Q jako psyop

24.07.2021 16:30

Pro mnohé nezasvěcené je Q jen psyop (psychologická operace) určená na svedení z cesty probuzených lidí, falešná naděje, falešný mesiáš… Proč je to pro ně psyop? Má to více důvodů: 1. Utvořili si o tom falešný obraz na základě médií nebo lidí, kteří tomu věří.

2. Při „probouzení“ se ukazuje kolik zla a bezpráví vládne celému světu, někteří lidé přestávají věřit v dobro, protože všude vidí jen temné plány a agendy.

Začali se spoléhat na to, že jen oni mohou být zachráněni nebo dokonce šíří apokalyptické scénáře, že již není cesty k záchraně. Nevěří tomu, že nějaké světlo si prorazí cestu do světa a hlavně nevěří, že by mohla existovat nějaká operace na jeho záchranu, na záchranu celého lidstva. V těchto všech vědomostech o silách temna ztratili schopnost rozpoznat také to, co pochází ze Světla.

Tito lidé si neuvědomují, že se nacházíme před  Božím soudem, ve velkém převratu světů, a že je všechno možné. Nám lidem byla dána svobodná vůle, abychom díky tomu  buď  tvořili nebo ničili. My jsme se rozhodli ničit tento svět a každý záblesk světla v něm. Nyní nastala doba, kdy Světlo řeklo dost. Přišel čas úrody, ve kterém máme každý ukázat, zda se postavíme na stranu Světla  a zúčastníme  se  budování nového světa, prorokovaného Zlatého věku nebo budeme z tohoto světa vypuzeni, protože jsme si vybrali  službu  temnotě. Nacházíme se nyní v průlomové době pro všechny.

Ano, skutečně se zformovala Aliance světelných sil, dobrých sil na záchranu lidstva a vytvořil se Q projekt, aby  podával  lidstvu  zprávy o této operaci, a aby se mohlo vítězství Světla manifestovat co možná nejdříve v kolektivním vědomí lidstva. Temnota je v našem světě zakořeněna příliš hluboko na to, abychom ji mohli přemoci my sami lidé. Pro mnohé jsou tu ti zlí politici, kteří utiskují obyčejné lidi, ale my víme, že plní jen rozkazy svých pánů, a že kořeny zla sahají hluboko mimo naše možnosti poznání až k samému Luciferovi, Archontům a skupině chiméra. 

Mnozí tvrdí, že celé Q  je psyop,  protože  slibuje záchranu, místo toho, abychom se zachránili sami, protože  jen my sami se můžeme zachránit. Jenže to je opět vytržené z kontextu.

Přesně tak! Je to na nás, abychom se zachránili. To je přesně to, co učí lidi toto hnutí. Jenže co z toho, že se začneme probouzet, když ti, kteří řídí náš svět mají nesmírnou moc a bohatství? Disponují technologiemi, o kterých nemáme ani ponětí. Co z toho, když mají podchycenou každou oblast našeho života, když nás mohou jednoduše odstříhnout od důležitých aspektů našich životů? Co z toho, když na nás mohou použít své energetické zbraně, cokoli, aby nás přivedli k poslušnosti nebo nás přímo zlikvidovali? Kdo toto zlo odstraní? Odejde samo od sebe tím, že se začneme probouzet? V takovém stavu jaký panuje dnes to není vůbec reálné a tolik lidí k tomu potřebných se zatím neprobudilo. Naštěstí Stvořitel nenechává nic náhodě, do určité doby má každý šanci hledat světlo v této temnotě, ale v určitém časovém úseku přijde ostrý řez, který ukončí nadvládu temnoty a oddělí zrno od plev. Všichni dobře víme, že vládnoucím panákům nezáleží na ničem  ( většinou jsou to klony s naprogramovanou myslí - MK –Ultra.) Jsme  pro ně jen odpad a budou bojovat do posledního dechu, aby nás zničili, aby způsobili co nejvíce škody. Kdo vyčistí  více než 1500 základen ( všechny tunely a základny se již čistí- pozn.N.)  po celém světě, ve kterých se dějí ty nejhorší věci, které si ani  v nejbujnější fantazii  nedokážeme představit? Kdybychom se jako lidé neodklonili od Světla a nezačali temnotu přijímat jako běžnou součást našeho života, nic z temných plánů by se neuskutečnilo, ale co teď, když už je náš vlak záhuby v plné rychlosti? Sami bychom si  v  této situaci už nepomohli. Proto se zformovaly dobré síly, které mají za úkol odstranit tuto temnotu z našeho světa. Je to předem VYHRANÝ boj, protože to určil Stvořitel. Kdy bude tento boj definitivně u konce záleží na nás všech, záleží na našem probuzení a na našem aktivním zapojení do tohoto boje. Proto vznikl Q projekt, aby se dalo tímto lidem na srozuměnou, že síly dobra bojují proti zlu a dodaly tím tak odvahu všem lidem, kteří chtějí též bojovat za pravdu a očištění Země. Zároveň dochází ke spojení lidí na dálku, čímž vzniká obrovská síla. Všichni tito lidé bojují za společnou věc, umí se podržet, podpořit, předávají si informace a hlavně pomáhají zrealizovat plán na osvobození lidstva.  Světelné síly mají už dostatečné množství důkazů a kontrolu, aby se začalo s odhalováním, ale i oni se musí řídit božím plánem a bez svolení nemohou nic urychlit, ani změnit. Proto stále probíhá očkování, proto nechávají do určité míry temnotu řádit. Lidé se musí vytřídit a musí se zachovat svobodná vůle. Jen ti, kdo bojují  za světlo se budou moci zúčastnit budování krásné budoucnosti.

