VLIV STRAVY NA VÝVOJ VĚDOMÍ

06.06.2013 21:14

Naše strava má vliv nejen na naše tělo, ale i na ostatní články naší bytosti. Konzum masa způsobuje zpředmětňování našeho vědomí, na cestě k intuitivnímu vědomí bude zase ztrácet na významu a lidé se budou živit stále více rostlinnou stravou. Neznamená to, že bychom vyškrtnutím masa z jídelníčku urychlili svou cestu k intuici. Mnohem spíš je tomu naopak: na cestě k intuici pro nás maso přestane hrát jako potravina roli, nebudeme mít potřebu ho jíst. Je třeba připustit, že maso působí jako jistá překážka na cestě k duchu, poutá nás k hmotě. Pro výživu vědomí je důležité, kolik světla v sobě potraviny mají. To se týká obilovin a výrobků z nich. Používáním umělých hnojiv a pesticidů ( také moderní šlechtění, včetně GMO) se jejich světelná kvalita značně snižuje, proto bychom měli dávat přednost biopotravinám a nejlépe potravinám biodynamickým (zn.DEMETER) . Ani  bílkovina luštěnin není příliš prospěšná pro rozvoj vědomí. Je totiž zatížena astralitou, tzn. živočišností. (pythagorejci ji téměř odmítali).“ Zatímco maso upoutává na hmotu, dodává nám rostlinná strava vitální sílu, světlo a vůbec síly Slunce. Avšak vyloučení mléka a medu ze stravy a omezení se pouze na rostlinnou stravu člověka příliš odvádí od Země, člověk tím ztrácí spojení s lidským konáním na Zemi.“(R. Steiner)

Světelná strava

Proti několikadennímu půstu nelze nic namítat – dochází k neobyčejnému zbystření vědomí. Učíme se tímto nelpět tolik na svém těle a vůbec na fyzickém světě. AVŠAK ZÁMĚRNÝ  PŘECHOD NA SVĚTELNOU STRAVU A  ZŘEKNUTÍ  SE  HMOTY  ZEMĚ  PRO VLASTNÍ VÝŽIVU  JE  NAPROSTO  NEVHODNÝ.  V dávné minulosti byly doby, kdy člověk hmotnou stravu nepřijímal a tyto doby zase přijdou, avšak za dlouhé věky, po které je naším údělem jíst tělo Země. Žijeme zde na Zemi a máme vůči ní i určité povinnosti. Touha zbavit se „okovů“ hmoty není kristovská, ale ryze luciferská.  Kristovské je milovat Zemi i s jejím hmotným tělem a této lásce dávat průchod v činech. Luciferské je usilovat pryč od Země, od hmoty, chtít se jí zbavit, setřást ji. Co je luciferské  je však  zhoubné – pro  Zemi  i pro nás. V konečném důsledku tzv. zkratky do nebe, stejně ničemu my ani pan HENRI MONFORT  neunikneme, jenom si prodloužíme a ztížíme cestu, kterou tak jako tak musíme ujít.

  

Radim Hradil „ Nové lidstvo v nás „

Medium 11/ 2012