UKONČENÍ SMLUVNÍHO SYSTÉMU

09.01.2019 19:09

  Další z velmi důležitých článků, které zásadně jiným způsobem vysvětluji inkarnaci a karmu a ukazují nám, do jaké hloubky jde programování našich životů a ani po smrti se nic nezmění. Otrocký systém je tak dokonalý, že všichni věříme, že musíme prožívat utrpení a pořád něco splácet. A o tom nás učí i naši duchovní učitelé, kteří si myslí, že je to tak správné. Toto programování je dobře vidět ve filmu MATRIX, viz program vědma. Pro mnoho lidí mohou být tyto informace šokující a těžko přijatelné. Každý si to musí  v sobě nějak zpracovat. Pro mně to bylo téma roku 2018.

 

Jedním z hlavních nástrojů vězeňského systému na Zemi je manipulace lidí, aby dali na základě své svobodné vůle souhlas k vlastnímu zotročení. Je to jasně vidět na manipulaci hromadných sdělovacích prostředků. Ovšem existuje ještě hlubší a důležitější úroveň, a to jsou všechny smlouvy, které lidé podepsali v průběhu mnoha tisíc let života ve vězeňském systému na Zemi. Když zemřeme, nedojde k automatickému vzestoupení, naše témata se žádným zázrakem nerozpustí, ani se nespojíme s naším duchem (duší) a neopustíme pozemské vězení. Místo toho se přesuneme do hustoty, která je nad námi. Hustoty jsou stavem hmoty; nejhustší je pevná hmota, pak tekutina, plyn, následuje plazma, éter, astrál, atd. jak to vidíme na grafu níže:

 

Existuje 7 hlavních úrovní, každá je rozdělena na 7 podúrovní. Fyzický svět představují pouze 3 podúrovně- hustá, tekutá a plynná. Tečkovaná čára nad plynnou je úroveň plazmy. 4 podúrovně nad plazmou je éterická rovina. 7 podúrovní nad éterickou je astrální úroveň. Je důležité chápat, že i když jsme inkarnováni ve fyzickém těle, máme ještě plazmatické, éterické a astrální tělo (a také těla na všech dalších vyšších úrovních), která jsou spojena s fyzickým tělem. Mezi těly probíhá neustále komunikace: něco se děje na úrovni tekutin, to může ovlivnit hustou úroveň a totéž platí u plazmy a éterické a astrální roviny.

Závoj, elektromagnetický plot obklopující planetu Zemi, existuje současně na fyzické, plazmatické, éterické, astrální a nižší mentální úrovni. Brání tomu, aby se velká většina lidí dostala na Zemi a také pryč ze Země. Duše/Duch sám není chycen, ale jeho inkarnace ano.

Tečkovaná čára uprostřed mentální roviny představuje konec světa založeného na 3 dimenzích. Všechny úrovně nad tím jsou čistou tekoucí Láskou a Světlem, kde nemůže existovat žádná disharmonie, temnota, ani anomálie, pouze čistá Láska a Světlo. Když zemřeme, naše vědomí je vyňato z fyzického světa (husté, tekuté a plynné skupenství) a přejde výš do úrovně éterické a astrální. Co se stane potom, závisí na volbě, okolnostech a uvědomění lidí.

 Brazilský film“ Nosso  Lar“( Náš domov- lze si jej stáhnout ze serveru Ulož to- vřele doporučuji) vychází ze skutečného příběhu, který byl sdělen médiu Chico Xavierovi, který byl v Brazílii známý a slavný tím, že pomáhal lidem komunikovat s jejich drahými zemřelými a mluvil o nejintimnějších detailech z jejich soukromého života, které by nemohl znát, kdyby nebyl médiem. V tomto filmu sledujeme příběh lékaře, který zemře a ocitne se na éterické a astrální úrovni. Po smrti se probere v úplně temném, zpustošeném a strašném světě, kde lidé nemají žádné zdroje a neustále přehrávají negativní vzorce chování. Je to plazmatická a éterická úroveň ve stavu, jak vypadá vězení na planetě Zemi. Hledá a nenachází tam žádné milosrdenství, až na konec poprosí Boha o pomoc. Pomoc přijde a je zachráněn lidmi obklopenými světelnou aurou. Vezmou ho do nádherného města. Cobra o takových městech mluvil: „Na vyšších astrálních úrovních existují oblasti Světla, kam mohou lidé odejít poté, co zemřou, pokud mají dostatečnou vibrační frekvenci. Mají tam nádhernou krajinu, budovy, prostředí. Ale stále jsou připoutáni ke karanténě Země a dříve či později se musí vrátit a reinkarnovat se, protože je stále ovládají Archoni“. Ve filmu ten systém kontroly jasně vidíme. Město je obehnáno zdí: A lidé nemohou ven a jsou od toho velmi zrazováni, a pokud to udělají, vrátí se zraněni. Celá struktura a hierarchie města nutí lidi se reinkarnovat. Je to vlastně jediná možnost, která se jim nabízí. Nikde není ani zmínka o tom, že by mohli odejít na jinou planetu, nebo že by mohli zůstat na astrální rovině. Lidé, kteří se snaží najít jinou možnost, jsou zesměšňováni a je jim předhazováno, že nejsou duchovní, a že se nechtějí podvolit božskému plánu. Také tuto situaci popsal Cobra: „ Také světelní průvodci jsou na éterické úrovni manipulováni Archony. Chtějí v zásadě činit dobro, ale jsou naprostými loutkami Archonů a mají úplně “ vymyté mozky“, stejně jako duchovní učitelé na fyzické úrovni. Je to podobné i tomu, co vidíme ve zdravotnictví na fyzické úrovni. Mají „ vymyté mozky“ a denně lidi tráví.

