SVĚTELNÉ SÍLY PLÁNUJÍ PLANETÁRNÍ OSVOBOZENÍ

30.01.2019 18:37

   Toto je další významný článek týkající se Události a co se stane po Události. Tento článek jsem přeložila, protože nádherně shrnuje veškeré informace, které jsme se dozvěděla od Cobry a dalších informátorů. Pro mnoho lidí to bude znít jako pohádka, u které se zasním a pak se vrátím do reality. Jenže vše je v našich rukou, jsme na konci temného období a společně se Světelnými silami máme možnost vše změnit a vstoupit do Nové Země nového Zlatého času. Navíc nás Hnutí odporu, Aliance sfér a Galaktická konfederace informují a ubezpečuji, že již byla ukotvena ta správná časová linie, která rozhodně nekončí zánikem, i když temnota se velice snaží. Její čas brzy skončí. Před svítáním je největší tma a my jsme před svítáním. Pro mne je vždy inspiraci kniha Pán prstenů.

 
 

                             

 

Podle Xekleidoma,

V podstatě existují tři fáze v plánech světelných sil pro planetu Zemi a její obyvatele:

 1. Uvolnění moci temných sil tím, že budou oslabeny a odstraněny jejich struktury moci a technologické kontroly, navýšení vědomí lidí a příprava na Událost.

 2. Odebrání moci temných sil, v oblasti správy věcí veřejných, financí, médií, zdravotnictví a vědy a předvedení členů Cabal (mocenský systém) před soud

 3. Čištění a uzdravování planety a lidských bytostí, odhalování skryté historie Země, odhalování existence mimozemské inteligence a přivedení lidí zpět k plnému vědomí

Kráčíme na konec fáze 1 a chystáme se začít fázi 2, která začne v době Události.

 Událost bude zahájena velmi silným energetickým pulsem, který bude vyslán Pleromou (živé tvořivé jádro galaktického centrálního slunce) přes Galaktické centrální slunce. Každý tuto Událost prožije jinak, v závislosti na citlivosti svého vnímání. Po dopadu tohoto záblesku na Zemi okamžitě vypne současný finanční systém a zahájí se masové zatýkání všech členů Cabal po celém světě. Toto bude vysíláno živě v televizi, aby všichni byli svědky. Když se prach z druhé fáze usadí a lidé pochopí, co se děje a proč se to děje, přesuneme se do fáze 3, která je určena k vyčištění nepořádku, který byl vytvořen nezodpovědným a temným počínáním Cabal a dojde k odhalení pravdy celému lidstvu. Po dokončení této fáze už nebude zapotřebí intenzivní pomoci ze strany světelných sil a každý bude mít k dispozici možnosti, které nejlépe odpovídají jeho individuálním potřebám a přáním.

 

                                        

 

Co bylo dosud dosaženo.

Hodně bylo dosaženo v letech následujících po anšarské  smlouvě, která byla uzavřena v roce 1994. Ačkoli se události na Zemi zhoršily zpočátku kvůli zbývajícím temným silám, které se odtrhly z Orionu a soustředily své síly do sluneční soustavy a kolem Země, světelné síly se postavily na odpor a postupně si podmanily a vyčistily hluboké podzemní a podmořské vojenské základny. To bylo částečně provedeno vlastními vládními důstojníky a vojáky Země, kteří jsou propojeni se světelnými silami, částečně s hnutím Odporu a částečně s humanoidy z jiných hvězdných systémů. V důsledku toho bylo z planety odstraněno zhruba 500 milionů fyzických reptiliánů, byla osvobozena mnohá lidská rukojmí a převezena do léčivé sféry Galaktické konfederace k oživení a uzdravení. Také mnoho menších základen temných sil na měsících a asteroidech sluneční soustavy převzaly světelné síly, jejich temné technologie, které zesílily závoj (elektromagnetický plot kolem Země) a využily   neobvyklé energie z okolního vesmíru, byly vyčištěny a více lidských rukojmí bylo osvobozeno.

