DVĚ CESTY NÁVRATU KE ZDROJI

02.04.2013 20:42

Jak nám říká jedno úsloví New  age  (se kterým učení MCEO – Melchizedek cloister emerald order ) výjimečně souhlasí, je také pojetí vše je dobré / bůh GOOD= GOD o tom, naučit se rozlišovat mezi různými cestami spirituálního vývoje, pokud člověk doufá, že má vůbec nějaký vědomý vliv na směřování své osobní evoluce. Kam přesně spirituální cesta vede? Platí, že nakonec všechny cesty vedou ke ZDROJI. Otázkou je: jak mohou vypadat zkušenosti z této cesty mezi ZDE a ZDROJEM. Protože v tom spočívá jádro volby té či oné životní cesty ať již spirituální či jiné.

Vesmír je řízen nezměnitelnými „ přírodními zákony“ ať v ně člověk věří či nikoli. Jedním takovým zákonem je Zákon PŘÍČINY A NÁSLEDKU. Vždy budeme sklízet důsledek jakéhokoli činu. Existují dvě Cesty návratu ke Zdroji. Pokud je naším přáním re-evoluční probuzení do radostné cesty skutečného vzestupu do věčného života, dochází k progresívnímu nárůstu vědomí identity směrem od oddělenosti k celistvosti, do vědomí věčného života prostřednictvím dynamiky“Návratu ke Zdroji jako sebevědomý HVĚZDNÝ PRACH (STARDUST)“ v energetickém procesu KRYSTAROVÉHO (KRISTOVSKĚHO) vzestupu. Je to cesta ke zdroji jako „ NEVINNÉ VĚDOMÍ“. Na druhé de-evoluční cestě pádu a anihilace, vše vede k neodvratnému sebezničení prostřednictvím dynamiky „Návratu ke Zdroji jako nevědomý KOSMICKÝ PRACH (SPACEDUST). Návrat ke zdroji jako „NEVINNÉ NEVĚDOMÍ“. Re-evoluce do vědomé celistvosti ducha/Vědomí“ Hvězdného prachu“ prostřednictvím energetického sebe-růstu a nebo de-evoluce do nevědomé fragmentace ducha/ Vědomí „ Kosmického prachu prostřednictvím energetického sebezničení……. To je otázka, která je jádrem současného lidského dilematu. Jako následek událostí ve starodávném atlantském období pokračuje většina pozemské populace po cestě nevědomé evoluce „spáčů“. Mezitím většina těch, kteří se „probouzejí“ nechápe, že i oni byli chyceni do pečlivě utkané pavučiny podvodu zvané hnutí „NEW AGE“, ve kterém jsou velká radost z probuzení, osvícení a zplnomocnění prezentovány z  pohledu učení paradigmat Metatronové vědy smrti a technologií „Květiny zkázy“. Prostřednictvím nablýskané pavučiny podvodu zvané „NET neboli SÍŤ“ je většina probouzejících se používána jako nástroj padlých mimozemských andělů a sestoupených mistrů, kteří ji falešně vedou směrem k naplnění agendy Iluminátského plánu (NET jako akronym NIBIRUAN ENSLAVE TRANSMISSION- NIBIRUANSKÝ ZOTROČOVACÍ PŘENOS). V současné době je New age zapojena do „Iluminátské vysílací radiové net sítě“ jejímž prostřednictvím přijímá toto hnutí své „chanellové materiály“. Většinou nás všechen materiál vede zpět do absolutní falše toho, že veškeré lidstvo bylo vytvořeno jako starodávná hybridní otrocká rasa starobylými Anunnaki (viz Kniha „ Květina života“ od Drunvalo Melchisedeka). Proto bychom měli být šťastni, že na sebe dnes pohlížíme jako na jejich děti. Tato vymyšlená, falešná historie je nám předkládána proto, aby nám lidem zabránila vzpomenout si a objevit mocnou pravdu a stávající potenciál SKUTEČNÉHO ANDĚLSKÉHO LIDSKÉHO  DĚDITCTVÍ. Nejen, že se všechny kanály a média vystavují riziku sloužit jako prostředníci dezinformací, ale vystavují se též riziku přímého vymístění svého vědomí či identity, či hrozbě biologického posednutí. Všichni mohou dosáhnout jasnosti a ochrany při svých snahách o mezidimenzionální komunikaci prostřednictvím používání KEYLONTICKÉ TECHNOLOGIE MCEO.                                                                                               

Historie „ANNUNAKI“ – mimozemská entita před mnoha tisíci lety se lidem představila jako bohové, jsou to reptilioidní , plazovité bytosti, ještěři s lidskými rysy. Po chaosu při pádu Atlantidy ovládli první území Sumer a odtud se infiltrovali postupně do všech ostatních velkých kultur- přinesli s sebou krvavé rituály a lidské oběti. Vytvořili nový genom člověka a způsobili jeho pád. Čistí „andělé a vzestupné bytosti“ skutečně existují, ale kvůli elektromagnetické karanténě iluminátského vysílání NET je téměř nemožné bez specializovaných metod chráněné multidimenzionální komunikace (mezi které však chanelling nepatří) k nim ze Země dosáhnout. Velký plán Ilumin. Net síť funkčně působí již 13.000 let a to prostřednictvím záměrně vložených pokřivení do pozemského geomagnetického pole. Iluminátská vysílání Net síť po věky pomáhala „zasívat dezinformace“ do různých posvátných doktrín, což vyvrcholilo vytvořením tradičních dogmat kontrolující masy a to jak náboženských, tak vědeckých, která jsou až do dnešních dnů „ vodící silou kolektivní lidské psyché.“

 

Výňatek ze Svobodného učení MCEO prostřednictvím A‘shayany Deane