Pardubicko-mexický červený sporťák zaparkoval opět v Praze

20.07.2017 18:50

Svou knihu O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika úspěšně představil a následně podepisoval na Mezinárodním knižním veletrhu v Praze u stánku s publikacemi Univerzity Pardubice. Nedávno se její autor doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., do Prahy znovu vrátil, když se zúčastnil 45. literárního večera „Slova mají křídla“. A opět se rozpovídal o své knize a oblíbeném Mexiku.

Jedna z akcí, které pravidelně organizují literát a bývalý časopisecký redaktor PhDr. Lubor Falteisek a spisovatel a básník Dušan Spáčil, se odehrála v kavárně/čajovně U Božího mlýna v pražské Salmovské ulici 15. června. Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., tentokráte ve svém slavnostním indiánském oděvu seznámil posluchače nejdříve s odbornou stránkou současné městské pověsti zvláště mexické, popsal formu svého výzkumu i pobytu v terénu, konkrétněji specifikoval hlavní druhy pověstí uváděných v knize a některé z nich poutavou formou odvyprávěl.

Poutavé vyprávění doprovázené hudbou.

V průběhu svého nesporně zajímavého a přitažlivou i srozumitelnou formou podaného vystoupení reagoval na četné dotazy, ať již na ty položené od obou organizátorů celého večera či na ty, jež zazněly přímo z publika. Prezentaci hrou a zpěvem doprovázela Nora Harazimová.

Stejně jako na knižním veletrhu, tak i v tomto případě bylo mluvené slovo doprovázeno hudbou, nástrojem pro nové tisíciletí tankdrumem a písněmi Mgr. Nory Harazimové, které kromě Oldřichem Kašparem do španělštiny přeložených indiánských předkolumbovských básní, tvořila její vlastní tvorba.

Závěrem lze jen konstatovat, že další představení publikace vydané Univerzitou Pardubice slavilo nesporný úspěch a přispělo tak výrazným způsobem k její propagaci.

Se scenáristou o filmu

Kromě Oldřicha Kašpara se akce zúčastnili také známý filmový scenárista Petr Markov (nar. 1945) – místo původně ohlášeného Ondřeje Suchého – a význačný literární kritik Jaromír Slomek (nar. 1958). Markov pohovořil o své práci na dnes již klasickém filmu Jak utopit dr. Mráčka a popsal i spolupráci s režisérem Zdeňkem Troškou (nar. 1953). Slomek prezentoval i s ukázkami svoji knihu Prahou Jaroslava Seiferta (Praha, Academia, 2016), jež představuje nejen životní putování básníkovo po našem hlavním městě, ale je svým způsobem i jistým druhem seifertovské čítanky.

Autor: Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa