DO RÁJE PROJDEŠ PEKLEM - UKÁZKA Z KNIHY IVO WIESNERA

08.02.2012 00:48

Země má dostatečnou kapacitu zdrojů energie, surovin, potravin a tvůrčí invence přinejmenším pro další 4 miliardy lidí. Jde jen o to, že je nutné omezit plýtvání a zavádět nové úsporné a bezodpadové technologie. Tento názor se opírá o studie Harvardské univerzity, které ukázaly, že Země může pohodlně uživit až 44 miliard lidí při obhospodařování pouhých 25% nezamrzající zemědělský využitelné půdy. Nejdůležitější ale je, aby byl potlačen ekonomicky destruktivní vliv "svatého grálu kapitalismu", kterým je zisk. Krátce řečeno, problém Země a lidstva nespočívá v  přelidnění, ale v existujícím sociálním a politickém systému, jakým je kapitalismus. Problémy jenž za sebou vleče kapitalismus, jsou jen ekonomické a tvůrčí impotence tohoto systému, které nelze řešit malthusiánskými recepty, ale globální instalací nového sociálního řádu s "lidskou tváří". Tedy ani kapitalismus, ani fašismem páchnoucího Nového světového řádu, bolševického válečného komunismu, nebo jakékoliv jiné státní formy stojící na náboženské, nacionální či ideologické diktatuře. Skutečným imperativem doby je zajištění slušného života pro 99% obyvatel Země. Zbylé sotva 1%, tvořené samozvanou elitou bankéřů a vlastníků nadnárodních korporací, bude nutno přinutit vzdát se větší  části svého bohatství, nabytého nečistými amorálními způsoby, zbavit je mocí a nezasloužených privilegií. Abychom mohli uskutečnit architekturu nového lisdkého řádu, musíme nejprve sami určit, co nám vadí a co nechceme, takže nezbývá než abychom my sami vstoupili do "hry" a donutili protivníka hrát podle pravidel, které ale budem určovat my sami. Jsme ale schopni dostatečně přesně popsat protivníka, odhalit jeho tajné záměry, opěrné body a slabé stránky? Ano, jsme, ale za podmínky, že se rozhodneme vystoupit na úroveň Kristova vědomí. Jenže kolik lidí si tuto skutečnost uvědomuje po tak dlouhém období duchovního temna...?

 

Autor Ing.Ivo Wiesner napsal mnoho zajímavých knih, ve kterých naprosto přesně, neotřele, odvážně a  ba přímo úžasně popisuje události a věci, které se dějí za oponou tohoto světa. Jeho knihy jsou nabité informacemi, se kterýma jsem se ve své době nikde nesetkala a musím říci, že mi hodně daly. Autor již bohužel nežije, ale jeho odkaz je mezi námi. Vřele doporučuji k četbě.