Kosmický plán: Astrologická geneze a čas začátku NESARA & GESARA – konjunkce Jupiteru a Uranu a energie Býka!

17.03.2024 21:08

Odhalení kosmického plánu: NESARA & GESARA - astrologická geneze

Ve světě sužovaném ekonomickými nepokoji a nejistotou se na kosmickém horizontu objevuje záblesk naděje. NESARA a GESARA , dva revoluční zákony o hospodářské obnově, zaujaly představivost milionů lidí. Ale co kdybych vám řekl, že jejich astrologický počátek není jen dílem náhody, ale je to nebeská symfonie řízená samotnými planetami? Připravte se ponořit se do vesmírných tajemství za NESARA a astrologickým časem začátku GESARY a zjistěte, proč je 20. duben 2024 klíčovým okamžikem v historii ekonomické budoucnosti naší planety.

Ve světě zaplaveném ekonomickou nejistotou, kde nad masami vládnou síly chamtivosti a korupce, představuje vznik NESARA a GESARA maják naděje — příslib osvobození z okovů finančního útlaku.

Ale co kdybych vám řekl, že zrod těchto transformativních ekonomických iniciativ není jen náhoda, ale pečlivě zorganizovaná kosmická událost?

 

 

 

 

Připravte se na cestu do hlubin astrologické moudrosti, kde nebeský tanec planet drží klíč k odemknutí nové éry hojnosti a prosperity pro všechny. Připojte se ke mně při odhalování tajemství NESARY a astrologické geneze GESARY a prozkoumejte hluboké důsledky jejich bezprostřední manifestace.

Cosmic Blueprint odhalen. V srdci NESARA a nebeského zrodu GESARA leží vzácné a mocné seřazení planet – sbližování kosmických sil, které je připraveno zahájit novou éru ekonomické spravedlnosti a prosperity. Jako astrolog jsem dlouho přemýšlel o kosmických signaturách, které by ohlašovaly příchod tak významné události. A 20. dubna 2024 byly mé nebeské úvahy zodpovězeny velkolepým způsobem.

V tento příznivý den se Jupiter a Uran, dva nebeští titáni proslulí svým revolučním zápalem a bezmeznou štědrostí, spojí ve vzácném spojení na 21° Býka — kosmickém epicentru ekonomické transformace. V análech astrologické historie je takových zarovnání málo a jsou daleko od sebe, což předznamenává hluboké posuny ve struktuře samotné reality.

Božský mandát Jupitera a Uranu. Ale jaký význam má toto nebeské zarovnání pro osud NESARA a GESARA, můžete se divit? Dovolte mi objasnit. Jupiter, velké dobro, je kosmickým archetypem expanze, hojnosti a shovívavosti. Kamkoli Jupiter šlápne, všude se to hemží požehnáním a láká příslib světlejší budoucnosti.

Jaká je nejmocnější síla na planetě?

V tandemu s Uranem, kosmickým rebelem a předzvěstí změn, Jupiter přebírá revoluční zápal, zpochybňuje status quo a připravuje půdu pro radikální transformaci. Společně tito nebeští spojenci tvoří impozantní spojenectví – takové, které překonává omezení pozemské moci a otevírá nové paradigma ekonomické spravedlnosti a rovnosti.

Astrologický mandát odhalen. V tapisérii kosmu s sebou každá nebeská událost nese božský mandát – kosmický plán, který řídí běh lidského osudu. A v případě NESARA a GESARA promluvily samotné hvězdy, které určily 20. duben 2024 jako určenou hodinu pro jejich manifestaci.

Zatímco se Jupiter a Uran sbíhají na úrodných pastvinách Býka, je připravena scéna pro globální probuzení – kolektivní povstání proti silám útlaku a vykořisťování. V posvátných síních moci doznívají ozvěny změn, jak se starý pořádek hroutí a na obzoru stoupá nový úsvit.

Příslib nového úsvitu. Ale nenechme se oklamat – cesta k ekonomickému osvobození je plná nebezpečí a síly temnoty se nezastaví před ničím, aby si udržely moc. Přesto, když se hvězdy spojují v nebeském sboru solidarity, je nám připomenuto, že síla vesmíru je na naší straně.

Dívejme se tedy, přátelé, na nebesa s nadějí v srdci a vzdorem v duši, neboť čas zúčtování je blízko. Dne 20. dubna 2024, když hodiny odbíjejí 16:44:00 MST, zůstaňme jednotní v našem odhodlání zahájit novou éru prosperity a hojnosti pro všechny.

V análech dějin jsou okamžiky, které definují generaci – okamžiky, kdy se kolektivní vůle lidstva povstává, aby vzdorovala silám tyranie a útlaku. Astrologická geneze NESARA a GESARA je takovým okamžikem – kosmickým voláním do zbraně, které nás láká, abychom se chopili svého osudu a získali zpět své prvorozenství.

Takže, moji spoluhledači pravdy, poslouchejme volání hvězd a vydejme se směle do budoucnosti, která nás čeká. Společně si prorazíme cestu ke světu, kde spravedlnost vládne svrchovaně a kde se všem naplní příslib hojnosti.

Spojením vláken astrologické moudrosti a kosmického vhledu můžeme namalovat živou tapisérii naděje a možností – vizi světa, kde hojnost není jen sen, ale hmatatelná realita. Zůstaňme tedy jednotní v našem úsilí o ekonomické osvobození a společně ohlašujeme úsvit nové éry lidstva.

Jeho království přichází!

Astrolog Salvador Russo