Mimořádný rok 2020: Spojení Saturnu, Jupitera a Pluta v Kozorohu

25.10.2020 16:44

Každý, kdo se zajímá o astrologii, si bude vědom toho, že nyní prožíváme tolik ohlašovanou konjunkci Pluta, Saturna a Jupitera ve znamení Kozoroha. Jupiter byl poslední, kdo se připojil ke konjunkci a vstoupil do Kozoroha v prosinci 2019. Od té doby se tyto tři planety přibližují a přibližují k sobě, a to vyvrcholí 13. listopadu 2020, kdy budou seřazeny do 5 stupňů od sebe navzájem. (To znamená, že se při pohledu ze Země zdají být seřazeni jeden za druhým.) Spojení těchto tří planet ve znamení Kozoroha je extrémně vzácným jevem. Naposledy byli Saturn, Pluto a Jupiter společně v Kozorohovi v roce 1285, v době křížových výprav. Před tím se v minulosti seřadili v roce 1894 př. n. l.

Když jsem to zmínila příteli, řekl mi, že rok 1894 př. n. l. mohl být v době zrození babylonské civilizace. Zaujalo mě to, a tak jsem na Wikipedii  vyhledala „Babylon“ a šla jsem rovnou k větě, která zněla: „Babylonia - malý stát ovládaný Amority, který se objevil v roce 1894 př. n. l. Páni! Je možné, že v listopadu 2020 západní civilizace možná dokončí velký časový cyklus, který začal téměř před 4000 lety v Babylonu?
O Babylonu se dobře v bibli nepíše, ale právě zde byly vytvořeny některé z nejdříve známých zákonů - pravidla pro regulaci obchodu a urovnávání sporů. V těch dávných dobách se objevily myšlenky na stanovení pravidel pro lepší řízení lidského chování a tyto myšlenky se staly předchůdcem vývoje judaistické, křesťanské a islámské civilizace, která se vynořila ze Středního východu.

Myslím si, že se kolo nyní otočilo o celý kruh, a žijeme v době, kdy může vzniknout nový druh civilizace, lépe sladěný s humanitárními hodnotami věku Vodnáře. (Někdy kolem tisíciletí jsme vstoupili do věku Vodnáře, který potrvá dalších 2 000 let. Archetypem spojeným s Vodnářem je archéter N ositele ohně Prometheus - duch sociální evoluce a revoluce a strážce lidské rasy.) Právě teď, v roce 2020, máme výjimečnou sestavu planet, směřujících k potenciálu lidstva provést obrovský posun vědomí - stejný jako ten, který se zrodil v roce 1894 př. n. l.

Jaký je význam tohoto tranzitu a co se od nás požaduje? To je místo, kde je astrologie tak cenná. Chcete-li porozumět výzvě, které čelí lidská rasa, musíte pochopit znamení Kozoroha; a pak se musíte spojit s archetypy Pluta, Saturna a Jupitera.

KOZOROH
V západní astrologii je Kozoroh 10. znamením zvěrokruhu a patří k prvku Země. V centru pozornosti Kozoroha je život zde na planetě Zemi s důrazem na praktické, lidské zájmy a výzvy dobrého, stabilního a bezpečného života. Kozoroh je spojován se světskými ambicemi a úspěchy; záměr, odpovědnost, tvrdá práce a disciplína, která vede k projevení hmatatelných hmotných výsledků. Z hlediska B. Brennanové si Kozoroha spojuji s ranami a dary rigidní charakterologie.

Jedním z hlavních témat Kozoroha je potřeba struktury. V těle představuje Kozoroh kostru, základní konstrukci, na které je tělo postaveno. Po celém světě je Kozoroh spojován s prací, jako je strojírenství, architektura, tesařství a stavebnictví. Z širšího pohledu má Kozoroh co do činění s rámci, které podporují fungování společnosti - zákon, politika, bankovnictví, obchod a veškerá infrastruktura civilizace.
V roce 2008 vstoupilo Pluto do znamení Kozoroha v roce, který otřásl světem katastrofálním globálním finančním krachem. Od té doby jsme během pomalé cesty Pluta skrz Kozoroha viděli řadu otřesů, které odhalovaly rozkládající se základy civilizace 21. století.

