ELOHIM a NEFILIM

30.07.2017 17:20

              Elohim, kteří se po útěku z Maldeku ( Tiru) usadili na Zemi, se primitivním kmenům pouštních nomádů představovali jako Elohim- bohové. Spolu se svým doprovodem ( Annunaki, Igigi) tvořili však jen nepočetnou „ elitu“, která na Zemi uvízla a snažila se nepočetné skupiny primitivů ohromit předvedením řady zázraků vytvářených pomocí své vyspělé technologie. Když se jim to podařilo, bylo již hračkou ovládnout je a vnutit jim své zákony. Informace o těchto událostech pocházejí ze sumerských, asyrských a babylonských eposů, které hovoří o nejvyšším bohu Ann či Annu (pravděpodobně to byl Jehovah či jeho otec Aruseak), který na Zemi přišel se skupinou asi 42 bohů Annunaků (potomků boha Annu) a dvěma sty nižších bohů Igigů. Pravděpodobně stejnou událost zaznamenal ve své knize i patriarcha Enoch, který zaznamenal i chaos, který svým příchodem přivodili. Biblické prameny znají Elohim jako skupinu B‘ nai Eloah či B‘ nai El ( hebr. „ synové boží“), která sestávala ze sedmi Elíhů ( Elohim je plurál od Elíhu,ale může být chápán i jako plural majesticus). Mezi ostatními národy jsou Elohim známi spíše jako Elders či Elder Race, Titáni, Olympané, Annunakové, Ásurové atd.

            Magi- Nefilim V Knize Henoch se uvádí, že po zničení sesterské planety Tir ( Maldeku) nalezlo na Zemi azyl asi 200 lidí z Tiru, kteří patřili k nižší třídě lyranské civilizace (nižších bohů), jež sumerské eposy nazývali Igigi. Ti s sebou neměli žádné ženy své rasy, a tak se začali „ ženit“ s ženami pozemského plemene Lilith. Taková „divoká“ hybridizace měla za následek smísení lyranské a pozemské DNA a vznik vysoce heterózních míšenců Magi ( Nefilim). Elohim, kteří představovali nejvyšší elitu Annunaků (Lyranů), těmito svými potomky opovrhovali, protože šlo o geneticky degenerované plemeno. Jelikož Magi- Nefilim ohrožovali již samou svojí existencí plánované genetické experimenty s rasou Hebrejů, pokusili se je zničit tím, že je nevarovali před blížícím se kataklyzmatem. Šlo o jednu ze tří či čtyř „ biblických potop“, během níž většina Magi zahynula. Malé části  Magi se podařilo včas získat informace o blížící se katastrofě a to jí umožnilo přežít. Pravděpodobně od ní se počítají kořeny třinácti hybridních genetických linií rodin (dynastií), majících ve svém genomu větší či menší podíl mimozemské (lyranské ) DNA. Těchto třináct elitních dynastií je přímými potomky Magi, od nichž počínají kořeny současné nejvlivnější pozemské mocenské skupiny Iluminátů ( „ Osvícených“ )

              Magi nebylo dovoleno odejít s mimozemskými otci, kteří opustili Zemi před hrozící katastrofou, protože jejich otcové Elohim je považovali za méněcenné míšence. Důvodem opovržení byla genetika Magi, neboť jejich genom obsahoval nejen „božské „ fragmenty DNA Elohim, ale i fragmenty rasy primátů získané prostřednictvím DNA jejich matek, pocházejících z plemene černé Lilith. Na Zemi se plemeno Lilith objevilo někdy před 200 000 – 250 000 lety a dosud není zřejmé, kteří mimozemští genetičtí inženýři stáli za manipulacemi, díky kterým vzniklo, nebo zda šlo o produkt přirozené evoluce hominidů. Genetickým spojením s touto rasou se Elohim snažili vytvořit fyzicky odolnou otrockou rasu, která by měla dostatečný fyzický odstup od nich samých a převzala by veškeré těžké práce.

               Awareness tvrdí, že na území dnešní Nigérie, což byla země s mnoha doly a také původní domov Magi- Nefilim, údajně existuje množství dosud neobjevených archeologických pozůstatků po této kultuře. Když Elohim unikli ze Země před blížící se katastrofou, zanechali zde některé zastaralé technologie a opotřebované stroje, jak se o tom zmiňují Védy a bönnské manuskripty. Magi se těchto opuštěných technologií zmocnili a tím získali tak velkou mocenskou převahu, že 13 čelních rodin (kmenů), odvozujících svůj původ od Magi, mohlo uzurpovat vedoucí roli a stát se králi národů a vysokou šlechtou. Takový je původ pozemských královských a šlechtických dynastií, z nichž některé z nich měly po nějaký čas skutečně po svých mimozemských otcích i modrou krev a vnesly do části pozdější lidské populace kromaňonců (lidstva 5. kalpy) také faktor Rh+, jako dědičný „opičí korektiv“. Každý , kdo má krevní faktor Rh+, je tedy nějakým způsobem nepřímo spřízněn přes Magi nejen s Elohim, ale především s prastarým plemenem pramatky Lilith.

 

              Zdroj: Ivo Wiesner    

              Do ráje projdeš peklem – díl 1. Zet Tepi, počátek časů