Meditace 8.4.2024 – záměr a pokyny – u nás v ČR ve 20:18 hodin – 20 minut

08.04.2024 02:00

Záměrem této meditace je obnovit Ústavu Spojených států amerických, jak ji napsali a zamýšleli otcové zakladatelé, a zahájit novou éru věku Vodnáře.

Některé z nejznámějších a nejvlivnějších vět v angličtině jsou z Deklarace nezávislosti, jako je tato:

"Považujeme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří Život, svoboda a hledání štěstí." 

Tato pasáž začala představovat morální standard, o který by Spojené státy měly usilovat. 

Nanebevzatý mistr Saint Germain se úžasně objevil v místnosti, když se 56 signatářů shromáždilo v Independence Hall ve Filadelfii, aby 2. července 1776 podepsali Deklaraci nezávislosti. Ze strany 56 mužů v místnosti bylo zaváhání, protože věděli, že mohou být pronásledováni za zradu, Saint Germain jim však dodal odvahu a povzbudil je, aby ji podepsali. Deklarace nezávislosti byla ratifikována o dva dny později, 4. července 1776. 

Saint Germain pracuje od roku 1700 na vytvoření Spojených států amerických, předurčených stát se „Novou Atlantidou“, zemí, která by mohla vést svět a umožnit každému občanovi, aby se spojil se svou vlastní duší a vyšším já, jak se o to snažíme. individuálně i jako kolektiv vytvořit utopickou společnost míru, spolupráce a porozumění.     

Deklarace nezávislosti a Ústava USA s Listinou práv jsou dokumenty napsané tak, aby tvořily základ návratu Atlantidy na Zemi. Více o zajímavém plánu The New Atlantis a lidech za ním si můžete přečíst zde: 

https://2012portal.blogspot.com/2017/01/new-atlantis.html

 

SOUČASNÝ STAV SPOJENÝCH STÁTŮ


Nyní, 248 let po podepsání Deklarace nezávislosti a v době v roce 2024, kdy je Pluto ve Vodnáři ve stejné pozici, jako bylo u zrodu Spojených států před 248 lety, čelí Spojené státy dosud nevídanému ekonomickému a morálnímu úpadku.

Země je zatížena nekontrolovatelnou inflací a dluhem, úpadkem jejích vzdělávacích a obchodních podniků, erozí rodin a morálky, zhoršujícím se zdravím, zhoršujícími se městy, přílivem nelegálního přistěhovalectví, klesajícími standardy ve výrobě, zemědělství, vzdělávání a správě věcí veřejných jako pokles vojenské síly.   

Navíc je zde výrazná politická korupce. Volení zástupci Spojených států jsou téměř všichni vinni přijímáním úplatků a jsou vystaveni vydírání. Členové Kongresu a soudní složka vlády mlčky ignorují americkou ústavu. Členové Kongresu Spojených států pokračují v hlasování o financování zahraniční války za druhou. 

S meditací v pondělí 8. dubna na energetickém vrcholu úplného zatmění Slunce a prezidentskými volbami o sedm měsíců později mají američtí občané dvě obrovské příležitosti probudit se, obrátit zemi a získat zpět suverenitu, která je naše. 

Jak již bylo řečeno dříve, je důležité, aby tuto meditaci 8. dubna dělalo co nejvíce lidí současně, aby byla co nejprospěšnější. Vědecké studie potvrdily pozitivní účinky masových meditací na lidskou společnost.

Pokyny k meditaci

1. Použijte svou vlastní techniku, abyste se dostali do uvolněného stavu vědomí.

 

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci k obnovení Ústavy Spojených států amerických tak, jak ji napsali a zamýšleli otcové zakladatelé k otevření nové éry Věku Vodnáře.

 

3. Přivolejte Fialový Plamen z jeho primárního zdroje, aby kolem vás vytvořil ochranný kruh během meditace i po ní. Požádejte ho, aby proměnil vše, co neslouží Světlu.

 

4. Představte si sloup nebesky modrého světla vyzařujícího z Kosmického Centrálního Slunce, který se pak šíří do Centrálních Sluncí všech galaxií v tomto vesmíru. Pak si představte, že toto světlo vstupuje přes Galaktické Centrální Slunce, poté přechází přes naši galaxii a poté přechází přes Pluto ve Vodnáři; teď si představte, že toto světlo prochází skrze zatmění Slunce, potom skrze všechny bytosti na povrchu a pod povrchem a také přes vaše tělo do středu Země.

 

5. Třikrát nahlas zopakujte následující prohlášení a požádejte Saint Germaina o pomoc při této přeměně:

 

Jménem JÁ JSEM, KDO JSEM z věčného světla, vzývám Saint Germaina.

Saint Germaine, prosím, plně obnov a implementuj Ústavu Spojených států amerických tak, jak ji napsali a zamýšleli otcové zakladatelé, a zaveď Zemi do nové éry Věku Vodnáře.

 

Jménem JÁ JSEM, KDO JSEM z věčného světla, vzývám Saint Germaina.

Saint Germaine, prosím, plně obnov a implementuj Ústavu Spojených států amerických tak, jak ji napsali a zamýšleli otcové zakladatelé, a zaveď Zemi do nové éry Věku Vodnáře.

 

Jménem JÁ JSEM, KDO JSEM z věčného světla, vzývám Svatého Germaina. Saint Germaine, prosím, plně obnov a implementuj Ústavu Spojených států amerických tak, jak ji napsali a zamýšleli otcové zakladatelé, a zaveď Zemi do nové éry Věku Vodnáře.

 

6. Teď si představte, že Fialový Plamen promění veškerou temnotu v Americe, dokud nezůstane jen Světlo. Představte si, jak Fialový Plamen plyne vpřed a pokrývá celou planetu a přeměňuje veškerou temnotu na Zemi.

 

7. Představte si úplné odhalení globální kabaly a mimozemského života v médiích.

 

8. Představte si plnou implementaci Ústavy Spojených států amerických.

 

9. Nyní si představte nový, velký kosmický cyklus začátku Věku Vodnáře, který přináší čisté Světlo, Lásku a Štěstí všem bytostem na Zemi.