Vítězství světla po 78.000 letech

01.08.2021 21:18

Poznámka překladatele: Haralda Thierse sleduji už asi 2 roky. Jako vždy, i zde za sebe dodávám, zda jsou tyto zprávy pravdivé, si musíte vyhodnotit sami pomocí vlastní logiky a intuice.

O válkách v galaxii jsem už informoval dříve. Informace nečerpám ani ze vzduchu, ani z křišťálové koule, vždy je mám z první ruky a mohu se na ně opravdu spolehnout. Mnohé z věcí, o kterých jsem informoval se potvrdily  i zpětně. To nás přivádí k vesmírným válkám, minulý rok jsem natočil video a tam jsem oznámil, že válka skončila a můžeme oslavovat. Bohužel, bylo to trochu předčasné. Temné síly byly skutečně našimi světelnými silami poraženy, ale bohužel jim přišli na pomoc entity z jiné galaxie. Boj za duchovní osvobození lidstva trvá více jak 78. 000 let a zahynulo při něm obrovské množství duchovních bytostí. Temné síly ovládaly nejen naší Zem, ale celou galaxii i sousední galaxie. V současné době je naše Země poslední, která ještě nebyla osvobozena. Temné síly stále víc provokovaly, byl to začátek tohoto roku, na jaře, temné síly se na Zemi objevovaly stále víc, ale zjistili, že prohrávají, že to nemá smysl, že jsou jen dalšími oběťmi, proto místo sebe poslaly robotické lodě. Tyto robotické lodě může zneškodnit jen někdo, kdo má lidské tělo a má přístup do vyšších dimenzí, prohlédnout si software, zjistit, jak fungují, potom je musí přeprogramovat na jiný druh služby. To se povedlo, tyto robotické lodě byly většinou poslány zpět na svoje mateřské lodě. Naše Země jako součást galaxie je klíčem k celému vesmíru. Bylo mi řečeno, že hovoříme o prvotní úrovni, tato prvotní úroveň je zde na Zemi, zde všechno vzniklo. Potom všechny ostatní galaxie. Zde na Zemi má všechno svůj původ. Proto Marduk, vůdce temné strany, spravoval též Zemi, měl nad ní kontrolu prostřednictvím patriarchálního zřízení. Marduk zde měl sídlo. Tyto bytosti byly vysoké 2,70 metrů. Putin se s nimi setkal v roce 2012, seděli u jednoho stolu, už ale neexistují, ztratily imunitu a byli zlikvidováni bytostmi z vyšší úrovně.

Světelné síly vybudovaly kolem Země dokonalý obranný systém, který provokuje temné síly, aby se ukázaly. Na odvrácené straně Měsíce je ukrytých asi 550 lodí, které prošly portálem do naší sluneční soustavy a jsou připraveny nám pomoci. Temné síly se už chtěly mezi minulými  vánocemi  a Silvestrem vzdát, byly připravené vše ukončit a zachránit si své životy. Když už bylo všechno připravené, najednou dostaly temné síly podporu od temnářů za naší galaxií. Od ledna 2016 existuje smlouva, že Země bude odevzdána zpět lidem, že reptiliáni se musí vzdát své nadvlády nad Zemí, ale temné síly za naší galaxií nemají nic společného s těmito smlouvami a vůbec je nezajímají. Proto přišly opět s velkými jednotkami, aby opět převzaly moc a zničily světelné síly.  To se právě odehrálo mezi vánocemi a Novým rokem. Nenašly však nikoho, kdo by je podpořil. Celá záležitost trvala až do jara. Temné síly byly v bojích poraženy, byly donuceny obětovat svoje velitelství, hlavní štáb a podepsat smlouvu, že se vrátí tam, odkud přišly. Kosmický boj se musí přesunout do 7. dimenze. Další věcí je, že na naší Zemi žijí hybridní lidé, se kterými jsme se smísili. Proto u některých lidí vidíme reptoidní projevy-  ( arogance, úplná absence emocí , krutost, zrůdnost….) Všechny události na Zemi jsou už pod kontrolou Světelných sil, nechává se ještě dohrát film, aby se probudilo ještě více lidí. Temné síly jsou již plně pod kontrolou.

