Co předpověděl Edgar Cayce pro rok 2024

18.05.2024 22:27

Ahoj přátelé,

 

Posíláme vám link na pozitivní předpověď pro rok 2024 tzv. „spícího“ proroka Edgara Cayceho. Je to známá osobnost a také velice záhadná, protože dělal předpovědi či léčil lidí, když byl ve spícím stavu, a vše, co řekl v tomto stavu, zároveň zapisovala asistentka. Všechny jeho léčebné návody jsou zdokumentované a jsou potvrzené lidmi, které vyléčil, a některé postupy jsou velmi svérázné. Jeho neznámější předpověď je o existenci pevniny-ostrova-archipelagu s vysoce  vyspělou civilizaci zvanou Atlantida, která skončila v hlubinách Atlantiku po velké katastrofě v období tzv. Mladšího dryasu“ po obrovské potopě cca 9600 let před naším letopočtem. Předpověděl i místo, kde by se měly nacházet pozůstatky. Před nějakou dobou byly objeveny obrovské pyramidy, zdivo i sochy v hlubinách moře blízko pobřeží Kuby, ale výzkumníkům nebylo dovoleno dále pokračovat v podmořském bádání. Systém zatím nedovolil zveřejnit všechny ty objevy. Ale toto všechno bude brzy odhaleno v rámci všeobecného odhalování po pádu globálního režimu. V textu jsou uvedena jména současných politiků, ale to si tam doplnila redakce, protože v takových to předpovědích se obvykle neuvádějí konkrétní jména.

 

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/svetoznamy-vestec-edgar-cayce-predpovedel-co-se-stane-v-roce-2024/

 

Jedno je jisté, že se blížíme ke konci všeho, čeká nás obrovská transformace. K tomu napíšu článek, kde se budu podrobněji zabývat detaily.

 

Ještě krátká poznámka k atentátu na R. Fica. Je jasné, že dochází k obrovskému rozdělení lidí a narůstají eskalace a střety mezi dvěma tábory – globalisty, zastánci liberalismu a progresivismu, a lidmi, kteří vyznávají tradiční hodnoty. Je to součást té obrovské transformace, která nyní probíhá. Jak nahoře, tak dole říká alchymistické pravidlo. Ty změny nejprve nastávají v duchovní sféře a pak se to začne manifestovat do sféry fyzické. Čeká nás ojedinělá a velmi specifická událost zvaná Vzestup. Ten proces má svá pravidla. Jelikož žijeme v duálním světě-Matrixu, tak se začínají projevovat velmi zřetelně a stále rychleji procesy rozdělení lidí a tím pádem i společnosti. Ti, co jdou cestou světla, budou stále více světlejší a budou dostávat stále více porce světla k navýšení vibraci. Ti, kdo kráčejí cestou temnoty, budou stále více agresivnější, protože budou přijímat míň a míň světla, jejich vibrace bude na nízké úrovni. Lidí budou takto rozdělení a každý se během transformace dostane do jiné sféry, do sféry, která bude vibrovat podobně. Tento proces je přísně individuální. Každý jde sám za sebe.Teprve po tzv. Události, která bude způsobena koronálními výrony našeho Slunce, dojde k fyzickému rozdělení sfér Země 3D a 5D. Toto popisuje i tzv. Zákon jednoty, který nám zde zanechaly bytosti Ra.

 

Takže toto jen ve stručnosti. Pro nás z toho plyne jediné – vyhýbat se jakýmkoliv konfliktům, protože nemůžeme ovlivnit agresivní lidí a 3D Matrix, který se hroutí.

 

Takže se držte a mějte víru, protože vše dobře dopadne.

 

Vaše

 

Anička Elberetha aNora Boudicca