DARWIN A WALLACE

04.11.2012 21:44

DARWIN A WALLACE

 

V biologii byla myšlenka o evolučním vývoji poprvé vědecky formulována v roce 1858 panem Darwinem a panem Wallacem. Dnes vnímáme celou přírodu v evolučním kontextu: v přírodě se vše vyvíjí a prochází nepřetržitým tvořivým procesem. Je to všechno jen věci slepé náhody, jak věří materialisté? Nebo existují nějaké inteligence, jež celý proces řídí? Darwin poté, co společně s Wallacem publikoval teorii a vývoji druhů přirozeným výběrem, pokračoval v linii bezútěšného materialismu, jenž je dnes základem neodarwinistického myšlení a ortodoxní akademické biologie – veškerá evoluce se musí dít náhodou a prostřednictvím nevědomých zákonů přírody. Nemá tedy žádný smysl a účel!

Wallace dospěl k názoru, že evoluce zahrnuje více než jen přirozenou selekci a je řízena tvořivými inteligencemi, které identifikoval jako anděly!

Z knihy Fyzika Andělů M. Fox a R. Sheldrake

Darwinovou zásluha spočívá v tom, že ukázal cestu, která však vedla do slepé uličky ateismu, v níž dodnes bloudí všichni neodarwinisté. Samoorganizace hmoty sice s největší pravděpodobnosti opravdu existuje, ale probíhá podle duchovních předloh a bez vlivu náhody. Jestliže totiž ze dvou buněk vzniknou miliardy dalších buněk, které přesně naleznou své místo v jednotlivých orgánech, to už nemůže být způsobené náhodou, musí existovat inteligentní síla, jež vše uspořádává. Mnozí vědci s tím nesouhlasí. Vědci nemají nebo nechtějí mít přístup k duchovním sférám. Chybí jim poznání světů s vyššími rozměry, jejich vibrace ovlivňují stvoření hmoty, která má však duchovní příčinu a počátek.

 

Z knihy Atlantida a Lemurie H. Kruparz