V těchto astrálních městech je lidem vštěpováno, že k tomu, aby vyřešili své osobní záležitosti a duchovně pokročili, se musí reinkarnovat a vypracovat si specifický plán reinkarnace, aby tyto problémy vyřešili. Ten plán je smlouva, ve které se uvádí, že každý souhlasí s tím, že při opětovném narození všechno zapomene, a že souhlasí s tím, že v budoucím životě bude trpět. Vše je založeno na falešném učení o karmě.

„ Hodně programování bylo vytvořeno Archony, aby bylo omluveno zlo.  Karmické zákony, které např. říkají, že když rozbiji příteli talíř, pak mi vesmír někoho pošle, aby rozbil můj talíř, abych se poučil o následku mých činů. Je to zcela vymyšlené a nemá to nic společného s opravdovým vesmírným zákonem. Protože takovýmto způsobem by se nikdy nic nevyřešilo a utrpení by navěky zůstalo. Skutečným vesmírným zákonem je odpuštění a milosrdenství, toto učili praví učitelé, kteří měli to správné propojení. Vůle Zdroje je vyléčit každého, kdo ubližuje. Cílem léčení je opětovné získání svého pravého já. Kdo rozbije talíř, může majiteli koupit jiný, nebo ho zkusit opravit, či udělat nějakou jinou službu, aby to majiteli energeticky vykompenzoval. Také může majitel talíře viníkovi odpustit a nekonečná dobrota Zdroje už vše automaticky vyrovná.

Je mnoho dalších dohod, které lidé ve vězení Země podepsali. Poprvé to bylo v pozdním období Atlantidy, kdy bylo mnoho lidí (nikoliv hvězdných semínek) obelháno temnými silami a bylo jim slíbeno bohatství a moc výměnou za implantování a podepsání dohody s nimi. Pak, když byly konflikty na planetě tak velké, že se síly Světla stáhly, temní zřídili na Zemi vězení s elektronickým plotem kolem planety a to každému zabránilo, aby sem přišel, či mohl odejít. Každý uvnitř závoje byl přinucen podepsat smlouvy s temnými, o tom, že přijímá utrpení, že přijímá podmínky temných sil, že nedostane pomoc od sil Světla atd.  

Také bylo v dnešní době uzavřeno mnoho kontraktů s Kabalou. Hlavní je rodný list, což je vlastně list vlastnictví vlády, kde je konstatováno, že vláda má právo na rodné jméno, a že tedy vlastní vše, co je na toto jméno registrováno. To je důvod, proč nikde na světě lidé nemohou dostat rodný list, vždy je to jen kopie výpisu.

Podstata všech těchto dohod je energetická, získáním podpisu inkarnáta získají temné síly energii pro manifestaci svých zájmů. Řešení, zrušení těchto smluv je také energetické. Jsme suverénní bytosti Světla, jsme inkarnací Zdroje. Moc Zdroje je největší silou stvoření a to nás chce mít svobodné. Nejsme vázáni žádným šílenými smlouvami, které jsou odpojeny od Zdroje. Když projevíme svobodnou vůli k tomu, abychom ty smlouvy odvolali, můžeme se od nich osvobodit. Nedostane nás to okamžitě z vězení Země, protože tu není pně respektována svobodná vůle, ale zvýší to příliv Světla do našeho energetického pole a pomůže nám to se do značné míry chránit. Na minulé konferenci se s námi Cobra podělil o to, jak zrušit smlouvy, a já to zde uvádím. Doporučil nám, abychom si ten text napsali, plně se na to zaměřili a nahlas prohlásili, čtouc z papíru:

„ Ve jménu Já jsem, který Jsem, ve jménu přítomnosti Božské Duše Já Jsem, ve jménu Vzestoupených Bytostí Světla, ve jménu Galaktické Konfederace, ve jménu Galaktického centra, prohlašuji a nařizuji, aby byly zrušeny a zneplatněny všechny moje minulé, přítomné a budoucí smlouvy a dohody, které byly učiněny mezi jakoukoli částí mé bytosti a temnými silami. Všechny tyto smlouvy a dohody a všechny jejich důsledky jsou tímto zcela vymazány z mé reality. Teď jsem svobodný, a také je vymazána veškerá karma celé mé bytosti. Jsem suverénní Bytost Světla, od teď až navěky“.

Ať se tak stane a tak to je. Ve Světle…..X Y a (zde napište své jméno)

Každému velmi doporučuji, aby to udělal, způsobí to na osobní úrovni velmi silný pozitivní posun, čím více lidí to udělá, tím méně budou mít temné síly energie na udržení planety Země ve své moci. Tím rychleji též přijde Událost a plné osvobození všech Bytostí na této planetě. Světlo zvítězí!

                                               UNTWINE 11. 12. 2015