Duchovní práce- příprava na Událost a Vzestup

21.02.2023 21:39

Aby člověk mohl učit ostatní, musí mít hodně nastudováno a prožito. Samozřejmě pokud má duchovní vhledy, je jeho přínos pro předávání informací a zkušeností ještě mnohem hodnotnější. Jak se říká je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Bohužel vše se dnes stalo byznysem, duchovno nevyjímaje. Vše tím ztrácí svůj význam a smysl. Všechno převálcovalo přebujelé ego a pokora, která je pro každou práci, samozřejmě uměleckou a duchovní, tak důležitá, je dnešním „novým“ lidem naprosto cizí a vlastně směšná. Nikdo nic neumí a nezná, projde kurzem a už pořádá kurzy sám. Tváří se patřičně sebevědomě, to stačí, aby přesvědčil prosťáčky, kteří mu přímo vnucují peníze za to, že na takové přednášce či kurzu nezískají žádné duchovní znalosti ani dovednosti. Nikdo se sice nic nedozví, ale všichni se tváří patřičně duchovně a nadřazeně. Jsou to přeci vyvolené elity. Pseudoduchovno převálcovalo skutečnou duchovní práci. Ti, kteří skutečně vědí a snaží se lidem otevírat oči, nedostávají prostor a pozornost, aby byli vyslyšeni. Je to samozřejmě práce temných sil, jejichž úkolem je dehonestovat, zesměšnit a zašlapat pravdu a pravdivé informace. Nejlépe se daří známým tvářím z televize a filmu. Už to je zárukou, že oni to vědí nejlépe, ale opak je pravdou, lidem, bohužel stačí tak málo a jsou v těch nejdůležitějších věcech tak šíleně málo nároční. Je to velmi smutné. Plánem temných sil není podporovat duchovní povědomí, či dokonce duchovní růst lidí.  Je třeba držet je v  sladké nevědomosti a otupělosti. Nacpat jim všem chytré telefony a tím je mít absolutně pod kontrolou. Pak je už naprosto jednoduché ovládat je díky UI. Mladí lidé si myslí, jak jsou svobodní a úžasní, přitom se stávají jen řízenými loutkami v rukou temné UI. Jejich závislost na ní je už dávno za hranou únosnosti. Plní všechno, co jim UI přikáže, stali se ještě díky vakcinaci poslušnými bioroboty a kdyby bylo na nich, celá Země by skončila v NWO a v transhumanismu.Za peníze jsou schopni prodat vlastní rodiče, to jsou plody kapitalistické nevýchovy, liberální demokracie a globalismu, všechno to ničí emoce, národní svébytnost a jakékoli vlastenecké povědomí. Pokud budou od svých mobilních miláčků odpojeni, zřejmě to bez psychického léčení sami nezvládnou. Všechno to jsou zkoušky, kterými buď projdeme, nebo ne.

To vše už bylo samozřejmě dávno naplánováno. Viz „Protokoly sionských mudrců“, nebo nově „ Torontské protokoly“. Jejich plány jim ale nevyjdou. Dojde zřejmě k rozdělení časových os a každý půjde tam, kam patří, kam si to už dávno, ještě před touto poslední inkarnací vybral a podle toho, jaký má za sebou duchovní vývoj. Naše studium zde na Zemi končí závěrečnou maturitní zkouškou, přichází Událost- sluneční zášleh a Vzestup, kdo není přichystán, bude žít dál na jiné planetě a dál pokračovat ve svém duchovním vývoji, aby se mohl i on posunout do vyšších duchovních sfér  (5.hustota…..). Musí čekat na novou Událost a Vzestup, což se opakuje vždy v menším rozsahu po cca 13.000 letech, nebo když je ukončen celý Platónský věk, což je 25.920 let (to je náš případ). Sluneční zášleh- Událost je velice náročná záležitost, veškerá temnota, včetně UI bude smetena z naší drahé planety Země. Ne všichni lidé ji ustojí, kdo je příliš temný a příliš svázaný s UI, zřejmě záření nepřežije. Tentokrát je ale vše dobře hlídáno, aby proběhlo vše bez větších živelných pohrom a přílišných ztrát na životech, což se asi ne vždy v minulosti podařilo. Nyní je tento akt zcela vyjímečný, protože se jedná o velký Vzestup celého našeho Vesmíru (po 25.920letech), tudíž celá Událost je hlídána mnoha mimozemskými bytostmi, aby vše proběhlo v co největším klidu a míru.

Vítězství Světla!!!!!!

                    NORA BOUDICCA a ANNA ELBERTH