KVANTOVÁ FYZIKA

04.04.2013 22:03

Zkoumá a snaží se pochopit subatomární sféru reality, jde o studium energie v křivkách a částic operujících za hranicemi fyzické reality atomů a „hmoty“. V těchto sférách zákony konvenční fyziky (jenž jsou stejně jen iluze) neplatí a myšlenka toho, že je fyzický svět  pevný, se prokázala být nemožná . Vědci říkají , že je fyzická  sféra  tvořena  atomy . Autorem tohoto názoru byl řecký filosof  Demokritos. Atom je pro realitu pěti smyslů „ prázdný“ jak tedy může být stavebním prvkem našeho hmotného světa? Nemůže, hmota je jen iluze. Se vznikem  kvantové  fyziky musela věda připustit ,  že atomy jsou nehmotné. Ví dokonce, že obsahují ještě menší částice, které se skládají z jádra (tvořeného protony a neutrony), které se zdá být obkrouženo elektrony.   

Jak se praví v hindském mýtu- lidské vědomí začalo jako vlnění, které se rozhodlo opustit oceán vědomí to věčné bez času a prostoru. Když přišlo k sobě v tomto odpojeném stavu, zapomnělo, že bylo součástí nekonečného oceánu a cítilo se izolované a oddělené.

MATRIX

Ze strachu z oddělení a separace byla vytvořena virtuální realita, která je poháněna strachem. Je to fiktivní konstrukt kolektivní mysli. Tento fyzický stupeń kolektivní mysli, který je nazýván časovou smyčkou, byl vytvořen proto, aby nabídl familiárnost, která uklidní strach z neznámého vytvořený iluzorním oddělením a byl mnohem příjemnějším zážitkem, než tomu ve skutečnosti je. O Matrixu lze přemýšlet jako o myšlenkové projekci, stejně jako například u promítání na plátno v kině. Matrix, hra virtuální reality, je superhologramem, který sám produkuje bezpočet dalších hologramů, včetně lidského těla a to vše je ze své podstaty iluzí. Jednou z účastných charakteristik hologramu je to, že každá část je menší verzí celku.  Každá část těla je menší verzí celého těla a proto každá buňka obsahuje veškeré informace k vytvoření komplexní lidské podoby. Když tvoříme naší vlastní neskutečnou realitu, proč tedy všichni vidíme ten samý „základní“ svět v ulicích, ty stejné lidi, auta, cesty. Jsme totiž krmeni frekvenčními signály Matrixu, který nás chce ovládat. Tyto signály následně dešifrujeme jako naší společnou realitu, zvanou svět. Jednotlivé názory na to, co vidíme, se mohou lišit. Je to tím, že každý přidáváme ještě svou vlastní rotaci. Všichni však sdílíme stejnou základní realitu, protože z Mat. přijímáme a dekódujeme ty samé signály. Tato realita není tam venku, je tady uvnitř- v našich hlavách. Ještě přesněji, je v naší genetické databance DNA.  E.A. POE – „VŠE, CO VIDÍME A CO SE NÁM JEVÍ BÝT, JE JEN SEN VE SNU“. Jeden hologram uvnitř dalšího.

Úryvek z knihy : David Icke „ Jen nekonečná láska je skutečná“