V roce 2010 byla odstraněna většina fyzických implantátů, které byly podávány prostřednictvím vakcinačních programů, většina programování byla z lidské populace odstraněna pomocí speciální technologie, která je provozována z dálky. Plazmové implantáty, které potlačují vyšší vědomí, nebyly dosud zcela odstraněny, ale jejich fungování bylo minimalizováno. V následujících letech byly z plazmových a éterických rovin odstraněny miliardy nefyzických reptiliánů a dalších negativních entit. Aktivace portálu pro masové meditace provedené v roce 2012 zcela zrušily všechny negativní časové linie, takže žádné plány Cabal na globální katastrofy nemají šanci se naplnit. Mnoho černých operačních programů a lidských klonovacích laboratoří, které byly provozovány společností Cabal, byly vyčištěny a vypnuty. Senzační zpráva je ta, že velká většina zlata držená v centrální bance a ve sklepních úkrytech Cabal byla odstraněna Hnutím Odporu a Cabal je ponechán s fiat měnovým systémem krytým vzduchem. Co leží v úložištích centrální banky, jsou teď wolframové tyče pokryté zlatem. Aby se dostali vůbec k nějakému zlatu, Cabal založil obchody s výkupem zlata v každém městě a městech v západních zemích a zintenzivnil též těžbu zlata.

Vnitřní civilizace Země rozšířily své kontakty mezi sebou, s Hnutím Odporu a s mimozemšťany, kteří si dobrovolně vybrali pomoc Zemi a oživili síť Agartha. Na povrchu planety byly vytvořeny skupiny na podporu Událostí, které napomohou vést vývoj správným směrem během a bezprostředně po Události a uvedou v život mnoho humanitárních, environmentálních, sociálních a kulturních projektů. Začátkem roku 2015 byly odstraněny všechny fyzické bitevní bomby skupiny Chimera. V roce 2016 bylo dokončeno vyčištění všech plazmových bomb. Protože byl náš solární systém,   kromě oblasti přímo obklopující naši planetu, vyčištěn od přítomnosti negativních bytostí, začal proces rozpadu Yaldabaotha. (Yaldabaoth- vůdce nefyzických archonů). Prvním krokem bylo vytvoření tachyonové membrány uvnitř oběžné dráhy Měsíce s pomocí  Plejáďanů. V důsledku masové meditace 26. února 2017 byly chapadla Yaldabaotha úplně rozpuštěna a nebyla již nalezena žádná plazmová anomálie mimo oblast přímo nad povrchem planety. Nyní se rozpadá hlava Yaldabaotha , která obsahuje zbývající plazmové bomby. V únoru 2018 jsme vstoupili do fáze ukončení planetárního osvobození; mělké podzemní vojenské základny byly vyčištěny z přítomnosti Cabal a také zahájeny řízené povrchové operace. V létě roku 2018 bylo ukončeno nanášení anomální plazmy temnými silami z okrajů Mléčné dráhy přes plazmová vlákna (vyšší kosmická vlákna nebo portály) do implantátů bytostí uvnitř Sluneční soustavy, což účinně uzavírá kohoutek, zatímco voda se vyčistí.

 

                                       

 

Přiblížení a dosažení Události.

Vzhledem k tomu, že se Událost rychle blíží, jsou nejvyšší členové Cabal stále více nervózní, neboť nejsou ochotni se vzdát světlu a být odpovědni za hrozné zločiny a bezpráví, které spáchali a páchají. Neúspěšně hledají způsoby, jak se vyhnout nevyhnutelné situaci, snaží se obrátit běh událostí ve svůj prospěch, vytvářet chaos, globální konflikt a zničení, avšak rozsáhlé akce, které plánují, jsou pokaždé zastaveny světelnými silami. Do Události můžeme očekávat pouze akce malého měřítka, které usmrtí nebo zraní jen pár lidí. Rád bych poradil Cabal, aby se vyrovnal s jejich osudem a připravil se na svou porážku mentálně i emocionálně, jejich osud je již dávno zpečetěn.

Po zahájení akce bude mnoho lidí šokováno a zmateno tím, co se děje zdánlivě zbytečně. V tomto okamžiku lidé jako my, kteří vědí, potřebují informovat příbuzné, přátele, známé, širokou veřejnost a lidi na vedoucích pozicích o tom, co se děje, jaký je záměr a pozadí Události a jaký je konečný cíl toho všeho dění. To omezí chaos a zabrání strachu a násilnostem mezi lidmi. Událost  by  měla  proběhnout tak hladce, jak jen je to pro tak radikální změnu  možné .