PLUTO
Pluto je Pánem mrtvých. V astrologii je Pluto jednou z nejobávanějších ze všech planet, protože když je Pluto aktivní v horoskopu, často ohlašuje čas smrti a zkázy. Pluto není jen o smrti - tento archetyp je také spojován s uzdravováním, transformací a znovuzrozením. Ale na Plutu není nic frivolního, představuje ty nejzásadnější výzvy života a umírání - prvotní kořen věcí a surovou sílu životní síly. Ve starověké mytologii byl Pluto Pánem podsvětí - ponurým místem, kam byly posílány duše mrtvých. Z psychologického hlediska představuje podsvětí nevědomí, kde najdeme úroveň střev, základní instinkty přežití a plození. Jako léčitelé známe obrovskou hodnotu tělesné moudrosti a jiného druhu vědomí, ke kterému můžeme přistupovat prostřednictvím buněčného vědomí.

Nevědomí je místem světa snů a je také domovem aspektů psychiky, které byly potlačeny. To zahrnuje tabuizované emoce, jako je vražedný vztek, krutost, bezuzdná sexualita a chamtivost. Ale spolu s extrémy nekontrolovaného chování potlačujeme také další aspekty naší autentické povahy - často včetně našich darů a talentů. Toto jsou naše „popřené“ energie - aspekty sebe sama, které jsme se naučili skrývat, protože se zdá, že se setkávají s nesouhlasem. Označujeme to jako „stín“. Jedním z klíčových aspektů sebe sama, který potlačujeme, je naše zranitelnost.

Zranitelnost se v mnoha kulturách setkává s nesouhlasem. Dítě, zejména chlapec, se učí stydět za slzy nebo za jakékoli jiné chování považované za slabost. A přesto jsou naše měkčí pocity nejblíže posvátnému lidskému srdci a lidské bytosti jsou často nejzářivější a nejmilejší, když vyjadřují svou zranitelnost.
Jaké je tedy spojení mezi Plutem a těmito ztracenými aspekty duše?

V astrologii je archetyp Pluta o síle, surové energii, která řídí život těla, a nesmírné síle, ke které můžeme přistupovat, když naše instinkty začnou jednat. Pluto v podstatě představuje ten zázračný dar od Ducha - prvotní nárůst životních sil. (Pro léčitelku B. Brennanovou Pluto symbolizuje Tan T'ien, nesmírně silné centrum energie umístěné v pánevní kolébce.) Dimenze Hara leží pod aurou a obavami osobnosti, kde neexistuje žádný úsudek, žádný dobrý nebo špatný, prostě obrovský tvůrčí potenciál pro život.

Pluto nám pomáhá s hranicemi a znalost toho, jak obstát ve své vlastní individuální moci, je přesně ten aspekt sebe sama, který potřebujeme k podpoře vyjádření naší zranitelnosti. Snad největším vyjádřením toho, co to znamená být člověkem, je to, když dokážeme cítit svou něhu a zranitelnost současně s kontaktem s naší osobní mocí. Ale být schopen překonat dva extrémy zranitelnosti a moci vyžaduje zvládnutí - celoživotní učení, jak držet obojí. To, co v lidském chování často nacházíme, je to, že výraz Pluta se zkresluje na misi vyhnout se pocitům slabosti hledáním „moci“ nad jinými lidmi, snahou o nadvládu. Ať už je to vyjádřeno přímou šikanou nebo tajnými manipulacemi, negativní výraz Pluta je o snaze získat kontrolu zneužívajícími a nefunkčními způsoby. Když je Pluto „aktivní“ v horoskopu, vždy to vyvolává problémy týkající se mocenských bojů a těch, které byly ve světě stínu skryty před vědomím.