Situace vypadá velmi pozitivně, vzhledem k tomu, co se děje nahoře. Všechno je potvrzené, od Plejáďanů víme, že to bude v časovém horizontu přibližně 3 let. Začalo to 3. prosince 2020. V tomto prvním roce až do 3. prosince 2021 vyjde na světlo světa mnoho negativních věcí, které byly utajované, světelné síly budou pracovat v skrytu a neviditelně, pochytají největší zloduchy Země, postaví je před spravedlivý soud a odsoudí je. Už  teď  probíhají  v skrytu procesy a  padají  tresty smrti. V následujících 2 letech se všechno vyčistí a zmizí  všechny  nainstalované  systémy. Státy řízené jako firmy, budou zrušeny, co už Vatikán uzákonil svou bulou z 22. července 2013, což se temným silám podařilo otočit jako nepodstatné a pokračovat v šíření svého svinstva. Papež musel opustit od všech starých pořádků, protože smlouva s temnými silami vypršela 21. 12. 2012. Děje se toho hodně a je to velmi vzrušující, zatím se to nemůže zveřejnit, dokud o tom nebudou spraveni všichni důležití lidé světa. Na celém světě se bude muset uplatnit vojenské právo. Někteří lidé se nenechají očkovat, nechtějí být součástí tohoto strašného satanského plánu, někteří lidé si vybrali očkování, čeká je bohužel smrt během pár měsíců, či let. Tím dochází též k rozdělení lidí, někteří jdou vstříc duchovní změně a vzestupu naší Země a někdo prostě změnu nechce, je to asi ještě mnohem hlubší problém ( zřejmě to souvisí i  s  hybridy na naší Zemi).

Bohužel zemřou miliony lidí, staré systémy se začnou hroutit pod tíhou těchto děsivých událostí. Nové systémy budou stát na úplně jiných základech.

Plánem temných sil bylo namířit zbraň na Měsíc, sestřelit ho, tak jako se to stalo v minulosti, nechat ho spadnout na Zem a tak úplně zničit Zemi i Měsíc. Tomu světelné síly zabránily. Temné síly měly zbraň, kterou mohly zničit celou galaxii, dokonce i vesmír, tomu se též podařilo zabránit. Temnota už má opravdu odzvoněno. V průběhu 2- 2,5 let dojde k úplnému odstranění  temnoty,  budou  to velmi těžké roky, ale když zůstaneme pevní a  nenecháme se zmanipulovat a paralyzovat  strachem, který šíří temnota, čeká nás velká odměna. Vše bude pokračovat do roku 2030.  Život na Zemi se od základu změní. Každý člověk bude svobodný, svou svobodnou vůlí bude plně využívat božskou energii. Budou existovat továrny, kde budou pracovat roboti, místo lidí, každý člověk bude žít v blahobytu a bude pracovat hlavně na svém duchovním vývoji. Uvidíme návrat skrytých technologií, volné energie, úžasných vynálezů, a to vše bude sloužit jen pro blaho lidstva. Babylónský otrocký finanční sytém bude nahrazen systémem Gesara/Nesara, kdy dojde k oddlužení každého člověka na Zemi a každý člověk dostane takové množství financí, aby mohl žít bez starosti o svou budoucnost.  Bude se stárnout pomalu, zkorumpované lékaře a farmacii nahradí Med Bed, medicínská lůžka, která každého omladí a vyléčí ze všech, i tzv. smrtelných onemocnění, lidé budou moci žít 1000 let, sami si určí čas  svého  odchodu  z naší planety, smrt a s ní spojená traumata, budou překonána, lidé budou spolupracovat s mimozemskými civilizacemi a létat do vesmíru a jiných galaxií. Nyní probíhá poslední bitva, žijeme v tom nejdůležitějším období v dějinách lidstva, nic  takového  se  už  nebude opakovat. Proto vydržme!!!! A věřme plánu, jak nám radí pan  prezident Donald Trump.

k Vítězství Světla je už opravdu jenom krůček!!!!!

     Zdroj: Qanon.sk - doplnila NORA