My všichni probuzení víme, že vše co se řekne v MSM je přesně naopak. Stále více lidí má potřebu toto hnutí (Q projekt) očerňovat a odsuzovat. Proč? Proč se tím tak stále zaobírají, když jsou to jen „ konspirační“ teorie?  Právě to potvrzuje, že všechno „konspirační“ je pravda. Kdyby to bylo vše falešné, tak by se tím všichni probuzení nezabývali a energii by investovali úplně jiným směrem. Pravda je vždy nenápadná, vždy to tak bylo. Pravdu cítíme každý ve svém nitru a buď ji přijmeme nebo ji hanobíme. Záleží na čistotě každé bytosti, záleží na schopnosti rozlišit světlo od temnoty.

Psyopem  nemůže být něco, co miliónům lidí na celém světě otevírá oči a do důsledku odhaluje ta nejtemnější zákoutí světového dění. Největší síla temnoty je v tom, že ji zatím nikdo naplno neodhalil. Když je všechno  zlo  odhaleno a plně ozářeno světlem, ztratí veškerou sílu. To je přesně naším úkolem, šířit pravdu a odhalovat i ty nejstrašnější informace všem lidem, jedině pravda nás osvobodí. Nesmíme ale přitom ztratit víru v dobro. To je přesně to, co dělá Q hnutí a jeho stoupenci po celém světě. Otevíráme lidem oči, ukazujeme  v jakém  žalostném stavu se svět nachází, ukazujeme jim, co jsou zač jejich modly , které uctívali a obdivovali. Zároveň lidé musí obnovit svou víru ve Stvořitele a dobro. Hnutí učí lidi nezavírat oči před hrůzami, ale aktivně se jim postavit na odpor a bojovat za vítězství Světla. Q učí aktivitě, ne pasivitě.

To, co vás naučí aktivně myslet, NENÍ PSYOP. Q není pastí pro probuzené, protože právě díky Q se lidé začali probouzet a vyzbrojilo je vědomostmi a odhodláním vzít si zpět svou svobodu.

Někteří přestali důvěřovat plánu a ztratili trpělivost, neviděli žádnou změnu. Většina z nich  byla členy hnutí  jen pár měsíců. Odevzdali se a upnuli na změnu, které se zatím nedočkali, místo toho, aby na sobě pracovali, uvědomili si svou sílu a důležitost. Není dobré čekat pasivně na spasení, že to někdo za nás udělá a být netrpělivý, že to jde pomalu. Člověk se musí spoléhat hlavně na svou intuici, hlas srdce a svou vlastní sílu a odvahu a pevně věřit plánu světelných sil.

Nemusíte věřit v Q, ale věřte Stvořiteli, protože jen od něj proudí všechna pomoc a všechna síla. Věřte v dobro a světlo a pomáhejte zhmotňovat tuto světlou realitu v našem světě. Všichni probuzení máme jeden cíl a to je svoboda a mír na Zemi. Pokud chcete rozlišit co je správné a co je jen špinavá hra temnoty, neptejte se svého rozumu, ale své duše a srdce. Přicházející informace musíme vždy zpracovat nejdříve uvnitř sebe, pokud to neuděláme naší intuicí, naším vnitřním zrakem, skutečné pravdy se v důležitých otázkách nikdy nedopátráme. Rozum má na rozdíl od duše a srdce přílišná omezení.

Pamatujte, že jste právě teď svědky duchovního rozdělení lidí. Svět se brzy změní v krásné místo pro život, všechna temnota a všichni její stoupenci ze světa zmizí a bude  nastolen  pořádek a mír. Ovšem to, zda budeme moci přebývat v tomto novém, krásném světě, záleží jen na našich volbách. Každý dostal šanci vybrat si, musíme se smířit s tím, že mnoho lidí už v budoucnu nepotkáme, prostě si zvolili jinou realitu.

Svět se od základu změní, všechno bude jiné, nové a světelné, někdo prostě nechce žít v takovém světě a proto volí odchod, tzn. smrt. Smrtí, ale nic nekončí, jak víme, je to jen další etapa života, života věčného.

 

             Zdroj: Daniel- www.qanon.sk