINA A KÁMEN ČINTÁMANÍ

09.01.2014 20:16

                                                                  ČESKÁ KOTLINA

tajemný vznik České kotliny, co je kámen Čintámaní a jak je spojen s Českou kotlinou

                                                                     

V knize „Nové poselství z Prahy“ pocházející od neznáme autorky skryté pod jménem Anna, je na straně 95 uvedeno, že v raném mládí Země vnikl do kůry Země velký odštěpek pocházející z oblasti Vegy a vytvořil impakt, v jehož středu dnes leží Praha s Vyšehradem. Zvláštní struktura tohoto vesmírného posla má v budoucnu přispět k hlubšímu duchovnímu růstu obyvatel České kotliny. V podobném duchu hovoří i poselství Krista zaznamenané paní Cibulkovou. Současná geotektonika nemá dosud jednoznačný důkaz o tom, zda Česká kotlina je meteorickým impaktem či ne. Hlavní systémy zlomových pásem protínajících Českou kotlinu a zjevně excentrické umístění čedičových a znělcových efuziv Českého středohoří a Doupovských hor ukazují na existenci další alternativy, kterou je impakt pronikavého svazku energie a ne vesmírného tělesa. Tato představa by uspokojivě vyřešila původ zlomových pásem a efuziv Českého středohoří a Doupovských hor, ale podala by současně odpověď i na dosud nejasný původ silných center vyzařovací energie čhi v Čechách i na Moravě.

                                                   Původ kamene Čintámaní

N. Roerich při svých výzkumných cestách po východní Asii a Tibetu zaznamenal několik legend o tajemném kameni „Čintámaní“, který byl v dávných časech přivezen na Zemi ohnivým hvězdným koněm Lung-tao ze souhvězdí Orion. Jiná verze této legendy hovoří o původu kamene Čintámaní ze Siria. V sanskrtu je pojem Čintámaní překládán jako „božský kamen měnící vědomí“. Roerich zaznamenal, že v případě aktivace Čintámaní paprskem zvláštní (kosmické?) energie transformuje tento kámen tuto energii a vyzařováním ovlivňuje pozitivní rozvoj lidského vědomí lidí v širokém okolí, takže má docházet ke zrychlení duchovní evoluce. Podle původní tibetské legendy byly části kamene Čintámaní rozmístěny na některých místech Země a ta se v pozdějších časech stala rozvinutými centry vývoje lidské civilizace. Jeden z úlomků vlastnil atlantský císař Tazlavoo, který proslul svými nadlidskými schopnostmi a byl považován za posla bohů, jiný je uložen v Tibetu a jeho střežení bylo hlavním úkolem dalajlámů, jeden kus byl původně umístěn v Kašmíru a pověst vypráví, že jej s sebou odnesli Hebrejové do Palestiny. Konečně poslední z Čintámaní má být dosud uložen ve středu Evropy. Tradice posvátných kamenů pocházející z dědictví po božských předcích není omezena jen na Tibet či východní Asii. Staré ústně tradované keltské báje převzaté od Ligurů hovoří rovněž o nesmírně vzácném podivuhodném kameni pojmenovaném „GAR RAYETA“(překladu „kámen vyzařující božské paprsky), který byl svěřen do opatrování mocnému mágovi jménem Spina de Mulem. Gar Rayeta byl prý uložen v podzemním chrámu kdesi ve střední Šumavě. Téměř zapomenutý pradávný název pohoří Šumava, který se udržel jako keltské toponymum „Gabréta“, byl původně shodný se jménem zázračného kamene Gar Rayeta a v běhu času se jeho etymologický tvar změnil právě na „Gabréta“. Bájné prameny dále hovoří o tom, že jednou musel mág odejít do vzdálených krajů a jeho nepřítomnosti využil mocný král Fanisů a Gar Rayety se zmocnil. Spina de Mulem získal kámen zpět teprve po mnoha obtížích a s pomoci ohnivého draka jej odvezl a uložil kdesi v podzemí skalnatého vrchu na břehu řeky Valar, kde bylo vytvořeno posvátné území. Podle systémové analýzy vychází závěr, že se jedná o Vyšehrad na břehu Vltavy. Úlomek vyšehradského kamene Čintámaní, který je patrně identický s bájným kamenem Gar Rayetou, má prý tvar srdce, má kovově šedý lesk a jsou na něm vyryty čtyři neznámé hieroglyfy. Podle pověsti tento bájný kámen ožije, až v zemi obklopující Vyšehrad se usídlí národ, jehož karmické poslání určil sám Stvořitel. V podobném smyslu vyznívá i tradované Libušino poselství o nádherném pokladu uloženém spolu s duhově zářící kolébkou kdesi v hlubině vrchu Vyšehrad, který sám vystoupí na povrch v čase, kdy se půdy Vyšehradu dotkne noha nového krále Země a nebe. Tyto staré pověsti a poselství důvěrně souzní s duchovním poselstvím Krista ve znění zaznamenaném paní Cibulkovou:

Pro všechny nižší bohy a anděly byl nadlouho utajen projekt Stvořitele, mající nejvyšší stupeň závažnosti, týkající se nepatrného místa ve Vesmíru, malého území na povrchu Země, který byl dějinami pojmenován České království a Česká země. Ve hmotě tohoto nepatrného území je uložen základ budoucnosti Země i Vesmíru, který ve vhodném čase ožije a tehdy se stane všem lidem zjevnou a smysly vnímatelnou skutečností. Pro zajištění a bezpečný průběh budoucích události je Česká zem i národ Čechů vyňat z platného karmického řádu hmotných a astrálních světů. Veškerá mocná tvořivá energie Stvořitele byla proto soustředěna do České země a uložena ve svatém místě zvaném Vyšehrad. V něm počnou a budou vyzařovat koncentrované tvořivé energie ovlivňující veškeré projevy hmotného i duchovního světa. Celý prostor posvátného Vyšehradu obsahuje v hloubce uložený mocný zdroj Boží síly, což činí prostor Vyšehradu výlučně polem, mocným zřídlem a studnou s pramenem božské tvořivé energie. Tento prostor zdávna posvátný je nedotknutelný zlem a z něho pochází moc, již bude provedena božská přeměna českého lidu a České země, posléze i celé Země a Vesmíru. Otevřenými branami duchovních sfér Vesmíru vstupují do duchovní sféry Vyšehradu a celé České země duchovní bytosti s posláním strážců, učitelů a duchovních vůdců českého národa, aby je připravil pro splnění jeho karmického údělu a poslání.“

 

Ivo Wiesner

„Poutníci do Země Andělů“