Reakce na propagační PR článek Passerinvestu ohledně výstavby bytů v Krčském lese

13.12.2019 19:30

Urbánní xenofobie v praxi, aneb kde budou bydlet ti, kdo ještě nebydlí?

 

Chtěl bych tímto především oslovit samotného pana Radima Passera. Jistě si to rád a s pokorou tak vlastní horlivému věřícímu přečte a zamyslí se nad tím. Použiji pro tento článek výstižné slovo "chucpe", což jistě pan Passer pochopí. Zaštiťování se těmi, co nebydlí, jako potřebnými, je opravdu nebetyčná drzost, vzhledem k tomu, za jaké ceny se dnes jakékoli nové byty prodávají. Spíše jde o byty pro bohaté investory a ne nějaké bydlení pro běžného občana, který nebydlí ve vlastním a musí se spokojit s předraženými pronájmy někde v paneláku. Nebo snad pan Passer, jako ten, který našel Boha, hodlá po vzoru osvíceného boháče, vybudovat bydlení pro běžného občana, nedisponujícího miliony? Takhle je to jen účelové a pokrytecké, bylo by lépe říci, že jde jako vždy jen o zisk a ne o nějakou bohulibou aktivitu PASSERINVESTU, potažmo pana Passera. Možná, kdyby se byl inspiroval např. architektem a mecenášem Josefem Hlávkou, jenž opravdu také budoval zařízení a bydlení pro potřebné, potom bych mu to jeho obrácení se k Bohu možná i více věřil. A tak místo toho útočíte na lidi, kterým není jedno, že navzdory protestům a peticím byly opět prosazeny zájmy stavební lobby, do níž váš PASSERINVEST patří. Přes všechna hezká slovíčka, o málem spasitelské úloze developerů, z vašeho článku vyznívá jen jediné, vše podřídit zájmu peněz. Tradičně žonglujete s tak oblíbeným výrazem xenofobie, pokud se vyskytnou lidé, kterým se nelíbí vaše dravé aktivity. Develotři  (tak je bez obalu nazývám) neustále ukrajují ze žalostně  ubývajících ploch zeleně, ke kterým bezesporu Krčský les se svým největším lesním porostem v Praze patří a je už po   dlouhá léta využívaný  jako výletní cíl Pražanů a jejich čtyřnohých miláčků. Místo, které je ve své spodní části i tak poměrně dosti rušené 24 hodinovým automobilovým provozem z Jižní spojky, místo, které bude ještě navíc zahlceno výstavbou a hlukem stavebních strojů. Alibistické a směšné je z plánku vyplývající zbudování parku na kraji lesa. Poněkud zbytečné, když les tam již je a svou rekreační funkci velmi dobře plní. Nebylo by tedy prospěšnější revitalizovat plochu těchto bývalých pozemků Interlovu, dnes brownfieldu, jak je nazýváte (české slovo zřejmě neexistuje) a třeba tam ponechat trochu „divočiny“, zasadit tak potřebné nové stromy, bez toho abychom každé volné místečko ve městě zastavěli novodobými paneláky?  A o tom to celé je. Zisk až na prvním místě, chtělo by se zvolat s klasikem! Nevydávejte prosím svou developerskou ziskuchtivou činnost za konání nejvyššího dobra a slovo xenofobie vraťte do slovníku cizích slov, kam patří. Doufejme, že Vaše „pravda“ a „láska“ nezvítězí nad lží a nenávistí obyčejných, slušných  lidí, opravdových milovníků přírody. Bůh nás chraň před takovými lidumily, jako jste Vy.  Jen tak na okraj, zajímalo by mě, v čem spočívá Vaše víra v Boha a Krista, který ve svém učení vždy zdůrazňoval chudobu a pokoru skutečných věřících. Vy Jste si tu vaši víru asi hodně přizpůsobil milionářskému životu. Říká se tomu pít víno a kázat vodu. Jen se divím, že Vaše kázání ještě vůbec někdo poslouchá.

 

 

                                                                                              Milan Vacek