HNUTÍ ODPORU

30.12.2018 20:13

            V roce 1975 jistý agent tajných služeb s kódovým označením Michael utíkal před Illumináty, kteří ho pronásledovali. Uspořádal kolem sebe skupinu dvanácti operativců, aby jej ochránili. Zatímco byli na útěku a skrývali se, objevili pod městem New York spleť tunelů ještě hlouběji pod systémem metra. Ve spleti těchto tunelů si našli své útočiště. Tak byla zrozena Organizace Hnutí Odporu, jejíž hlavní řídící středisko se nacházelo pod systémem NY metra. Pomocí rozsáhlé sítě, kterou měl Michael stále na povrchu, kontaktovali mnoho operativců, kteří bojovali proti Illuminátům a mnoho z nich sešlo do podzemí k Organizaci. Jejich hlavním cílem bylo svrhnutí vlády Illuminátů a dát lidstvu pokročilé technologie. Osobní počítače, tak, jak je dneska známe, byly vyvinuty s pomocí Organizace, a já osobně jsem viděl místnost plnou řad počítačů, tak jak byly vyvíjeny, v jejich velitelském centru, tehdy v roce 1977. Tato Organizace měla kontakt s pozitivní civilizací Agharty , která existovala po milenia v jeskynních podzemních komplexech. Měli kontakt s pozitivními Andromeďany již tehdy v roce 1977, pokud ne dříve, protože jsem viděl v jejich hangáru i elegantní Andromédskou loď ve tvaru doutníku. V raných devadesátých letech 20. století použili svůj vliv na to, aby internet vyexpedoval z vojenského ARPENETU do civilního prostoru. V roce 1996 spustili Illumináti a mimozemské temné síly ofenzívu, která měla Organizaci zničit. V podzemních tunelech a jeskynních komplexech probíhaly zuřivé bitvy, které Organizaci téměř zničily a částečně vyplenily i Aghartu. V této poslední hodině spatřil světlo světa plán, jak tomu čelit. V prosinci 1999 kontaktovali Plejáďané Hnutí Odporu na Planetě X a podnítili na této planetě masové povstání proti Illuminátům. Illumináti byli během tří týdnů poraženi a museli uniknout na své základny na Marsu a Měsíci. Tou dobou vstoupilo do Hnutí Odporu mnoho bojovníků za svobodu a připojilo se k ostatním na planetě Zemi do podzemních tunelů. Tyto dvě síly se spojily a splynuly v jednu, která se nyní nazývá HNUTÍ ODPORU. Jejich spojené síly zvrátily sled událostí a od té doby jsou temné síly na ústupu. V letech 2000 a 2001 ztratili Illumináti  své základny na Měsíci a Marsu a na dalších místech solárního systému. V tom samém čase byly vyčištěny ze solárního systému s pomocí Plejáďanů a dalších sil Galaktické Konfederace všechny zbývající reptiliánské, drakoniánské a reticuliánské síly. To způsobilo mezi temnáři ohromnou paniku, a proto zinscenovali 11.9.  s pádem věží, a tím vytvořili ovzduší strachu z terorismu a udrželi tak na své poslední pevnosti Zemi nezměněný otrocký modus.

                                                       

                                                   

                                                                               PLANETA X

            Je planeta na okraji solárního systému. Její povrch není vhodný pro fyzický život, ale v podzemí je obrovský systém tunelů a základen, který byl pod kontrolou Illuminátů až do roku 1999, ale od té doby je v rukou sil Světla. V roce 2002 mi Plejáďané  poskytli přesná data o charakteristice a orbitálních parametrech této planety. Má kamenitý vnitřek a na povrchu je zmrazený metanový led, který jí dodává namodralý nádech. Její průměr je 9400 mil a její hmotnost je 0. 76 hmotnosti Země. Delší poloměr její eliptické oběžné dráhy má 70 AU a sklon její dráhy je 40 stupňů (inklinace). Představte si mé potěšení a překvapení, když jsem nalezl článek od japonského astronoma Patryka Lykawka, který v roce 2008 tvrdil, že „hypotetická“ planeta X by se měla skládat z kamení a ledu, její poloměr by měl být mezi 6200 a 9300 mílemi  a její hmotnost mezi 0,3 a 0,7 hmotnosti Země. Delší poloměr její eliptické dráhy měl být mezi 100 a 170 AU a inklinace do 40 stupňů. Tím hlavním důvodem, proč astronomové oficiálně ještě tuto planetu neobjevili, je zákaz Kabal o ní podávat jakékoli informace. Tato planeta není ona bájná planeta Nibiru přinášející s každou srážkou se  Zemí její katastrofální zpustošení.

