Zakázaná historie

13.12.2020 20:56

Celá historie, ale i současnost je protkána vztahy s entitami z jiných planet. Ve starých spisech je zaznamenáno plno důležitých informací o dějinách lidstva, které oficiální historie tají, ignoruje nebo znevažuje. Mimo jiné se v různých spisech popisuje, jak se bohové Anunnaki Nefilim před 200 000 lety podíleli na vytvoření člověka jako dělníka, zahradníka a horníka, kterého potřebovali zejména pro těžkou práci při těžbě radioaktivních rud. Právě radioaktivní paládium a genofond Anunaki Nefilim vytvořil základ fyzického těla člověka. V této době vrcholily na planetě  války mezi reptiliány a humanoidy .  Protože Anunnaki Nefilim byli velmi bojovní, postupně vytlačili reptiliánské entity z planety. Časem ,  ale tyto bytosti ztratily  zájem o osud jimi vytvořeného lidstva , protože nenaplňovalo představy o pokorné a výkonné pracovní síle. Po dlouhých neshodách se svými bratry Anunnaki Elohim o úloze a osudu lidstva se vzdali zodpovědnosti za jeho další vývoj, která jim přináležela dle kosmických zákonů. Slíbili, že trvale opustí sluneční soustavu  a odpovědnost  za lidi převzali Anunnaki Elohim. Ti lidstvo učili a pozitivně směřovali. Předali lidstvu velké množství důležitých informací ze všech vědních oborů. Tento vzestup lidstva trval až do doby 3 500 let před Kristem , kdy  Anunnaki Elohim opustili sluneční soustavu a předali správu Země lidem  s návodem jak žít a spravovat věci na planetě. Bohužel na to čekaly na okraji sluneční soustavy poražené reptiliánské bytosti, které se vrátily na naši planetu a spolu s dalšími  vůči  lidstvu negativně zaměřenými entitami a vybranou skupinou zkorumpovaných rodů lidí ,  kteří zradili svou lidskou podstatu, vytvořily  projekt tzv. Velké dílo věků. Založily Babylónské bratrstvo, které začalo postupně manipulovat lidstvo s cílem jeho zotročení a zamezení dalšího vývoje. Hlavním cílem ale bylo totální ovládnutí planety,  a  aby obyčejní lidé nikdy nezjistili, o co se jedná. Tak začala doba válek,  nevědomí , temna ,  chaosu, korupce, dogmatického náboženství, násilí a omezenosti. Koalice negativně zaměřených mimozemských entit vůči lidstvu spolu s vybranými zkorumpovanými lidskými rody rozdělila lidstvo na zasvěcené, kteří měli přístup k důležitým informacím a na velkou většinu nevědomých, která se propadala čím dál více do informační temnoty. Mocné rody a z nich dosazení panovníci se mocensky opírali o své mocné sponzory a tak se stávali vítězi ve válkách, bitvách a mocenských hrátkách. Tato malá skupina zasvěcených, kněží nejrůznějších církví a vládců pak lidstvo zašlapávala a evolučně degenerovala. Oplátkou za svěřenou moc ,  bohatství a technologické informace se pak vládci podíleli na postupném zotročování lidstva a na vytváření negativní energie ,  která tryská při popravách, mučení, zabíjení ve válkách, satanistických rituálech, při krvavých obětech bohům a při jakémkoli  násilí, zradě , utrpení a hněvu. Touto energií se živí negativní ,  netělesné entity ( Archonti ) , které se přidaly ke koalici nepřátelsky zaměřené proti zájmům lidstva .  Odtud pramení velká propagace násilí a negace všeho druhu ( negativní zprávy, násilí ve filmech, utrpení, propagace satanismu…) komerční společnosti, která je zatím plně v rukou globalistů.

Dlouhou dobu lidstvu trvalo, než pochopilo hru, která se s ním hraje a též než se mu podařilo objevit skutečného viníka chaosu, válek a násilí na planetě. Pravda je postupně nacházena také díky informacím z dlouhodobě střežených a utajovaných starých eposů Ulema a Ramadoš, které začali zveřejňovat jejich správci a strážci dle dávných instrukcí Anunnaki Elohim  koncem 20.století v době těsně před avizovaným návratem Anunnaki Elohim na naši planetu ( rok 2022). Tyto spisy spravovali lámové  v Tibetu  a jeden  pastevecký národ v Jižním Jemenu. Díky světelným bytostem ,  které pochopily ,  že bez určité pomoci a inspirace by lidstvo těžko hledalo východisko z této situace , došlo k obrovskému posunu v informovanosti lidstva prostřednictvím ezoterních informátorů a bývalých spolupracovníků tajných kosmických programů ( např. Corey Goode ). Následně pak část probuzeného lidstva vytvořila ještě větší mandát pro ještě konkrétnější pomoc utlačovanému lidstvu. Koalice světelných a lidstvu pozitivně nakloněných sil převzala většinu podzemních základen, které ovládal globálně mocenský systém včetně některých entit nepřátelsky naladěných vůči lidstvu. Tím globálně mocenský systém přišel o mocné sponzory , a přestože  stále ovládá většinu struktur celosvětové společnosti , je obrovská šance , že probuzená veřejnost rychle změní dlouhodobě tristní situaci na planetě. Dějiny píší vítězové a tak i historické skutečnosti jsou měněny  a  popisovány tak ,  jak   to  vyhovuje temným silám. Falešná historie je lidstvu podsouvána proto, aby žilo v nevědomosti, ztratilo svoje přirozené kořeny a bylo lépe manipulovatelné .  V roce  1840 pověřilo Britské národní muzeum Sira A. Henryho Layarda , aby začal s vykopávkami mezi Eufratem a Tigridem. