Vůdci Kabaly jeli do Antarktidy, aby se vzdali Mimozemšťanům a Pozemské alianci

09.01.2022 21:13

Nedávno se objevily zprávy o tom, že globální elity (kabala) jedou do Antarktidy na tajnou schůzku. Z veřejných tweetů víme, že Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, a Christina Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky, se zúčastnili tajného setkání v Antarktidě. Dva další přítomní byli Brad Garlinghouse a David Schwartz, respektive prezident a technický ředitel společnosti Ripple Labs, počítačové softwarové společnosti specializující se na online platební systémy.

Čtyři tweety výše uvedených elit, které začaly tím, že Lagarde v červenci 2021 tweetovala, že se zúčastní setkání v Antarktidě, vyvolaly mnoho spekulací. Abych se dozvěděl více o setkáních v Antarktidě, kontaktoval jsem Elenu Danaanovou, abych zjistil, zda její zdroje mimo planety mohou poskytnout odpovědi na to, co se v Antarktidě skutečně děje.

Elena obdržela odpovědi od Thora Hana Eredyona, velitele Galaktické federace světů, a Oony z Intergalaktické konfederace (tzv. Strážci). Odpovědi byly ohromující. Zdá se, že bylo dosaženo zásadního bodu obratu a globální elity jsou svolávány do Antarktidy, aby se setkaly s delegací mimozemských ras a vůdců Pozemské Aliance, aby vyjednaly podmínky jejich kapitulace.

Antarktida byla pro setkání vybrána, protože obsahuje portál, který může přenést globální elity do vzdáleného světa v jiné galaxii, kde se budou mít relativně dobře, ale budou navždy vyhoštěné.

Před odjezdem do nového světa však musí nejprve pomoci s přechodem globálního finančního systému a zrušit velkou část černé magie, která byla seslána k udržení lidstva a samotné Země v otroctví.

Zde je první zpráva, kterou Elena (E) obdržela od Thora Hana (TH) 14. prosince o tom, co se stalo na setkání v Antarktidě.

TH: Rozhodnutím Vysoké rady GFW (Galaktické federace světů), po nedávných dohodách o Jupiteru mezi Zemskou vesmírnou aliancí a Galaktickou federací světů, Radou pěti a Zenateanskou aliancí.

Terranské (Zemské, Země=Terra) elity pod nepřátelským vedením vyhověly setkání na jižním kontinentu s našimi zástupci, aby předali Pozemské alianci své pravomoci v globálním finančním systému. Tento prastarý systém má být nahrazen novým systémem, který má být zaveden Pozemskou aliancí. Výměnou se jim nabízí život mimo svět se všemi komoditami.

E: Proč nejsou prostě souzeni za své přečiny a podle toho odsouzeni?

TH: Pouze mohou rozvinout temnou síť, kterou vytvořili, protože do základů vašich společností vrhli kotvy velké nemravnosti. S terranskou vysokou hierarchií Pozemské aliance bylo rozhodnuto, že z těchto přesunů moci se nevyvine žádný větší chaos, protože ekonomický kolaps by přidal ještě více utrpení do těchto náročných časů pro terranské lidi, již tak značně zraněné. GFW a Pozemská aliance se starají o to, aby tento přechod způsobil co nejmenší škody.

E: Týká se to pouze změn ve finančním systému?

TH: Průmyslové oblasti jsou vzájemně závislé na finančním systému. Buďte připraveni být svědky překvapivých změn v oblasti nových energetických systémů a zavádění technologií v mnoha odvětvích.

E: Proč jsi byl poslední dny na Jupiteru? A právě v ten samý den, kdy došlo k úniku těchto setkání v Antarktidě?

TH: Říkal jsem vám, že na Jupiteru byly schůzky. Temné elity tam nebyly, v zařízení Shari (Ashtar GC= speciální základna vojenského velení Ashtar u Jupitera) by nebyly tolerovány . Temní se setkali na území Antarktidy s našimi vyslanci. Poslední setkání na Jupiteru se týkala těch, o kterých jsem se právě zmínil, pouze s vedením Pozemské aliance. Tato setkání byla dokončena dnes, terranského času. Toto je prohlášení, které vám mohu dát s požehnáním mých nadřízených. Kontaktovala vás Oona?

E: Ano, měla by.

TH: Pak ví více podrobností než já, alespoň prozatím. V příštích hodinách s vámi znovu promluvím. Můžete to samozřejmě říct Dr. Michaelovi a pozdravit ho.

E: Určitě ano, děkuji, Thore Hane.

Poselství Thora Hana nám dává jasnou představu o tom, co se v Antarktidě skutečně stalo. Globální elity, které tam byly svolány, se setkaly s delegací vůdců z různých mimozemských organizací a Pozemské aliance, která se účastnila Jupiterských dohod (dohody o výstavbě mezihvězdné flotily mezi mimozemšťany a zástupci některých světových vlád a korporací, které mají potřebné znalosti a možnosti) podepsaných v červenci 2021. Elity měly přijít s plánem hladkého ekonomického přechodu ke spravedlivější měnové systému a zabránit globálnímu finančnímu kolapsu.

To podporují tweety dvou vysokých úředníků z Ripple Labs, Schwartze a Garlinghouse. Jejich přítomnost a odbornost signalizovaly, že to, co se vyjednávalo v Antarktidě, zahrnovalo nový online platební systém.

Mohlo by to souviset s kvantovým finančním systémem (QFS), který je předmětem mnoha spekulací? Podle jednoho zdroje , Nigela Matteho, by nadcházející QFS bylo propojeno s kvantovým internetem, který bude vytvořen prostřednictvím systému Starlink Satellite, který vytváří SpaceX Elona Muska. Schwartz a Garlinghouse by měli potřebné odborné znalosti, aby pomohli plánům hladkého přechodu ze současného globálního finančního systému na QFS spojený s kvantovým cloud computingem.

Thor Han poukázal na to, že důsledky pro více průmyslových odvětví budou obrovské, počínaje energetickým sektorem. Opuštění fosilních paliv je skutečně klíčem k uvolnění velkého množství technologií alternativní energie, které byly potlačovány od počátku 20. století. Podobně bude také uvolněno mnoho dalších potlačených technologií, jako jsou elektromagnetické a holografické léčebné modality, čímž nahradí brzy zdiskreditovaný farmaceutický průmysl v důsledku vzpoury národních populací proti politikám povinného očkování a velké farmaceutické podpoře pro tyto politiky.

Stojí za to mít na paměti, že v současné době existuje více než 5900 patentů které jsou jen v USA potlačeny kvůli nařízením národní bezpečnosti uloženým zpravodajskou komunitou. Většina těchto potlačených patentů zahrnuje alternativní energetické a léčebné technologie. Když v lednu 2017 prezident Donald Trump vydal přísně tajné memorandum o vydání 1000 těchto patentů v průběhu příštích dvou let, byl zpravodajskou komunitou ignorován a jeho administrativa se následně zaměřila na činnost utajování vynálezu.

Zajímavé je, že kabale nebylo dovoleno cestovat do ústředí galaktického velitelství Ashtar, kde byly poprvé vyjednány Jupiterské dohody mezi 14 vesmírnými národy vedenými USA se zástupci galaktického společenství. To je velký ukazatel toho, jak se situace v naší sluneční soustavě dramaticky změnila s vyhnáním Ciakahrr (Draconian) Empire a Orion (Gray) Kolektivních sil a pozemské kabaly byly izolovány od svých bývalých patronů.

Po své první odpovědi poslal Thor Han Eleně další informace o setkáních, kterých se účastnil na Jupiteru:

TH: Dalším aspektem mé přítomnosti na Jupiteru byla diskuse o tomto jevu, který se nedávno objevil v blízkosti vašeho hvězdného systému: kolaps kontinua 3. hustoty. K tomu dochází v kapsách ve struktuře vesmíru a váš hvězdný systém vstupuje do jedné z nich na své trajektorii tímto ramenem galaxie. Dojde k dalšímu zhroucení 3. hustoty jako mostu k 5. hustotě. Nepřítel i temní o tom vědí, věděli, že se to děje a je to jeden z důvodů, proč dlouho věděli, že o tento hvězdný systém přišli. Více vám řeknu později.

Poselství Thora Hana potvrzuje, že naše sluneční soustava vstoupila do oblasti vesmíru, která má galaktickou anomálii, která výrazně ovlivňuje prostor třetí hustoty. V roce 2014 vědci potvrdili, že se naše sluneční soustava chystala vstoupit do velkého mezihvězdného mračna zvaného „místní chmýří“, které je široké přibližně 30 světelných let a drží pohromadě velmi velké magnetické pole.

Podle různých výzkumníků byl tento mezihvězdný mrak poprvé pozorován již v roce 1961 kolem souhvězdí Plejád a nazván „fotonový pás“ – kvůli bílému halo, které promítalo. Jedním z obhájců „Photon Belt“ byl Noel Huntley, Ph.D., který v roce 2010 napsal článek s názvem „The Photon Belt Encounter“, kde popsal jeho existenci a velký zájem pro mimozemšťany:

Co je to za elektromagnetický mrak, tato zlatá mlhovina, kterou mimozemšťané někdy nazývají zářivá mlhovina? Jeho univerzálnější označení je „fotonový pás“, sestávající z mnoha pásem, a každé setkání s tímto pásem je mimozemšťany považováno za velmi důležité.

