Moje úvaha na téma nové četby na pokračování na stanici Vltava - Augustin Zimmermann - autorka Zuzana Kultánová

06.02.2019 21:54

Moje úvaha se týká nové četby na pokračování na stanici Vltava. Kajetán Písařovic čte z prvotiny mladé spisovatelky Zuzany Kultánové, která nese název „Augustin Zimmermann „ a je založena na skutečném životě a tragických osudech jedné ubohé rodiny, živořící  v Karlíně v druhé polovině 19. st. Autorka získala okamžitě za svou prvotinu cenu Jiřího Ortena. Je přirovnávána k dnes tak populárnímu, nihilistickému americkému spisovateli Cormacu McCarthym, či k psychicky vyšinutému ruskému nihilistovi Dostojevskému. A já se ptám, proč potřebujeme slyšet a číst tolik negativity a beznaděje, proč někoho, např. dramaturgyni oné četby, přímo fascinuje odporný osud alkoholika, který svou rodinu jen terorizuje a nakonec přivede do záhuby. Proč jsou dnes tolik podporovány nihilistické, dystopické romány, které člověku nepřináší ani kapku naděje v jeho beznadějném životě. V případě Zimmermanna je jasný fakt, že utápí svůj bídný život v alkoholu, protože je chudý, tudíž se ocitá na okraji společnosti. Jediným leitmotivem jeho života je závist vůči bohatým, kterým patří svět. Nic víc, žádný duchovní rozměr, duchovní život, nebo aspoň náznak něčeho takového. Samozřejmě tím nemyslím pouhé útočiště v církvi  svaté. Všem těmto autorům je společné jedno, špatná materiální situace plodí závist, zlobu a zánik. Myslím si, že napsat knihu o bezvýchodnosti je mnohem jednodušší, než dát naději v podobě duchovního rozměru, který přesahuje jedince, ale dává mu touhu žít, být lepší a myslet na ostatní. Neustále je nám předkládána tvorba reprezentující zvrácenou ideologii, která podporuje v dnešním člověku jen ty nejhorší kořistnické vlastnosti, sobectví, soupeření a zisk a vítězství za každou cenu, i za cenu života toho, po jehož zádech vyšplhám k lepšímu místu na slunci. Je to záměr elit, které řídí tento svět, abychom byli rozděleni, záviděli jeden druhému hloupé obtěžující majetky, místo toho, abychom  se spojili a spolupracovali na tom, abychom udělali svět lepším a radostnějším pro všechny bytosti obývající naší nádhernou planetu Zemi.

Zlatý věk lidstva nastane už  velmi  brzy, za  2-3roky, kdy bude poražena temná agenda Země,  držící v rukou veškeré bohatství a moc planety a negativně ovládá dosud neprobuzené lidské bytosti.  Po Události, která svrhne vládnoucí mocenský systém, nastane probuzení lidí, kteří si uvědomí své poslání a pravý význam svého života na Zemi.

  

NORA BOUDICCA- 2. 2. 2019