Od roku 2008 cestuje Pluto skrz Kozoroh, rýpá se ve stinném fungování společnosti a odhaluje řadu zneužívání moci, které se zdají být zabudovány do samotných základů naší civilizace. V průběhu let jsme si uvědomili vzestup oligarchie, světa ovládaného vlivem bohatství a moci. Viděli jsme tajné výměny světových vůdců odhalené oznamovateli, takže mnozí, včetně některých našich nejcennějších demokracií, vypadají stále více jako plutokracie. Viděli jsme rozkvět obchodu se zbraněmi spolu s válčením, vzestupem extrémního terorismu a děsivými činy krutosti spáchanými ve jménu fanatického náboženského nebo politického dogmatu. Viděli jsme také expozice sexuálního zneužívání v hnutí „Me too“ a rostoucí obavy ze znásilnění a prevalence zneužívání v manželství. Naučili jsme se obchodování s lidmi a moderní otroctví. Vidíme, jak se sexuální zneužívání odehrává všude, včetně pedofilie v mocných institucích, jako je katolická církev, a vedle odhalení na internetu vidíme matně temný svět Temného webu. Viděli jsme pokračující boje s rasovým zneužíváním a vzestupem hnutí Black Lives Matter. A vidíme nápor podnikové moci pekelně zaměřené na využívání našeho prostředí a pošlapávání zranitelných domorodých lidí, zvířat a přírody ve jménu zisku.

Takže jsme tady v roce 2020, kdy je vystaven zkažený podbřišek naší civilizace a nebývalá sestava planet v Kozorohu. Jako astrolog sleduji budování této konjunkce několik let; vidět potenciál hlubokých, dokonce kataklyzmatických společenských změn a vrhat se na politická hnutí, která by mohla zahájit nějaký druh revolučního otřesu.

Koronavirus (COVID-19. Neviděla jsem to přicházet! Letos se planeta Mars pohybovala také přes Kozoroha, spojila se s velkou trojkou. Mars jsem viděl jen v jeho roli boha války, s výhledem na skutečnost, že Mars vládne také infekci, horečce a moru.

Virus přináší tragédii velkého rozsahu a nic nemůže zmenšit zármutek ze ztráty milovaného člena rodiny nebo přítele. Ale vedle své role Pána smrti je Pluto také spojeno s uzdravováním, transformací a znovuzrozením. V době utrpení a zmatku je také možné vidět virus jako agenta změny; naděje, že v tomto velkém narušení můžeme najít bránu k jinému způsobu bytí, sociální a politické obnově.

A je toho ještě víc - z duchovního pohledu planety přinášejí poselství, které jde nad rámec politiky a mluví o cestě lidské duše, vývoji vědomí.

Nejvyšší výraz Kozoroha jde nad rámec světských ambicí a materiálního úspěchu. Planeta, která „vládne“ Kozorohovi, je Saturn (pro léčitelku B. Brennanovou - je Saturn spojen s hlubokou energií dimenze Hara a Kozoroh je jako pole vycházející z linie Hara.) Saturn a Kozoroh přinášejí neotřesitelnou sílu a odhodlání úmyslu naplnit životní účel.

Saturn je známý jako Rex Mundi, Pán světa. Je také nositelem stáří a Kozoroh si přijde na své ve druhé polovině života. Dar Kozoroha je moudrost zrozená ze zkušenosti - zralost a autorita, které se objevují v průběhu času. Jak roky ubíhají, člověk se nevyhnutelně setká s utrpením a obdobím, kdy se život zdá být obtížný, stejně jako s radostnými časy, kdy je schopen sklízet plody své tvrdé práce. Účinek průchodu slunečním zářením a životními bouřkami spočívá v tom, že u staršího člověka se rozvinou schopnosti vytrvalosti, trpělivosti, loajality, odpovědnosti a způsobu porozumění tomu, jak věci fungují, které mladý člověk prostě nemůže vědět.

Toto je dar Kozoroha, benigní moudrosti Staršího. Bez ohledu na to, jaké bouře život této osobě přinese, zůstává neochvějná, i tváří v tvář smrti a katastrofě jsou pevní a nabízejí ochranu a vedení těm, kdo jsou ztraceni. Ne každý dosáhne tohoto stavu jednoduše díky tomu, že je starý. Skutečný Starší se ale naučil ztělesňovat stavy vědomí, které přesahují každodenní myšlení. Takový člověk si vyvinul schopnost stát v Hara s energetickým polem jako dub světla zakořeněný hluboko do Země a dosahující až ke hvězdám.
Kozoroh nás tedy učí, abychom se naučili být klidní a jednat pouze tehdy, když se objeví autentický impuls; mít jistotu, že naše akce jsou v souladu s přírodou a v souladu s potřebami všech, včetně budoucích generací. Kozoroh je také znamením hojnosti, rohu hojnosti, který přináší hojnost, která k nám přichází, když víme, jak naslouchat moudrosti, která nemá nic společného s chamtivostí.

