ČIŠTĚNÍ HOJNOSTI

21.06.2019 00:56

Hojnost není pouze fyzická. Všechno ve stvoření se nejprve objeví na nejvyšších planinách existence (nejvyšší hmotné roviny), a pak prosakuje nižšími rovinami, až  dosáhne mentální, astrální( emociální), éterickou a nakonec fyzickou říši.

A zde je klíč: opravdová Hojnost je Bezpodmínečná.

Je to přirozené, dané vyjádření Zdroje. Všechny formy nedostatku jsou anomáliemi, uměle vytvořenými, nejsou nezbytné ani pro naši evoluci, ani pro naše vědomí. Nedostatek je ve skutečnosti synonymum pro bolest a utrpení.

Je důležité porozumět tomu, že nemusíte dělat nic, abyste si zasloužili dobrotu, o kterou usilujete. Nemusíte si ji vykoupit dobrými skutky. Zdroj nepotřebuje vaše karmické platidlo. Karma je lží vytvořenou temnými silami, aby ospravedlnila jejich šílenství, aby se jim lidé snadněji zotročovali. Ve všech oblastech života existují neomezené zdroje. Můžete se uvolnit, a být si jisti, že obdržíte veškerou pozitivitu, o kterou máte zájem, je to vaše posvátné právo.

Většina lidí na této planetě si nese ve skutečnosti tolik smůly a bolesti, že si toho už přestane vědomě všímat a zvykne si na to, že není zahrnuta Hojností fyzické krásy stvoření, která dosahuje k jejím smyslům, zvykne si na to, že není ponořena do pozitivních emocí a lásky generované tím, že je součástí rodiny duše, která se vzájemně doplňuje, zvykne si na to, že nerozumí záhadám světa a vesmíru, kterého je součástí. Takto to nebylo nikdy zamýšleno a takto by to už dál nemělo být. Bohyně je přítomna hluboko ve stvoření a chce nás mít opět skutečně naplněné.

Zde je několik otázek, které si můžete položit, abyste se de-programovali:

Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte život, zatímco bojujete o Hojnost ve fyzické rovině? Jestliže byste dnes měli vše, co materiálně potřebujete, co byste dělali? Vyrazili byste na průzkum této planety, galaxie, vesmíru a všeho toho bohatství stvoření?

Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte život, zatímco bojujete s emocionální hojností? Jestliže byste byli dnes osvobozeni od temných technologií, které vám narušují emoce, jestliže byste byli úplně deprogramováni, a ve spojení se svým dvojplamenem duše, svými souputníky duše a svojí rodinou duše, co byste dělali? Prozkoumávali byste ohromné možnosti výměny lásky?

Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte, zatímco bojujete s mentální hojností? Jestliže byste dnes byli osvobozeni od temných technologií, které narušují váš proces myšlení, jestliže byste byli plně deprogramováni, a měli plný přístup k porozumění záhadám tohoto vesmíru a jestliže byste měli plný přístup k celému tvořivému toku myšlenek přicházejících z ducha, prozkoumali byste to?

Pociťujete vhledy do toho, čím má být život?

Jestliže někdo není ještě připravený zvládat obrovské bohatství, ať již fyzické, emocionální nebo mentální, tak je to prostě proto, že je tak naprogramovaný, a první, co se stane je, že vesmír poskytne vše pro deprogramování, aby člověk byl schopen dosáhnout hojnosti. Tento vesmír vždy nabídne bezpodmínečně to, co je potřeba.

Jakákoli chyba může být vyléčena bez prodlevy a bez dalších podmínek, krom jediné, a tou je dovolit vyléčení. Hojnost se vztahuje na všechno, včetně odpuštění.

Vězeňský systém na této planetě se může postavit do cesty toku Hojnosti z vesmíru, ale my toto omezení můžeme ve svých životech výrazně snížit tím, že se de-programujeme.

Celosvětový finanční systém a oběživo jsou napuštěny černou magií se záměrem, aby bylo zabráněno použití peněz k pozitivním účelům, a aby byly využívány jen negativně. Nepoddávejte se tomu. Můžeme všechny symboly na bankovkách a mincích v celém finančním systému použít pro Světlo a transmutovat energii peněz tak, že budou použity pro pozitivní projekty pomáhající osvobození této planety.

Zde je nástroj, který předal Cobra na minulé konferenci:

Kdykoliv obdržíte nové peníze, jednoduše si vyvolejte fialový plamen a přítomnost Saint Germaina, abyste ty peníze očistili, a tím plamenem bankovky a mince i virtuální měny naplnili.

Sežeňte si alespoň jednu stříbrnou, měděnou nebo zlatou minci, toto cvičení na ní proveďte a ponechte si ji u sebe jako ukotvení pro pozitivní tok Hojnosti.

Drahé kovy jsou podobné jako krystaly v tom smyslu, že jsou schopny velmi mocným způsobem nést vědomí. Tyto mince z drahých kovů mohou být také investovány v prvních dnech po Události, kdy všechny banky budou zavřené a kreditky budou k ničemu. Pak obchody nebudou třeba přijímat nekryté peníze (fake money), ale mohou přijímat drahé kovy.

Další typ: Nesoustřeďte se příliš přímo na peníze samotné, ale soustřeďte se na to, co s nimi podniknete. Soustřeďte se na cíl, prostředky pak budou proudit snadněji. Najděte svůj účel, každý den se ptejte, jaká je ta nejpřínosnější cesta, pro využití vaší energie, a pak se pro to silně rozhodněte. Práce pro prospěšný projekt zvyšuje tok Světla, které pomůže tomu, aby hojnost proudila.

Védická učení vysvětlují, že dvojčetem duše Lakshmi je Vishnu, který je božským archetypem pro posvátnou vůli. To je velmi důležitá moudrost: Posvátnou vůlí není nic, co neobsahuje hojnost a hojností není nic, co neobsahuje posvátnou vůli. My všichni můžeme být nástroji obou těchto aspektů.

Také je důležité nahlížet na vše pozitivním pohledem víry v možnosti, je též velmi mocné přímo se spojit s energiemi Saint Germaina a Lakshmi.

Zde je úžasná a mocná mantra Lakshmi:

https://youtu.be/xFEy8U-8SQg

                                         

Untwine 23.12. 2015