Co můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti

04.05.2021 18:12

Co můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti

Proč si myslíte, že chce prezident Trump znovu zahájit svá shromáždění? Jeho schopnost vybičovat davy k nadšení by mohla rozpoutat „tsunami“ odporu nepředstavitelných rozměrů! V kombinaci s výsledky voleb, které my, jeho digitální vojáci šíříme po celém světě (volby byly demokraty zfalšovány a vítězství ukradeno, brzy se celý svět dozví pravdu), by to pro kabalu (temné elity, které řídí ve skutečnosti tento svět, ale její vláda končí) mohlo znamenat skutečný MOAB (matka všech bomb). Pojďme společně rozprášit zlo z této země (míněno USA, tzn. zničením americké kabaly proběhne čistka celého světa). Na věčné časy!

Nikdy nezapomeňte na svou roli v této digitální informační válce. Ano, mluvím k vám. Vy jste byli vybráni, abyste pomohli sloužit své zemi. Pokračujte ve sdílení faktů a teorií, ať už prostřednictvím videočlánků, komentářů nebo jakýmkoli jiným způsobem. V této digitální válce hrajete velkou roli. Pokračujte v dobrém boji za pravdu. Bude se vám líbit, jak tento film skončí. Vlastenci mají vše pod kontrolou. Nic nemůže zastavit to, co přichází, to není jen fráze.

Událost nastane, když navýšení frekvencí naší planety doprovodí plánované masové zatýkání zločinecké kabaly, politiků, velkých bankéřů a dalších osob, které spáchaly zločiny proti lidstvu. Stane se to legálně a obžalovaní budou mít spravedlivý soud. Následkem této legální akce bude celosvětový reset finančního systému, zaprodaných masmédií a struktury celé společnosti a to vše bude brzy nahrazeno kvantovým finančním, spravedlivým systémem.

Velkými korporacemi původně potlačované čisté energie budou uvolněny, přírodní bohatství planety bude rozděleno všem, ekosystém bude vyčištěn a tato planeta spolu s jejími obyvateli bude konečně uzdravena a osvobozena.

Událost bude okamžikem výrazného pokroku pro planetu, který bude fyzického i nefyzického charakteru.

Na nefyzické úrovni bude velká vlna nebo záblesk Duchovní energie a Světla přicházejícího z Galaktického centra, směřující na povrch naší planety. Energie z Centrálního Slunce ( Alcyone) podnítí záblesk Slunce, který prostoupí Zemi i lidstvo a navýší frekvence všech živoucích entit na naší planetě.

                   1. 5. 2021 – zdroj www.qanon.sk