Existuje mnoho lidí, kteří mluví o viru jako o ruce osudu, která zastavila zběsilý běžecký pás života 21. století. Co jiného mohlo tímto způsobem zastavit celý svět a požadovat přesně to, co Kozoroh vyžaduje, trpělivost, klid, prostor a čas na reflexi?

A pokud je darem Kozoroha síla dubu, jaká je podstata a dar Pluta? Zaprvé nemůžeme ignorovat vědomí, že k nám Pluto často přichází jako Anděl smrti.

Nejsmutnějším okamžikem mého života bylo být s mým otcem, když stál na konci matčiny smrtelné postele a zpíval jí malou píseň na rozloučenou. Bylo to nesnesitelné. A přesto, právě v tu chvíli, když mi slzy stékaly po tváři, jsem cítila, jak se duch mé matky rozšiřuje z jejího těla jako supernova, naplňuje dům, zlatý oblak radosti, sršící láskou k nám, těm, které nyní nechat za sebou. A my všichni, moji sourozenci a můj otec jsme vstoupili do něčeho ve změněném stavu, bloudili jsme domem, plakali, mluvili, mlčeli, zpívali, dotýkali se, oddělili se, spojili se. Ne každá smrt je taková, otcova ne. Někdy je jen ticho. Ale každé setkání se smrtí je transformační a dokonce i v našem zármutku nás přivádí do přítomnosti Lásky.

Stejně jako Kozoroh zpomaluje Pluto čas, téměř se zastaví. Pokud to dokážeme tolerovat, a někdy i když nemůžeme, každý okamžik se rozšíří tak, že sestoupíme do temnoty a klesáme k úrovním vědomí, které obvykle nedosahujeme. Pluto vládne porodu i smrti a žena, která prošla porodem, hovoří o tom, jak se čas zpomaluje, dokud nebudeme dýchat bolestí, abychom získali přístup k nezbytným instinktům, které způsobí porod. Podstata Pluta vyžaduje, abychom překročili bezpečnost a pohodlí naší známé každodenní existence, a pro většinu z nás to v nás vyvolává strach. Ale hrdinský Peter Pan říká: „Zemřít bude strašně velké dobrodružství.“ Když nemáme na výběr, když umírá milovaný nebo když se musí narodit toto dítě, vstoupíme na místo, které je také úžasné, místo tajemství, nekonečná krása prázdnoty - místo, ze kterého všichni přicházíme, a do které se vrátíme.

Kdykoli člověk zažije tento stav bytí, nastane alchymie a oni se vrátili změnění, transformovaní. Možná zemřela nějaká mladistvá naděje, něco, po čem jsme toužili, bylo ztraceno, ale narodilo se něco nového. Prostřednictvím těchto obtížných cest se uvolňují staré stíny a do světla se vynořuje nové vědomí, osvobozené od vzpomínek a přesvědčení, které nás blokovaly. Pluto otevírá cestu k hluboké hloubce spojení se zdrojem naší kreativní osobní síly, a proto si Pluto spojuji s Tan T'ien.

V mytologii vzal hrdina Perseus meč Pallas Athény a usekl hlavu Medúze, Gorgoně, která měla hady místo vlasů a pohled, který proměnil člověka v kámen. Perseus popadl hlavu a uprchl z místa činu, ale když se podíval zpět do jeskyně Gorgony, byl svědkem chvíle proměny. Z mrtvoly Medúzy vyšel okřídlený kůň Pegas, který se osvobodil a vyletěl na oblohu. Pegasus, jako Fénix povstávající z popela, představuje osvobozenou kreativitu životní síly, která je také darem Pluta.