 

Toto se stane během Události:

 • Okamžité ukončení korupčního, dluhového finančního systému (všechny digitální transakce budou blokovány, budou pokračovat pouze hotové transakce)

 • Všechny finanční nástroje a deriváty v hodnotě desetinásobku reálné ekonomiky budou vynulovány

 • Masové zatýkání všech členů Cabal na celém světě (korupční bankéři, politici, prezidenti, úředníci, členové tajných společností, černošská šlechta, jezuité atd.).

 • Hromadné zatýkání bude ohlášeno a vysíláno živě v televizi a budou oznámeny obecné informace o Cabal a jejich institucionalizovaných trestných činech.

To se stane krátce po Události:

 • Veškeré stínové účty v knihách budou uzavřeny a vyřazeny.

 • Nelegální a podvodné obchodní dohody s Cabal budou zrušeny.

 • Miliardové zlaté dluhopisy, které asijské královské rodiny obdržely ve třicátých letech výměnou za své fyzické zlato, budou předloženy Federální rezervní radě pro dlouhou splatnost splacení fyzického zlata, plus úroky; as the Federal Reserve and their shareholders will be unable to repay them, it will cause a cascade of bankruptcies of all Cabal controlled banks and financial institutions protože Federální rezervní banka a jejich akcionáři nebudou schopni je splácet, způsobí to kaskádu bankrotů všech bank a finančních institucí ovládaných  Cabal .

 • Veškeré veřejné a soukromé finanční dluhy budou zrušeny jednorázovým celosvětovým vymazáním dluhu.

 • Zavede se nový spravedlivý a vyvážený finanční systém založený na vlastním kapitálu.

 • Dokumenty, svědectví a důkazy budou veřejnosti předvedeny s podrobným popisem různých kriminálních a zlých činů Cabal.

To se stane po nějaké době po Události:

 • Všechny ozbrojené konflikty skončí, když budou podněcovatelé a finančníci odstraněni a povstalci se dozvědí, jak byli manipulováni.

 • Nadnárodní společnosti budou rozděleny a znárodněny.

 • Členové Cabal, kteří odmítnou přijmout Světlo, budou odvezeni do Galaktického Centrálního Slunce a jejich duše budou resetovány, ostatní budou předvoláni před soud a budou se zodpovídat za zločiny, které spáchali v procesu pravdy a usmíření.

 • Noví důstojní a svědomití vůdci převezmou moc, která byla odebrána Cabal.

 • Fondy prosperity budou předány všem lidem a budou přerozdělena jmění, která byla nezákonně získána vládou Cabal.

 • Projekty velkého rozsahu ukončí chudobu, zastaví ničení přírody a životního prostředí, vyčistí oceány a zlepší infrastrukturu.

 • Potlačené pokročilé technologie budou odhaleny a zpřístupněny všem lidem, mezi něž patří nejdůležitější volné energie.

 • Sdělí se pravda a informace o přítomnosti a minulosti kontaktů s mimozemskými bytostmi.

 

To se stane o něco déle po Události:

 

 

 

 • Mimozemské bytosti světla se setkají tváří v tvář s lidskými bytostmi ze Země, nejprve na individuálním základě a později ve velkém měřítku na veřejnosti.

 • Obyvatelé vnitřní Země budou kontaktovat povrchovou populaci a vytvoří oficiální vazby.

 • Znovu se spojíme se svou rodinou duše a ti z nás, jejichž duše nepochází ze Země, se budou moci vrátit na svou domovskou planetu.

 • Plán vzestupu pro planetu Zemi bude oficiálně oznámen a bude zahájen proces Vzestupu.

 • Lidé budou přivedeni do světelných komor v oblastech Galaktické konfederace, aby byli přivedeni k plnému vědomí.

 • Jednotlivci a skupiny budou vyléčeni z fyzického, mentálního, emočního a duchovního poškození, které utrpěli, a každý bude odpovědný za svou individuální roli.

 • Negativní lidé, kteří nejsou spojeni s Cabal, budou převychováni a naučí se žít konstruktivním životem.

 • Země bude mít opět možnost připojit se ke Galaktické konfederaci.

 

Svět po Události.

