Chiméra group - negativní entity

15.10.2020 23:18

     

Abychom pochopili, jak je životně důležité, kam vložíme svůj záměr a souhlas, který následně vyvolá odpovídající vibrační síly, které se manifestují prostřednictvím našich myšlenek a našeho chování a skutků, je důležité znát, jak nebezpečné síly můžeme díky špatnému nastavení vyvolat. Jedná se o síly Chiméry - chiméra a mezidruhové hybridy jsou entity vytvořené smícháním dvou nebo více druhů. Genetické chiméry mohou být produkovány u lidí, jejichž tělo složené z buněk patřících jednomu genetickému druhu, je v krevním řečišti smícháno s buňkami jiného genetického druhu. Chiméry ale nejsou klasické hybridy. Tento stav vzniká při infuzi a mícháním složek buněčné krve, nebo homeopatických buněk během transplantace, transfuze, nebo přímé injekce do krevního řečiště, které geneticky modifikuje buňky lidského těla. Z tohoto důvodu je nebezpečné přijímat cizí buňky do našeho těla, což se děje při různých lékařských, vojenských experimentech a při očkování. Frakce bezdušných, beztělně se měnících entit, které bojují za udržení svého kontrolního přístupu do energetických polí Země a člověka, se nazývá CHIMÉRA GROUP. Entity Chiméry jsou zlí extradimenzionální  parazité, kteří uctívají Černé slunce a mohou existovat pouze tehdy, když najdou hostitele, ze kterého mohou sát energii. Vyšší řády skupiny Chiméra využívají Draky Černého slunce ke správě, nebo monitorování fantomových oblastí hyperdimenzionálních kapes a určitých částí mřížek černé magie, nebo frekvenčních plotů, které umístili do zemského těla. Některé z těchto entit Chiméry jsou obsaženy v genetických laboratořích vojenských podzemních základen. Jsou využívány při genetických experimentech, při klonování a experimentech s časovými skoky. Existují pozitivní síly, které pracují na zastavení klonovacích experimentů Chiméry. Chiméra místo toho začala obývat lidská těla na zemském povrchu a připravila se na dostatečně blízkou vibrační shodu pro převzetí. To se děje pomocí mezidruhového míchání krve, satanismem, prorůstajícím do všech oblastí lidského života, asimilací UI v kombinaci s rostoucím násilím a zkažeností, prostřednictvím filmového a televizního průmyslu, které u slabých jedinců vyvolávají nekontrolovatelné násilné impulsy a nutí je k násilným činům. Během této fáze vývoje na planetě Zemi dochází ke spojení dvojího aspektu zduchovnění těla a tělesné realizace ducha do hmotného světa. Jelikož tyto síly ducha nebo jiných sfér se mohou stát tělesnými díky přístupu k lidskému tělu v hmotné říši, může se lidské tělo upevnit a být s ním shodné prostřednictvím spárovaných vibračních rezonancí. Být v něčem shodný, je třeba identifikovat se a propojit se s ním na energetické a buněčné úrovni existence. Pokud si neuvědomujeme své negativní myšlenky a činy, můžeme se s vibrací negativních sil stát konzistentní, aniž bychom to chtěli.

Extrémně negativní myšlenky poškozují nervový systém a mozek- např. vztek, násilí, nenávist, touha zabíjet a zotročovat. Tyto vysoce negativní emoce přitahují nejen démonické duchy, ale i mimozemské parazity, kteří se živí touto negativní emocionální energií. V současné době jsou lidé na Zemi energeticky napadáni, jsou vystaveni extrémnímu násilí a zkaženosti prostřednictvím médií a všemi aspekty pop kultury, včetně filmu a televize. Úspěšně se podařilo též začlenit satanismus do celé pop kultury, což připravuje půdu pro to, aby se lidé stali extrémně negativními, aby násilí přijali jako přirozenou součást života a tím dovolili parazitům, aby vysávali jejich energii.

Jestliže byla osoba vystavena podmínkám genetického chimérismu v kombinaci s bombardováním extrémním násilím, stimuluje parazita chiméry k získání úplného přístupu do lidského těla. Když vstoupí do lidského těla, DNA a krev se navždy změní. Tělo obsazené chimérickým parazitem přestává být lidským, protože jeho duše byla vymístěna a tělo je využíváno jako virtuální avatar. Tělo má ovšem omezenou životnost, proto je třeba hledat nové a nové hostitele. Chiméra Group je extrémně technologicky vyspělá a naprogramovala holografické kvantové reality, které hackují  genetické kódy nebo programovací kód. Toto stojí zřejmě za nárůstem vojenských testovacích programů pro neurotechnologie, kam patří povrchové mapování a nahrávání mysli pro zbraně, které se také používají pro účely úpravy genetického materiálu, a tím získávají  snadnější přístup k lidským tělům.

Extrémní násilí a zkaženost, kterému je vystaveno lidstvo díky satanizované pop kultuře a médiím, postupně traumatizuje centrální nervový systém. Lidé se uzavírají do sebe, duše se bortí a veškeré násilí je zaznamenáváno do CNS, mozku a dále ničí původní lidskou DNA. Jakmile dojde ke kombinaci těchto faktorů, může se začít s obsazováním těla. Lidé vystavení extrémnímu mediálnímu násilí jsou podněcováni,  aby páchali i ve skutečnosti takové hrůzné činy, které viděli v televizi nebo filmu.

Jediná obrana je nepraktikovat satanismus, nezapojovat se do žádných násilných akcí, nesledovat násilí v televizi a na filmovém plátně. Napojit se na své vnitřní Já, pěstovat v sobě bezpodmínečnou lásku, neubližovat nikomu a ničemu a přistupovat ke všem a všemu s co největší empatií.

 

Překlad: Nora Boudicca

 

Zdroj: www.energeticsynthesis.com

Lisa Reneé