Pravda o Tibetu - podstata buddhismu

21.02.2023 21:44

Lidé si rádi Tibet idealizují. Celá ta mánie vzešla po vydání knihy „Třetí oko“ Lobsanga Rampy. Je velmi kuriózní ten fakt, že L.R. byl původně anglický elektrikář, který se stal následkem úrazu Tibeťanem, údajně se do něj převtělil tibetský láma. Je to možné, nebo bylo záhodno probudit v Evropanech jen větší zájem o budhismus? Hodně lidí bylo touto knihou nadšeno včetně mě i mých přátel. Tibet ale obsahuje nejen světlou, ale i temnou stránku duality. Je to především teokratický stát, kde mniši a lámové mají veškerá privilegia a prostý lid je většinou určen jen k tomu, aby své mnichy živil a všemožně jim sloužil. Jsou spíše jejich otroky, pokud neplní svou práci, jak mají, jsou trestáni většinou velmi krutě- useknutím končetin např. Ty pak mniši využívají coby amulety. K tomu existuje rozsáhlý fotografický materiál. Tibet byl vždy velké lákadlo pro mystiky. Např. náš velký mystik Gustav Meyrink napsal povídku, která byla možná jeho osobním mystickým zážitkem, kde hlavní postava popisuje setkání s malým mužem tibetského vzhledu s červenou čepičkou na hlavě, který hraje na harfičku a tvrdí, že když hraje, tak vždy vyvolá nějakou větší válku, takže zde zastupuje destruktivní sílu Vesmíru. Vzpomeňme též film „Sedm let v Tibetu“, což byla značně zidealizovaná ukázka přátelství dnešního dalajlámy a německého, fašistického vědce, který v Tibetu zkoumal a hledal okultní materiály, čímž, jak známo byl Hitler posedlý. Jednalo se o návody, jak se stát pánem světa. V knize „ Můj otec byl MIB“ ( vřele doporučujeme- je tam obsaženo vše, co před námi mocní skrývají) autorem je sám syn muže v černém  Jason Mason, jehož tajné informace, které mu sdělil jeho otec, natolik rozčílily, že v roce 2015 kontaktoval Jana van Helsinga a rozhodl se všechna tajemství  sdělit veřejnosti právě prostřednictvím  této knihy. V této knize je mimo jiné popsán příběh ze 2.sv. války, kde šla německá výprava do Himalájí   hledat Yetiho, aby nějakého chytila. Místní lidé je od toho zrazovali, ale oni je donutili výpravu doprovázet. Došli na jedno opuštěné místo, kde si postavili tábor a tu se objevila skupina Yetiů a všechny, až na jednoho pozabíjela. Kulky z pušek jim vůbec nevadily. Toho zbylého hnali dále, až doběhl do jednoho údolí a před ním se objevil klášter, jehož vchod byl temný jako noc. Z kláštera vyšel mnich v zeleném úboru se zelenými rukavicemi a za ním vyšli další. Řekl pronásledovanému, že na něj již čeká a v tu ránu Yetiové zmizeli, pracovali totiž pro ty mnichy. Řekl mu, že je musí doprovodit do Německa k Adolfu Hitlerovi, protože měl vizi, ve které se A.H. stal pánem světa, tito mniši mu k tomu mají dopomoci. Tak se skutečně stalo a tito mniši mu pomáhali pomocí svých magických schopností.  V knize jsou i fotky, a když Rudá armáda dobyla Berlín, byli tito mniši v Hitlerově bunkru nalezeni mrtví. Takže je vidět, že pomáhali „dobrému člověku“ a „dobré věci“, naštěstí jejich okultní schopnosti nebyli na takové výši, aby mu zajistili vítězství. O Tibetu se můžete hodně dozvědět z knih ruského badatele a vědce Ernsta Muldaševa. Tento badatel měl možnost se dostat mnohem hlouběji do tajemství Tibetu, protože staří lámové v něm viděli touhu po skutečném poznání. Staré písemnosti, které se nacházely v bönských klášterech, a které ukrývaly poznatky o našem Světě v pradávných dobách, měla např. možnost studovat H.P. Blavatská. Zdá se, že tak v Tibetu, který se nachází ve velkých výškách, byly uchovány starobylé písemné památky z dob mladšího dryasu, který předcházel Velké potopě před cca 12.000 lety. Během potopy bylo zničeno mnoho vyspělých civilizací. Tak se před námi objevily prastaré civilzace, o kterých do té doby nikdo neslyšel jako Hyperborea, Lemurie, Země MU či Atlantida. Bön byl předchůdce buddhismu a byl směsi šamanismu a mystiky.Takže na závěr lze říci, že Tibet má jak světlou tak temnou stránku a možná slouží jako udržovatel rovnováhy v našem duálním světě.

 

BUDDHISMUS-jako učení  (není to přímo náboženství ve smyslu jak ho známe, protože oni nemají Boha jako např. křesťanství) vybízí k nenásilí, ke kontemplaci a zaměření se do svého středu. Takže se lidé nemají příliš zabývat problémy okolního světa. Jenže sedět celý život v nějaké jeskyni v lotosovém sedu a nevšímat si všech hrůz, které se ve světě dějí, není cesta, je to spíše únik od reality. Jen pro doplnění, že v Tibetu se jedná o formu  buddhismu zvanou tibetský lámaismus - láma je doslova „ten, kdo je nejvyšší“, „převtělenec". Zapomíná se na zlo, které v našem světě existuje a neustále se snaží vše a všechny pohltit. Tomu zlu je třeba čelit, bojovat s ním a zvítězit nad ním jednou provždy. O to se jedná třeba v současnosti na Ukrajině, které se zmocnily temné, fašistické síly západu, udělaly z ní shromaždiště všeho nejhoršího, co západ vyprodukoval a co tam skryl, aby to nebylo na očích. Např. biolaboratoře vyvíjející smrtelné vakcíny, továrny na adrenochrom, který získávají hlavně z mučených, ruských, ukradených dětí, obchod s orgány ještě nezemřelých, raněných ruských i ukrajinských vojáků…… těch hrůz je velká řada. Zlo je třeba vyrvat i s kořeny, zde nepomůže žádná meditace. Je třeba zachránit všechny zneužívané děti z tunelů, postavit se a bojovat s deep statem. Naše těla se nacházejí ve fyzické sféře, kde je nutné vést akce, ale samozřejmě jsme spojeni i se spirituálním světem, svobodu musíme nejdříve vybojovat a pak můžeme meditovat na její rozkvět. Kdyby neexistovaly osvobozenecké akce Aliance Země ve spojení s Galaktickou aliancí, byli bychom už dávno transhumanistická společnost, která je plně pod kontrolou UI. Naštěstí jsme podle všech indícií na správné časové ose a po překonání přechodného stavu se budeme vyvíjet tím správným způsobem do Zlatého věku lidstva.

                     ANNA ELBERTH a NORA BOUDICCA

Zde je další článek o Tibetu, kde si najdete i obrázky Tibeťanů s useknutými končetinami.