Pouze tím, že lidé budou žít nějakou dobu v reálné svobodě, bez dluhů, bídy, vykořisťování, manipulace, války, zločinu, lži, podvodu a velezrady, si uvědomí, jaký obrovský rozdíl způsobuje překonání temných sil. To je normální způsob života, pomáhat a podporovat každou živou bytost v úsilí o štěstí. Minulý způsob života (pokud ho můžete nazvat životem), který lidé zažili před Událostí, se s radostí zapomene, jakmile bude proces pravdy a usmíření dokončen.  Stane se mnoho úžasných věcí a všichni dostanou dostatečnou šanci rozvíjet svůj talent a nasadit své schopnosti právě v souladu s jejich nejhlubšími touhami. Jelikož mnozí z nás již získali velmi pozoruhodné a jedinečné schopnosti překonat překážky, vypořádat se s nebezpečím a obejít překážky, které byly před nás kladeny. Díky tomu budou naše zkušenosti  po  celém vesmíru velmi žádané. Také vesmírné cestování se v blízké budoucnosti stane normálním jevem.

Pracovní týdny budou mnohem méně namáhavé a budou představovat zhruba polovinu dnešního pracovního času díky zavedení pokročilejších technologií. Výnosy další automatizace a robotizace půjdou obecné populaci a nikoli elitě. Soukromý život bude také snadnější díky zavedení replikátorů (mnohem pokročilejší verze 3D tiskáren). Náklady na výrobky budou podstatně nižší v důsledku volné energie a nižších daní. Technologie, které znečišťují životní prostředí, budou rychle vyřazeny a nahrazeny čistými výrobními postupy a dopravními systémy. Duchovnímu rozvoji a všemu, co přichází s ním, bude věnována  mnohem  větší pozornost. Lidé se stanou  jasnovidnými a citlivými na pocity ostatních lidí.they will also learn to communicate telepathica Naučí se též komunikovat telepaticky.

Zdravotní péče projde též revoluční transformací, bude založena na energetickém léčení doplněném přírodními látkami, které mají léčivé vlastnosti, místo toho, aby se operovalo pomocí řezů a podávaly se lidem syntetické léky, které bojují pouze s příznaky a nezabývají se příčinami. Celosvětové tradice, které upadly do zapomnění, nebo které byly opuštěny ve prospěch "moderních" koníčků a volnočasových aktivit, budou obnoveny, protože jejich skutečná hodnota a krása je nezpochybnitelná. Architektura se změní z hlavně mužského stylu designu, který zdůrazňuje funkčnost, jasnost a efektivitu, k vyváženému stylu designu, který zahrnuje ženské aspekty, jako je mystika, měkkost a krása. Přírodní architektura převzala své tvary z přírody, zatímco intuitivní architektura využívá intuici pro kombinování mužských a ženských kvalit v dokonale vyváženém stylu. Průmyslový design, design zahrady a krajiny budou mít obdobný vývoj. Umělecké ruční práce prožijí též obrovskou renesanci.

 

                                               
                                                        

                   

 

Žiješ ty nejdivočejší sny.

Cesta je otevřená všem, aby se jejich sny staly skutečností, jakmile se životní prostředí změní k lepšímu. Dokonce i vaše nejdivočejší sny se mohou splnit, když Světlo převezme svou vládu nad planetou. Vzhledem k tomu, že láska a sex jsou nejsilnějšími silami v přírodě a jsou dvěma stranami stejné mince, mnoho lidí bude chtít žít své nezkrotné fantazie. Sex je druhá nebo sakrální síla čakry, miluje sílu čtvrté nebo srdcové čakry a intuici šesté nebo třetí oční čakry. To vše jsou ženské síly a intuice poskytnou jasné představy o tom, co partner potřebuje a touží po tom, co je jasně viditelné.

Druhým základním instinktem lidstva je tvořivost, kterou se bude chtít zabývat každý  člověk, který je zbavený životních povinností. Tvořivost opět řídí sakrální čakra ženské energie. Přidejte lásku, abyste vytvořili věci krásy a přidejte intuici k tomu, abyste vytvořili věci praktického využití, a nové výtvory se budou skvěle vyvíjet.

Třetím základním instinktem lidí je sebeprosazování, stanete se obratnější (kořenová čakra), silnější (čakra solar plexu), komunikativnější (čakra krku) a moudřejší (korunní čakra). Jedná se o správnou manifestaci mužské energie, která nakonec dělá bohy a bohyně z obyčejných mužů a žen.

Smyslem života je milovat a být milován fyzicky, duševně, emocionálně a duchovně, vytvářet úžasné zázraky a být tím nejlepším, co můžete být ve všech oblastech vašeho zájmu.

Zdroj: https://www.xekleidoma.info