Podle informací Thora Hana měl Dr. Huntley pravdu a oblast vesmíru, do které jsme vstoupili, urychlí vědomí z materialistické existence ve třetí hustotě na existenci v páté hustotě. Podle materiálu Zákona Jednoho je „pátá hustota možná nejlépe popsána jako extrémně bílá ve vibracích“. Proto „fotonový pás“ není nepřesný popis této 5.oblasti hustoty navzdory tomu, co mnozí kritici říkají o termínu o termínu, kdy to nastane.

Pokud by kolektivní vědomí lidstva nebylo dostatečně vyvinuto, aby se přizpůsobilo frekvencím páté hustoty, zhroutilo by se v globální katastrofě, kterou si samo vyvolalo. Pokud by se však vědomí lidstva vyvinulo, začal by zlatý věk moudrosti, lásky a míru.

Thor Han dává jasně najevo, že globální elity pochopily, že bitva o Zemi byla prohraná, a nechtěly se podílet na tom, co přichází. Odtud pramení jejich ochota spolupracovat při přechodu na Novou Zemi, aby pak mohli pomocí portálu Antarktida navždy odejít na jinou planetu.

Ve druhé následné zprávě odeslané 14. prosince Thor Han komunikoval s Elenou a podělil se o další informace o tomto „fotonovém pásu“ (ala místním chmýří) a o tom, jak Jupiterské dohody daly globální elitě pět měsíců na to, aby se vzdala Pozemské alianci. Thor Han řekl:

TH: Budu mluvit o tomto přírodním jevu vyskytujícím se v blízkosti vašeho hvězdného systému. Nejedná se o izolovaný jev; jak se váš hvězdný systém pohybuje po mřížce této galaxie, složené z kolísajících vln frekvencí, narazíte na kapsy s vyšší hustotou vibrací hmoty. Co to znamená: fyzikální zákony, které spojují atomy dohromady, oscilují rychleji. Nejde o čas, rozumíte, časová sazba se nemění, pouze to, jak ji vnímáte, protože se mění vaše rychlost. Nejde o čas, ale pouze o fyzičnost struktury prostoru, která se posouvá. Při fungování univerzálních fyzikálních zákonů se stává, že k tomuto jevu dochází postupně, pokud není kapsa s vyšší hustotou stejně velká nebo větší než zmíněný hvězdný systém. Limit zóny hustoty není ostrý, ale rozmazaný. Vstupujete do ní postupně tím, že narazíte na „bubliny“, dokud zcela nesplynete s novou oblastí. 

E: Co se stane, když Země projde jednou z těchto zón s vyšší hustotou nebo bublinami?

TH: Nic blízko dramatické události, jak si mnozí Terrané se strachem představují, se nemůže stát. Projevuje se jako změna vědomí, když se vjemy, mentální a fyzické, posunou do vyššího rozsahu. Mohou se vyskytnout fyzické příznaky, ti, kteří mají připravenou mysl, otevřeně následují vlnu, ale pro ty, kteří nejsou připraveni a vzdorují, to pro ně znamená fyzické a duševní utrpení. Mění se vidění, mění se vjemy, zejména vnímání lineárního času, který je vnímán jako rychlejší. Ale víte, tento proces, vstup přes tuto novou oblast v Nataru, je nevyhnutelný. Terrané se tedy musí skutečně vzdát jakéhokoli odporu, jako je ten největší, tedy strach.

Thor Han zde potvrdil, že pohyb naší sluneční soustavy do „fotonového pásu“ („místní chmýří“) není něco, co ohlašuje fyzickou destrukci, ale naopak signalizuje zrychlení vědomí. Tito jedinci dostatečně emocionálně a mentálně připravení budou schopni surfovat na nadcházejících galaktických vlnách a projevit novou realitu – pověstné Království nebeské na Zemi. Ti, kteří nejsou připraveni, udělají opak a zažijí větší stres a zmatek v osobním i kolektivním životě.

Thor Han pokračoval ve své druhé následné zprávě takto:

E: Když se vrátím do Antarktidy, co mi ještě můžeš říct? Nemám tyhle lidi rád, jsou ztělesněním zla. Způsobili tolik utrpení.

TH: Už nebudou. Když došlo k dohodám s Jupiterem, dostali varování, že se za pět měsíců sejdeme a oni se budou muset připravit na kapitulaci. Takže to věděli, a proto se zoufalstvím prosazují všechny své programy najednou. Ale vaši lidé to začínají vidět.

E: Počkej, proč jim dávat pět měsíců?

