Invaze Archonů

21.04.2021 13:41

V novodobé známé historii existují 3 hlavní invaze Archonů a jejich podmaněných ras  Drakoniánů a Reptiliánů z vnějšího vesmíru na planetu Zemi . Všechny se uskutečnily jak ve fyzické, tak i na éterné rovině.

1. Kurganská invaze- okolo  3600let př.n.l. Temné bytosti vstoupily na Zemi skrze Kavkazský dimenzionální portál. Jejím účelem bylo zničit neolitické mírumilovné kultury uctívající Bohyni , které vzkvétaly v neolitické Evropě.

2.byla Chazarská invaze- okolo roku 393 n.l. Temné bytosti použily ten samý Kavkazský dimenzionální portál. Účelem této invaze bylo zničit mysterijní školy, křesťanské gnostické skupiny a pohanství uctívající přírodu. Jejich cílem bylo nahradit je křesťanským kultem programování mysli. Toto programování bylo posíleno vytvořením virtuální reality pekel na nižší astrální rovině, která byla poté použita církví pro posílení její pozice. Archontská ideologie jen zneužila a pokřivila Kristovo učení. Násilná kristianizace, ke které následně došlo, probíhala opravdu surovým způsobem. Kdo nepřijal křesťanskou víru a dále uctíval pohanské bohy, svátky, tradice, přírodu a chodil do posvátných hájů, byl sťat a jeho majetek propadl církvi. Tak vzrůstala moc a majetky církve. Podle dávných záznamů stál tento násilný proces jen na Moravě životy 3 miliónů lidí. Další hrůzyplné pokřesťanštění probíhalo též na Kyjevské Rusi za knížete Vladimíra, kdy při jeho odmítnutí zahynulo  kolem 2 miliónů stoupenců staroslověnské víry. Tak se stalo, že původní védský duch Světla poznání byl proměněn do podoby tělesného Krista přibitého na kříži, zkrvaveného a posetého ranami, bez kterých by údajně nebylo  našeho spasení . Poslední  zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, dále z Jižní Francie , kde si říkali katharos- čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany se v německém znění die Ketzer , v českém kacíři , stalo ve středověké Evropě opakem křesťanství a nadávkou. Archonským nástrojem vyvražďování ke světlu se obracejících věřících se stal vrah katarů Dominik, který založil po úplné likvidaci všech těchto původních křesťanů ve 13.st. nový řád, nesoucí jeho jméno – Dominikáni, kteří se oblékali bíle , stejně jako Dominikem vyvraždění kathaři a začali používat i některé katarské rétoriky a praxe, aby tak opět pomíchali světlo s temnotou .Tak byla původní gnostická filosofie přimíchána do filosofie katolické církve, do této temné říše za zrcadlem.

3.Konžská invaze, ke které došlo v roce 1996. Temné bytosti vnikly skrze válkou zničené Kongo, Rwandu a Ugandu. Hlavní důraz této invaze spočíval na éterické rovině a na nižší astrální rovině. Účelem této invaze bylo zničit hnutí Vzestoupení a posílit Matrix, který se v té době již začínal rozpadat v důsledku masového probouzení lidí. Většina bytostí si není této invaze vědoma, protože jejich vzpomínky na Světlo , které bylo na Zemi přítomno před rokem 1996, byly  vymazány v rámci intenzivní implantační kampaně lidstva v letech ( 1996-1999).

Po aktivaci portálu 11:11:11 se ale Matrix začal postupně konečně rozpadat. Tentokrát už nemůže dojít k žádné invazi archonů z vnějšího vesmíru, protože planeta Země je tou poslední, která musí být osvobozena. Nacházíme se už uvnitř časového období bodu zvratu. I přesto, že se blíží vítězství Světla, musíme být stále mimořádně bdělí. Archoni na astrální pláni budou pokračovat ve vyvíjení tlaku na psychologicky slabá místa klíčových osob pozitivních sil na Zemi, aby je rozdělily a vytvářely mezi nimi konflikty. To dobře slouží jejich záměru rozptýlením naší pozornosti v drobných hádkách odvést pozornost od našeho prvořadého úkolu odstranit  archon(t)skou Cabal. Proto je třeba co nejvíce se sjednotit. Proud „Osvobozování“ je dost silný na to, aby byl archonský vliv překonán. Archonská struktura je ale stále dostatečně silná, aby vytvářela dlouhé a zbytečné průtahy s ukončením své dlouhé a nemilosrdné nadvlády nad lidstvem. Připravované hromadné zatýkání stoupenců  Cabal, reset finančního systému a zánik Matrixu není jen fyzická operace, potřebuje jasnou spirituální podporu a co největší informovanost lidí, aby lidské masy nezpanikařily až nastane konec archonského systému. V jistém časovém bodě ( předpoklad  kolem roku 2022) dojde k dlouho očekávané Události. Energie galaktického centrálního Slunce spálí všechny udržovací energetické struktury Matrixu na astrálních pláních a všechny negativní entity budou odstraněny. Tato energie umožní zničení archontské sítě a téměř okamžitě nastanou pro neprobuzené a nevědomé závratné změny a neuvěřitelné a šokující události. Archontské manipulativní programy budou vypnuty a odstraněny. Nastane období úžasného progresivního Vzestupu, kdy se posuneme do vyšší duchovní hustoty. Nastane Zlatý věk.

                           Zdroj- Celostní vzdělávání