ODKAZ ATLANTIDY

20.12.2011 22:22

Pokud se poučíme z chyb Atlantidy, mohla by nás čekat smysluplná budoucnost.

Lidstvo čeká velký skok, který se týká probuzení vesmírného vědomí. Hustota hmoty se  podstatně sníží, věci začnou být průhlednější. Dnešní lidé v sobě objeví vlastnosti a schopnosti, které existovaly již v dobách Atlantidy: levitaci, telepatii, jasnozřivost (probuzení a otevření 3.oka), léčení silou myšlenek, materializace a dematerializace. Nejdůležitější poznatky  a odkaz pro dnešní lidstvo 5. lidské epochy, které zasvěcenci ať už pozemského  nebo mimozemského původu zapsali a zvěčnili do kamene a uložili v Egyptě:

1. Člověk je jemnohmotná bytost, jež v současnosti prochází hmotným obdobím. Nakonec se ale navrátí do říše nematerialna. Lidské  tělo ve své téměř nehmotné podobě existovalo na planetě Země již od samého začátku, kdy se Země skládala z nespojené solární hmoty.

 

2. Síla myšlenky je největší stvořitelskou silou vesmíru. Myšlenky utvářejí v každém okamžiku našeho bytí okolní realitu. Jejich působení je ještě zesilováno emocemi.

 

3. V době největšího rozkvětu Atlantidy měli lidé přístup do kroniky Akaša, tím pádem k vesmírnému vědění. Ve vybraných chrámech mohla každá lidská bytost nahlédnout do svého osobního osudu (životního plánu).

 

4. Telepatie sloužila k dorozumívání se všemi součástmi přírody. Komunikovat bylo možno s minerály, rostlinami, zvířaty a lidmi. Řeč se rozvinula prostřednictvím manter (slov vyjadřujících mimořádně intezivně sílu myšlenky). "Třetí oko" sloužilo k nahlédnutí do podstaty věcí. Tento orgán zakrněl po pádu Atlantidy, od té doby se člověk zaměřuje většinou na sledování kvantity.

 

5. Jemnohmotné lidské bytosti byly do jisté míry svázány s tělem, ale stárnutí v dnešní  podobě neznali. Atlanťane dokázali vědomě měnit hmotu silou svého ducha. Svá těla udržovali mladá a vitální. Člověk běžně žil několik set let ve zdravém a krásném těle. Viz i odkazy na Starý zákon nebo elfové v  knize J.R.Tolkiena Pán prstenů (podotýkám, že J.R.Tolkien byl inspirovaný a jeho příběh není pouhá "fantasy" nebo pohádka jak by se mnozí domnívali. Jestliže existuje myšlenka, tak musí existovat i bytosti či příběhy, které myšlenka stvořila - to jsou poznatky současné kvantové fyziky). Lidé umírali podle svého přání. Po smrti docházelo k inkarnacím a člověk pokračoval v plnění svých úkolů dál.

 

6. Než se roztočil dábělský kruh zániku a morálního propadu, řídíli se Atlanťane kosmickým principem, podle něhož spojení muže a ženy na tělesné úrovni sloužilo ke splynutí jemnohmotných energií v duševní oblasti.

Všechny tyto body se týkají atlantické minulosti, ale také naší vlastní budoucnosti. Právě my jsme totiž dědici Atlantidy a ujímáme se jejího odkazu.

Thovt, návštěvník z Orionu, mudrc z Atlantidy, bůh moudrosti a staroegyptský učenec, který promluvil prostřednictvím E.Cayceho, nám sdělil, že Atlantida

zanikla kvůli zásahu do vývoje člověka. Začátek konce Atlantidy nastal v tom momentě, kdy  došlo ke genetické manipulaci s dvanáctisvazkovým pramenem lidské DNA, která se zredukovala pouze na dvojitou šroubovici. Tohoto hanebného činu se dopustili egoističtí mimozemšťané, jejichž cílem bylo zotročení lidstva. Něco srovnatelného se děje dnes, kdy jsme podrobování totální kontrole prostřednictvím celosvětové sítě mobilních telefonů,televize a vysílačů HAARP.

( K systému HAARP najdete mnoho odkazů na internetu vč.youtube, je to velmi tragické čtení či dívání. Možná, že slyšíte v této chvíli nějaký hlas v hlavě-nemusí to být bůh, ale HAARP).

Thovt prohlásil :

" Zánik Atlantidy způsobil lidstvu ránu, jejíž léčení trvalo velmi dlouho. Jizva se však zaceluje a poté se uzdraví a celá matka Země. Vzpomínka na atlantské kataklyzma je vštípena hluboko do paměti dnešního lidstva. Lidská duše touží konečně se s tímto velkým traumatem vyrovnat a zbavit se negativní energie, která je s tím spojená."

Naše duše se chtějí zúčastnit nastavájícího vzestupu. Tady a teď, lidstvo musí spolu s celou planetou postoupit do 5.dimenze. Poté Země zaujme nové místo ve vesmírném uspořádání. Změní se životní podmínky člověka, který se promění jak tělesně tak duchovně. Frekvence času se přizpůsobí soustavě s pěti rozměry.

V novém světě bude moci člověk jen na něco pomyslet a jeho myšlenka, posílena emocemi se stane součásti úmyslů stvořitelského boha, a proto  dojde k její okamžité realiazci. Tento postup vyžaduje naprostou čistotu myšlenek. Promění se i sama Země, její magnetické pole. Vznikne nová magnetická mřížka s vyšší oscilační frekvencí.

Osud služebníků negativní energie je zpečetěn. Na nové Zemi, kde nejvyšším přikázáním bude láska k bližnímu, pro ně není místo. Bude pro ně vytvořen hologram zdnálivého světa, v němž se budou moci nadále vyžívat ve vzájemné nenávisti, bojích, lžích a válkách.

 

Dovětek pod čarou:

Mnozí z nás jsou potomci Atlanťanů a chtějí napravit, co pokazili, ale bohužel mnoho z  nás pokračuje v negativní hře. Jsou to převážně vědci, kteří bez jakýchkoliv morálních zábran pokračuji v "temném díle", které započali kdysi dávno. Jsou to všichni ti ,kteří posluhují vojensko-průmyslovému komplexu a bez skurpulí porušují vesmírné zákony. Tvůrci HAARPu, porušení časoprostorového kontinua- viz Philadelfský experiment a dále projekt Montauk atd. Všechny tyto projekty se snaží o jediné: Zotročit člověka, aby zapomněl na svůj božský původ, což se jim téměř podařilo. Vytvořit platformu strachu, která člověka zbavuje všeho duchovního. Nezapomeňme na to, že je zde predátor, který se krmí naším strachem, našimi negativními emocemi. Je všude kolem nás. Zbavte se strachu a zbavíte se parazita. Jak jednoduché!

 

Dle knihy Heinricha Kruparze - Atlantida a Lemurie podala Nora Harazimová

Dovětek pod čarou  a poznámky doplnila Anna Havlíková