UDÁLOST - Stručné shrnutí

11.08.2016 14:46

V dnešní době je důležité, jak už jsem psala, soustředit se a čekat s radostí v srdci na „ Událost“, která přinese konečně planetě Zemi Svobodu. Nikde se o tom nemluví, aby se lidé nestrašili, ale naplní se podstata směřování každého člověka. Kdo jde cestou Světla a Lásky, bude posílen a energie mu pomůže k transformaci. Pro materiálně zaměřeného člověka, kterého přitahuje temnota, bude tato energie nekompatibilní s jeho energetickou podstatou a tito lidé budou mít mnoho závažných potíží psychického rázu. Do naší sluneční soustavy nám přispěchaly na pomoc Bytosti vyššího řádu ( Blue Avians ), které pomocí sfér, obrovských, kulovitých objektů, které nejsou běžně viditelné, zachycují tyto vlny energie a tlumí její následky, které by byly bez jejich zásahu pro lidstvo vysoce nebezpečné. Elity (Cabal nebo Ilumináti) udržovaly lidstvo po tisíce let v naprosté nevědomosti, výsledkem je otupělé lidstvo, naprosto pohlcené hmotnými vymoženostmi a moderními technologiemi, které umožňují umělé inteligenci, aby, hlavně mladé ubožáky, naprosto odtrhla od jejich jediného smysluplného snažení, a tím je pochopení duchovní podstaty každé Bytosti a její následný duchovní růst a konečný Vzestup do Vyššího duchovního světa.

Samotní Strážci přesně nevědí, jak vše proběhne, protože vše je v rukou Stvořitele (Zdroje). Je třeba se zbavit strachu, protože ten snižuje naše vibrace a zabraňuje nám postoupit dál. Událost s sebou přinese otevření se Země celému Vesmíru a kooperaci všech vesmírných Bytostí. Kontakt s Mimozemšťany bude zcela běžný a přirozený pro každého člověka, nejen pro elity, které jsou s nimi v kontaktu už tisíce let. K tomuto spojení má dojít během několika let. Průlomový má být rok 2017. Samotná Událost je propojením několika věcí, které proběhnou naráz v určité chvíli:

1. Odstraněním tzv. Závoje, což je de facto neviditelný elektromagnetický plot, který je kolem Země a který vytváří pro nás vězení, kde jsme chycení v tzv. Matrixu – falešné virtuální realitě a nemůžeme z této pasti uniknout ani po smrti, protože je do toho zahrnuta i astrální sféra. Viz filmy Matrix či brazilský film Noso lar (Náš domov). Jsme vlastně „zasmyčkování“ v nekonečných inkarnacích a naše šance na únik je jen v období tzv. vzestupu, kdy jsou otevřené hvězdné brány – portály, které nám umožní za určitých podmínek postoupit do vyšších duchovních pater, což se nazývá duchovní evoluce a je to naše právo. Toto období je právě nyní a je to zhruba od roku 2012 do roku 2022. Toto vězení vytvořili temné bytosti před 26 tisíci léty po konečném pádu Atlantidy, kdy lidstvo upadlo do otroctví. Podrobnější informace o těchto věcech pojednáme v jiném článku.

2. Druhým zásadním faktorem jsou galaktické zášlehy (výboje) či supervlny, které vždy na konci časového cyklu proudí z Centrálního Slunce naší galaxie a které transformují veškerý život. Tyto zášlehy jsou řízeny Zdrojem a probouzejí změny všude tam, kam dopadnou. Tyto výboje v dávných dobách měly jangovou – mužskou energii a způsobovaly na Zemi kataklyzmata celoplanetárního významu včetně změn pólů, takže byly víceméně destruktivního charakteru. Nyní nás očekává supervlna s ženskou polaritou, takže její působení by mělo být mnohem jemnější. Kromě toho do naší sluneční soustavy připluly vysoké duchovní bytosti zvané Bytosti sfér, též Blue Avians, které pomoci obrovských kulovitých objektů různých velikostí (jako Měsíc, planeta Jupiter apod.) zachycují tyto výboje a tak brání tomu, aby došlo na Zemi k nějakým velkým pohromám, což je jistě dobrá zpráva pro celé lidstvo.

3. Třetím faktorem velmi důležitým, ba přímo zásadním, je postoj samotného člověka k těmto věcem, stav a zralost jeho vědomí. Bohužel tady je slabý bod všech těchto události, protože lidstvo je po tisíciletí dokonale uspáno a Elity pomoci vyspělé technologie, psychologických zbraní, médií, filmů, hudby či jinými prostředky udržují lidí v naprosté nevědomosti. Měli jsme být v této době již připraveni na vzestup. Proto nám pomáhají světelné bytosti z různých části Vesmíru. Vytvořilo se hnutí odporu i na Zemi a společnými silami se snaží zlomit moc Elit (Cabal).

 

Pokud se podaří propojit všechny tyto faktory ve správném čase, což se podaří, dojde k  prolomení neboli kompresi jak píše kontaktér COBRA a nastane onen prorokovaný Zlatý věk lidstva.

 

 

Vše podstatné, nejen o Události, lze vyslechnout v přímém přenosu rozhovorů D. Wilcocka s informátorem z tajných kosmických programů C. Goodem, to vše na www.matrix-2001.cz. Nejnovější a dech beroucí informace lze získat na www.bod- zlomu.blogspot.cz, kde probíhají nesmírně zajímavé rozhovory s vysoce postaveným bojovníkem Světla COBROU. Tyto stránky jsou vlastně českou mutací originálních stránek v angličtině www.2012portal.blogspot.com. Další stránky v angličtině jsou www.prepareforchange.net, kde naleznete opravdu mnoho informací a můžete se připojit do světové sítě pracovníků Světla.

My sami můžeme urychlit příchod Události mimo jiné i tím, že budeme každou neděli ve 18.00 letního času nebo 17.00 hodin zimního času meditovat o krásném, zlatém věku, který tato Událost s sebou přinese. Je třeba si tento nádherný, čistý svět velice barvitě vizualizovat. Čím více lidí se připojí, tím dříve dojde k průlomu. Aby došlo ke všem těm prorokovaným událostem, musí být probuzeno a zapojeno cca 10% lidí z celé světové populace a nemělo by to klesnout pod 8%, protože pak dojde k tomu, čemu se říká princip sté opice (dle známého pozorování opic a jejich chování na jednom japonském ostrově) a probuzeno začne být naráz mnoho lidí. My všichni lidé jsme vzájemně propojení neviditelnou síti, také jsme propojení se Zemi a vším živým ve Vesmíru, takže naše myšlenky ovlivňují události kolem nás, i když si to většina lidí vůbec neuvědomuje. Proto je důležité, o čem přemýšlíme.

 

SVĚTLO JE MNOHEM SILNĚJŠÍ NEŽ TEMNOTA, PROTO MUSÍ ZVÍTĚZIT

 

Nora Boudicca

Anička Elbereth