Co je Merkaba - krátký exkurz

12.03.2023 21:23

Merkaba je světelné tělo člověka. Mer= Světlo, Ka= Duch, Ba= Tělo. Toto označení se používá jak v hebrejském, tak v egyptském jazyce. Je jím označován světelný dvojitý hvězdicový čtyřstěn, který obklopuje lidské tělo a spojuje jej se zemí a s kosmem. Může být viděn také jako trojdimenzionální Hvězda Davidova. Zjednodušeně si můžeme Mer-Ka-Bu představit jako vozidlo dopravující člověka do výšedimenzionálních světů. Jeho ovládnutím lze transformovat čas, prostor a dimenze. Toto světelné vozidlo (pole) je holograficky obsaženo v každé naší buňce, představuje důležitou součást našeho těla. V klidovém stavu se pole Merkaby jeví jako hvězdicovitý čtyřstěn, dynamická podoba má tvar létajícího talíře, který je schopen přenést naše vědomí přímo do vyšších hustot. Toho ale můžeme dosáhnout jedině, když se úplně zbavíme všech bloků a negativních programů v našem podvědomí. Mer-ka-bu máme umístěnou kolem našeho těla jako trojdimenzionální geometrickou síť, která zůstává nefunkční do té doby, než naše duše dozraje, „ vzpomeneme si“ a sama nás povede k tomu, že začneme toužit po transformaci. S Merkabou kdysi pracovali jen nejvyšší zasvěcenci. Nyní je to umožněno i nám.

Světelné tělo můžeme aktivovat několika způsoby. Jedním z nich je práce s dechem (existuje 17 dechů vedoucí k obnově Merkaby). Může být aktivována i životem v pravdě – tzn. život v lásce, v důvěře, pravdě a soucitu. Merkaba je živá, je to živoucí pole reagující na lidské pocity a myšlenky. Takže, když změníme  sami sebe, vyčistíme své mentální a emocionální tělo, zbavíme se bloků, iluzí, strachů a starých programů, Mer-Ka- Ba se postupně stane živou. Jakmile je živá, je vše možné. Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob aktivace světelného těla  je pro většinu z nás  mentální práce s Mer-Ka –Bou, kdy se napojíme na tento světelný Zdroj  a necháme skrze sebe proudit světlo Merkaby. Předpokladem toho je Zasvěcení. Mer-Ka-Ba  je v našem Vesmíru nejsilnější energetický světelný systém. Jeho stvořitelem je Mistr Melchizedec. Tento světelný zdroj byl stvořen v dávné minulosti, lidstvo má k němu volnější přístup teprve v této době, kdy planeta Země prožívá svůj vzestup. Vibrace Země se zvyšují, naše duše se otevírají a touží žít svůj vlastní potenciál, ne programy ega. Mer-Ka-Ba je velmi silné světlo, které proniká přímo do našich buněk a přetransformovává je.

Po zasvěcení do Mer-Ka-Ba se spustí velká očista na všech úrovních našeho Bytí. Merkaba je ohnivá energie, která nemilosrdně vytahuje na povrch všechny bloky. Velmi rychle pročisťuje naše podvědomí. Jsme konfrontováni s našimi stíny a vedeni k tomu, abychom se zbavili všech strachů, závislosti, lpění a dalších destruktivních vzorců myšlení a chování. Zasvěcením do Mer-Ka-By vyhlašujeme svému egu definitivní smrt. A tím vlastně začíná aktivace našeho světelného těla. Zasvěcení do Merkaby má 10 stupňů.

 

Nora Boudicca