Kdo jsou Archoni(Archonti)?

17.12.2020 15:34

O Archonech se zmiňují vzácné svitky z Nag Hammadí- nejranější vázané knihy. Ze svitků se dozvídáme, že gnostici byli velmi znepokojeni mimozemským průnikem do informačního pole lidstva, které způsobovali Archoni. Jejich jméno pochází z řeckého slova arché ( prvotní) , neboť podle gnostické kosmologie se objevili v ranné fázi formování naší sluneční soustavy, údajně ještě před vznikem Země. Archoni se zdají být totožní s typem mimozemských bytostí, jež nazýváme Reptiliáni ( Plazovci) a Grays. Plazovce bychom mohli označit za vládce, Grays za podřízené robotické entity, kteří fungují na mentální úrovni v „úlovém uspořádání“. Existují názory, že jsou tyto entity organicko/anorganického původu, kyborgové s těly na bázi křemíku. To jim umožňuje konat do zemské atmosféry bohaté na kyslík je krátké nájezdy. Pohybují se nejen v naší sluneční soustavě, ale ve volném kosmickém prostoru. Jejich nebezpečí ale nehrozí ne fyzické rovině, hlavní nebezpečí představuje mentální sféra. Archoni  jsou v současné době definováni jako intrapsychičtí mentální paraziti, kteří mají schopnost navázat se na mentální potenciál člověka prostřednictvím různých simulačních praktik, třeba i pomocí telepatie. Jsou to mistři klamu. Schopnost ovlivňovat lidi ve svůj vlastní prospěch a zištné cíle jim přináší velké potěšení. Mnohé nasvědčuje tomu, že Archoni jsou robotické povahy, neschopni nezávislého myšlení nebo volby. Disponují ale jistým vývojovým stupněm psychiky a pudu sebezáchovy. Vykazují znaky mentálních parazitů. Jsou schopni až bizarním způsobem předstírat účinek na lidskou bytost, i když k němu reálně nedochází. Nemají přístup k lidské genetice, ale mohou předstírat, že tak činí, takže lidé prezentované smyslové počitky vnímají jako reálné, jako zcela skutečné. Pokud lidstvo podlehne iluzi jakési nadlidské moci, stane se postupem času velmi silným seberealizujícím se klamem. Z kosmického hlediska představují Archoni dynamický aspekt evolučního scénáře lidstva, díky němuž je testován lidský potenciál. Text „Apokryfu sv. Jana“ naznačuje, že „ Aeon Sophia, kosmická inteligence Země, zapojuje rasu „Archontů“do inkarnačních zkoušek lidstva, přičemž využívá jejich  deviantního, klamavého chování.

                                                       Kosmická chyba

Posvátný příběh stvoření – Mysteries ( Sophia Mythos) vysvětluje, že Archoni vznikli v důsledku anomálie v kosmickém řádu: Gnostický pohled říká, že náš planetární systém vznikl v důsledku ohromného nárůstu síly z galaktického centra- z mytologického hlediska „pád“ bohyně Sophie. Tato obrovská energetická vlna, která se uvnitř naší galaxie pohybovala nad oblastmi neživé hmoty, iniciovala vznik planetárních systémů, které jsou konzistentní s rezidentní rasou- s Archony. Z počátku se planetární systém projevoval pouze vířením chaotické hmoty (jako rozestavěný úl se včelami, které se kolem něho hemžily). Poté se záměr soustředil na čerstvě zrozenou hvězdu, Slunce naší sluneční soustavy. Mýtus „padlé bohyně“ říká, že Země nebyla vytvořena takovým způsobem, jako zbytek našeho planetárního systému. Ostatní planety se staly konglomerátem obrovských polí interního atomového prachu, ale Země se postupně organicky formovala z původního oblaku jádrové energie, který obsahoval ryzí energetické částice středu naší galaxie- tzv. Organické Světlo-Pleroma. Jakkoli se to zdá divné, tento pohled není neslučitelný s moderní astronomií. Věda opravdu potvrzuje, že naší sluneční soustavě obecně dominuje anorganická chemie, která nepodporuje život. Ta je i dominantní součástí Země. Jakým způsobem se tedy vyvinul organický život z neorganické části, která nepodporuje život na Zemi?

Máme tedy předpokládat, že anomálie organické formy života v naší sluneční soustavě se vyvinula z anorganické planetární matrice, a že se tedy život na Zemi vyvinul z neživé hmoty? Že tomu tak skutečně bylo, nedokáže naše věda stále nijak prokázat. Zdroje původní čisté gnose tvrdí, že sluneční soustava má dvě odlišné dynamiky:

Organickou

Anorganickou

Dle výše uvedeného učení je Země jakousi metamorfózou nárůstu „super-živé“ energie z galaktického centra, zatímco okolní sluneční soustava, lokalita Archonů je produktem inertní hmoty tímto ovlivněné. Pozorování rozdílu mezi anorganickými a organickými aspekty naší sluneční soustavy vedlo Jamese Lavelocka  k formulaci hypotézy „ GAIA“. John Lash ve své knize „ Not in his Image“ ukazuje, jak klíčové body teorie „ Gaia“ korelují s gnostickou kosmologií na pozadí s mytologickou bohyní Sophia. Ve skutečnosti „Sophia“ je jméno, které dali původní gnostici oživující inteligenci Země, než se stala touto planetou. Podle jejich názoru je kosmický původ naší planety přítomen v živé globálně se projevující inteligenci přírody.

 

Zdroj: www.celostnivzdělavani.cz