Tolik života je mimo naši kontrolu; nemůžeme se vyhnout utrpení, nemůžeme se vyhnout smrti, nemůžeme zastavit postup koronaviru. Ale možná největším darem Pluta, Pána smrti a Kozoroha, Pána světa, je to, že nás učí, jak žít, bez ohledu na to, co se děje.

Nyní, když virus zasáhl, můžeme se poučit ze zkušeností a využít tento čas k transformaci našich společností a ke změně způsobu, jakým řídíme náš svět? Můžeme vytvořit společnost založenou na moudrosti Kozoroha - úcta k Zemi, respektování zákonů přírody, odpovědnost vůči budoucím generacím a podpora blahobytu všech?

A můžeme poznat Pluto - naučíme se, jak přistupovat k té surové instinktivní energii u kořene našeho bytí - naší legitimní osobní moci. I tváří v tvář smrti můžeme poznat sílu transformace, vzestup Fénixe, tvůrčí energii, která je naším darem od Ducha - životní sílu, která je naše a naše jediná?

Uvnitř každého z nás je velká hvězda - naše Core Star, obrovský zářivý zdroj života a lásky. Core Star přináší naši jedinečnou esenci do manifestovaného světa. V životě si můžeme uvědomit to, co stojí mezi námi a naším velkým světlem, toho, co držíme ve stínu. Jednoho dne, v tomto či jiném životě, každý z nás ovládne pozemskou moudrost Kozoroha, každý z nás bude ztělesňovat ohromnou hloubku a sílu Pluta a my budeme vědět, jak z toho místa žít. Archetypy planet jsou božské, živé bytosti a také žijí v každém z nás. Jedinou věcí, kterou musíme udělat, je obrátit se k planetám a říct „Ano“. A i když si myslíte, že to nejste schopni udělat, stále vás najdou a ukážou vám, jak na to.

SATURN A JUPITER
Cítím potřebu zahrnout tento dodatek, protože v tomto článku jsem nemluvil o tranzitech Saturn a Jupiter, kteří hrají stejně důležitou roli v tom, co se odehrává v letošním roce. Můj další článek se zaměří na Saturn a Jupiter, ale cítím potřebu něco sem přidat.

Jupiter je princip expanze a zdá se, že to bylo, když Jupiter v prosinci 2019 vstoupil do Kozoroha, že se poprvé objevil koronavirus a začal se šířit po celém světě. (Další malý kosmický vtip - v lednu vstoupil do Kozoroha také velký asteroid s názvem Asteroid Wuhan a po celý rok zůstane vedle velké trojky!)

V posledních několika týdnech, 22. března, Saturn skutečně opustil Kozoroha a vstoupil do prvních stupňů znamení Vodnáře. Mezi 24. dubnem a 14. květnem však všechny tři planety, nejprve Pluto, pak Saturn, pak Jupiter, zpomalí doprava a obrátí se zpětně (zdá se, že cestují pozpátku). To znamená, že budou retrográdní po celé léto - od května do konce září - a retrográdní období, jako je toto, někdy vyvolá pocit, že je všechno úplně zaseknuté. Nejlepším způsobem, jak projít obdobím mocných retrogradů, je použít ho jako čas pro hlubokou reflexi a vyrovnání se s tím, co se děje, aniž by bylo nutné usilovat o to, aby se vše okamžitě vrátilo do původního stavu.

Pak v polovině září pocítíme změnu, jak se planety začnou obracet přímo a přecházejí do své nejbližší konjunktury v listopadu, právě včas před americkými prezidentskými volbami! Bezprostředně poté - rychlejší planety, Jupiter a Saturn, se rychle přesunou na konec své cesty přes Kozoroha (Pluto nedokončil, opustí Kozoroha až v roce 2024). V den zimního slunovratu se Jupiter a Saturn přesně spojí při 0 ° Vodnáře. Vodnář je velmi odlišná energie - humanitární, idealistická, revoluční a prozíravá. Spojení Jupitera a Saturna ve Vodnáři má potenciál iniciovat kreativní vizi zcela jiné budoucnosti lidské rasy.

 

© Rebekah Hirsch 12. dubna 2020