TH: K přechodu. Toto setkání je zlomovým bodem pro ně i pro vás. Kdybychom je potlačili všechny najednou, finanční a ekonomické systémy na Terře by se zhroutily v hrozném chaosu. Jsou lepší způsoby. Jsou povoláni, aby předali Alianci své klíče a nástroje, aby byl přechod pro obyvatelstvo co nejhladší.

Ještě něco, co stojí za zmínku, je to, že byli vyučeni temným éterickým uměním a kouzla je třeba vrátit zpět. To zničí jejich sílu. Jsou bezmocní z toho, že opustí tento svět, prostě odejdou. Víte, když jsem zmínil přechod, chtěl jsem říct, že Terrané potřebují vidět tváře svých nepřátel, aby otevřeli své vědomí pravdě. Jakkoli je tento proces bolestivý, je nezbytný.

E: Připomíná mi to, co mi Devítka nedávno řekla, že každá cítící bytost má hrát roli ve hrách evoluce vesmíru.

Th: To je přesné. Víte, když jsem před čtyřmi lety pobýval na himálajské základně, byl jsem svědkem připravovaných skvělých plánů na probuzení Terranů. Hlavním problémem byla časová válka. Představte si časovou válku jako vícevrstvou šachovnici. Není lepší způsob, jak vám to popsat.

Thor Hanův odkaz na globální elity, které používají „temná éterická umění a kouzla“, je velmi významný. Má na mysli málo pochopený aspekt kontrolního systému globální elity, který spočívá v použití černé magie k podpoře všech jejich aktivit. Thor Han zde potvrzuje to, co několik výzkumníků odhalilo v minulosti, kabala běžně používá černou magii jako součást svého globálního kontrolního systému.

Dobrým příkladem je, jak Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) běžně používal magické symboly pro veřejný vesmírný program, jak dokumentují Richard Hoagland a Mike Bara ve své nejprodávanější knize z roku 2009, Dark Mission: The Secret History of NASA .

To, co jsme se naučili od prezidenta Vladimira Putina a vojenské zpravodajské skupiny, spojenou s písmenem Q (což je 17.písmeno abecedy), byla skutečnost, že globální elity praktikují ‚Satanismus‘ k vykouzlení démonické síly a ostatních negativních entit k podrobení lidstva a ducha planety. V tomto ohledu Putin ve svém projevu o stavu národa v roce 2013 skutečně řekl: „Nový světový řád uctívá Satana“.

Tyto obřady temné magie se běžně konají v různých energetických vírech nebo na „posvátných místech“ po celé planetě, jak odhalilo mnoho okultních badatelů, jako je Fritz Springmeier ve své knižní sérii Bloodlines of the Illuminati . Nedávno Brad Olsen, vysoce kompetentní výzkumník a autor, také odhalil mnohé z těchto praktik černé magie/satanistů ve své knižní sérii Beyond Esoteric :

"Existuje úplná kontrola nad lidskou rasou a myslet si, že černá magie by mohla být použita k ovládání mas, je znepokojivé. Okultismus je dnes používán v novém druhu fašismu mezi některými elitními globalisty, kteří zcela ovládají téměř každý aspekt našeho života, od zdraví a financí po politiku a vzdělávání… Výzkum ukazuje, že okultní obřady a rituály na vyšších úrovních jdou daleko za hranice toho, co si kdo dokáže představit… Proč je tak těžké uvěřit, že okultní praktiky jsou skutečným nástrojem kontroly? (str. 55)."

Důležité je, že Thor Han poukázal na výslovné spojení mezi Jupiterskými dohodami podepsanými v červenci a setkáními v Antarktidě, které se konaly o pět měsíců později. Ustanovením dohod byla kapitulace globální elity do prosince 2021. Tuto časovou osu potvrzuje červencový tweet Christine Lagardeové, že schůzky se měly konat v prosinci v Antarktidě. Její tweet je přesvědčivým důkazem, že kabala skutečně dostala pět měsíců na to, aby se připravila na předání své moci, aniž by došlo ke zhroucení světového finančního systému jako podmínka pro jejich opuštění Země prostřednictvím mezigalaktického portálu Antarktidy.

Tato vyjednaná kapitulace a odchod kabaly signalizuje neuvěřitelnou novou dobu před námi, protože svět přechází na nové finanční, politické, zdravotní a energetické systémy, které způsobí revoluci v životě. Zpráva od Oony, jedné ze Strážkyň, poskytuje ještě více podrobností o neuvěřitelných planetárních přechodech, kterých budeme brzy svědky. Její poselství budu analyzovat v 2.dílu této série.

 

Rád bych poděkoval Eleně Danaan za svolení zveřejnit zprávy Thora Hana.

Zdroj: https://exopolitics.org/ - Michael E. Salla, Ph.D.