                                                                          UDÁLOST

            11. září 2001 nedopadlo podle představ Kabal (vládnoucí systém). Tato událost posloužila jako spouštěč, který pomohl mnoha lidem otevřít oči a uvědomit si, jak masmédia manipulují s lidskou myslí. Toto nové vědomí usnadnilo Hnutí Odporu vylepšení plánu na svržení vlády Illuminátů na planetě Zemi. Do roku 2003 se jim povedlo vyčistit všechny hlubinné podzemní vojenské základny. V provozu zůstaly jen ty nejblíže povrchu. Od té doby H.O. infiltrovalo okolo 300 svých operativců dovnitř do sítě Ill., ponejvíce do vrcholových pozic v armádě  a v tajných službách. Tito operativci jsou neidentifikovatelní a Ill. nemají ponětí, o koho se jedná. V lednu a začátkem února 2012 zabralo H.O. většinu zlata, které bylo do té doby v držení Ill. Takže pokud se ptáte, kde je všechno to Yamashita zlato, tak nyní znáte odpověď. Není v Mariánském příkopě, není ve Fort Knox, nenachází se ve sklepeních privátních vil a zámečků Rothschildů, není ani v trezorech pod letištěm Kloten, není v USB sejfech v Zurichu, ani není rozptýleno v sejfech malých bank pod jezuitskou kontrolou. Je v podzemních komnatách H.O. a po Události bude navráceno lidstvu a bude sloužit jako rezerva pro novou měnu , což bude znamenat hojnost pro všechny.

            Myšlenka plánu na svržení Ill. pochází již z doby zformování organizace v roce 1975. Díky probuzení, které nastalo po 11. 9., byl tento plán revidován. H.O. podpoří armádu, zejména informacemi o Ill. logistickými radami, ale povětšinou bude stát v pozadí. Armáda podrží civilní autority (Federální Maršály v US a Interpol ve světě), které podpoří i lokální policejní a soudní složky v zatýkání členů Kabal. H.O. již má zkušenosti se svržením kabal na planetě X v roce 1999. Má fyzický (ne telepatický kontakt) s  Plejáďany a s  dalšími pozitivními mimozemskými rasami v rámci Galaktické Konfederace, kteří jim denně poskytují informace o každém členu kabal, o tom, kde se nachází, co dělá a dokonce i co si myslí. Illumináti se nyní nemají kde schovat.

           Žádná lidská autorita nerozhodne o tom, kdy nastane Událost. O ní rozhoduje Zdroj. Jedná se o Událost kosmického významu. Planeta Země je poslední planetou v našem solárním systému, která je ještě v područí temných sil, poté, co bude brzy osvobozena, vyšle vlny světla po celé Galaxii. Přesně před U. Zdroj vyšle puls Světla, skrze Galaktickou Konfederaci a Plejáďané vydají pokyn H.O., aby použilo svých 300 operativců na povrchu planety k tomu, aby kontaktovali své klíčové lidi v armádě, u policie a soudů. Pak se spustí operace. Poté, co bude tato operace úspěšně dokončena, mohou někteří nízcí lidé toužit získat prospěch z nastalé, poněkud chaotické situace. To, že bude postaráno o mocenský systém, neznamená, že navždy skončí lidská chamtivost a touha po moci. Jsou prostě součástí charakteru určitého procenta neosvícené lidské populace. Tito lidé jsou a budou H.O. monitorováni a nebude jim dovoleno, aby situaci zneužili. Dokud nebude na planetě dosaženo určitého stupně vědomí, bude H.O. pracovat v pozadí pro dobro lidstva. V určitém okamžiku, pravděpodobně ne moc dlouho před kontaktem s pozitivními mimozemšťany vystoupí H.O. na veřejnost. Vytvořili fond 120 triliónů (120 000 000 000 000) dolarů, který bude předán lidstvu spolu s dalšími balíčky prosperity. Mají ve vlastnictví velmi pokročilé technologie, většinou mimozemského původu. Poskytnou určitou základní pomoc s implementací 6000 vynálezů, které byly vynalezeny génii po celém světě, a které nechtěla kabal nikdy realizovat.

           Tento blog byl vytvořen podle instrukcí H.O. za účelem poskytnutí instrukcí povrchové populaci ve věci vývoje po roce 2012. H.O. na povrchu tento blog čtou, neboť obsahuje určité kódované, jim určené komunikace. Internet je nejlepším prostředkem, jak  jim je poskytnout pokud jde o úplně nejcitlivější Info, které může být  bezpečně přenášeno tímto veřejným kanálem. V budoucnosti se může H.O. rozhodnout komunikovat takto s širokou veřejností a v tom případě se tento blog stane oficiálním komunikačním kanálem HNUTÍ ODPORU na planetě Zemi.

            COBRA 6. 4. 2012