JEN NEKONEČNÁ LÁSKA JE SKUTEČNÁ - DAVID ICKE

04.02.2013 19:15

Jsme uprostřed kolektivní transformace, alespoň na této úrovni vnímání, i když nevěřím, že jde o transformaci, o níž mluví hnutí Nového věku a jiní. Já bych řekl, že jsou vlastně dvě "transformace" a jedna z nich je uměle vytvořena, aby nás mátla. Rok 2012 bude velmi významný pro Ilumináty a v tomto bodě také podle Mayského kalendáře nastane transformace do nového světa. I za cenu, že naštvu mnoho lidí z komunity Nového věku, říkám, že toto je falešná transformace. Nemám nic proti faktu, že 2012 je významný rok ve spojitosti s časovou smyčkou a ani proti tomu, že Mayové vystihli určitě pozoruhodně planetární a kosmické cykly, jež spojili s časem. Jen říkám, že měřili počítačový program, kosmické planetárium a ta předvídaná transformace je stejně iluzorní, jako zbytek této holografické reality. Jde o další část DVD, další objížďkový vedlejší děj.. Čas neexistuje a nic, co se s ním ztotožňuje, není transformace Jednoty. Opravdu nejsme "Děti Světa", ve skutečnsoti jsme "Nekonečné vědomí". Ztotožňovat se se "světem" je ztotožňování se s Matrixem. Jde o systém víry, který se pořád vztahuje k formě bytí "člověkem","galaktickými občany" a udržuje holografickou iluzi, které říkáme "Země". Milióny jsou chyceny Matrixem ve falešné transformaci. Mayský kalendář je jeden příklad a stejně tak i Aštarova flotila. Pořád však říkám, že scénář 2012 je změna v programu, ne tak docela transformace  v Jednotu uvědomující si sebe sama. Ta druhá nemá nic společného s věkem Vodnáře, což je jen další scéna z DVD. Děje se ještě něco jiného, co nesouvisí s naprogramovaným astrologickým pohybem či cykly času. Jde o trnansformaci vyzařující ze stupně vědomí, ve kterém jsou iluze, jako kosmické cykly, nepodstatné. Synchronicita neboli koordinovaná "náhoda" může mít mnoho příčin. Může jít o program Matrixu, může to být vědomí zachycené v iluzi příčiny a následku, kterou nazýváme cyklus reinkarnace a karma; a může se opakovaaně napojovat na vědomí-vědění-na jediné veškeré jsoucno a být tak vztahováno do podobných stavů vědomí. Synchronicita poznání vás osvobozuje od synchronicity programu. Trik je rozeznat, která je která. Jde o znovu napojování se na Jednotu, která nese energii pravé transformace a kdokoli toho mmůže dosáhnout tak, že se přestane ztotožňovat s iluzí a bude jediným, jimž je. " Transformace" Matrixu a transformace Jednoty běží souběžně a způsob, jak je od sebe rozpoznat je podle jejich následků, které přinášejí. Přinese změna či událost lásku či konflikt? Rovnováhu či nerovnováhu? Spravedlnost či nespravedlnost? Transformace Matrixu je o změně způsobu hry, transformace Jednoty je o ukončení hry, jelikož jsme dospěli k jejímu poznání až sem. Energie následuje smysl reality, a když víte, že jste jediné a toto vědění vyjdřujete, stanete se podstatou jediného. To je vše, co musíme udělat, abychom se přetransformovali z omezování na vše možné. Rovnováha Jednoty strhává nevyrovanou myšlenku a emoci a vybudí částice holografické sféry, aby vibrovaly tak rychle, jak nidky před tím, až vibrace úplně vymizí. Vyrovná to hologramy těla těch, kteří se s tím spojí, obnoví je, uzdraví a ukončí proces stárnutí. Při transformaci ze strachu na lásku posíláme energii´ústřednímu počítači Matrixu a přepisujeme jeho program. Odtud je to odesláno zpět do všech hologramů uvnitř super-hologramu  a i tyto programy jsou přepsány do jazyka lásky. Tím jak stoupá frekvence, mění se i náš vztah k iluzivnímu času a ti, kdo plynou spolu s transformací, zažívají, jak čas utíká čím dál rychleji. Jednota vždy existovala, ale nyní ji lze zase pocíťovat a pro ty, kteří se osvobozují od programu, je jako volání domova. Byli jsme chyceni do světa snů, o kterém jsme věřili, že je pravý. To zahrnuje i ty ostatní dimenze iluze, mezi nimiž se Matrixem uvězněné vědomí "reinkarnuje" z jednoho programu do druhého. Měli bychom vědět, že my už doma jsme a vždy jsme tam byli. Je třeba přestat se  ztotožňovat s formou, potřebou se vyvíjet, přestat se učit z nekonečné reinkarnované zkušenosti a přestat být podřízený vůli nejakého Boha. To vše jsou vlákna v síti kontroly, vedlejší děje filmu. místo toho si můžeme uvědomit, že jsme Jednotou a vidět tuo iluzi takovou, jaká skutečně je - tedy hloupá hra, kterou vytváří náš vlastní strach. Naše konání je malé, jelikož naše víra je malá a věříme jen tomu, čemu jsme naprogramování věřit. Tak to být nemusí. Můžeme našemu vědomí dovolit zpívat a dát mu vědět, že jsme VŠE, CO EXISTUJE. Žijeme pod falešnou identitou, která není tím, co jsme. Nejsme naše jméno, tělo, rodina, rasa, národ či náboženství. Nejsme náš majetek, práce, postavení, sláva, úspěch či neúspěch. Nejsme dokonce ani naše osobnost, myšlenky či emoce.

CO TEDY JSME?

JSME NEKONEČNÁ LÁSKA.

JAK TO VÍM?

JEDNODUŠE.

NIC JINÉHO NEEXISTUJE: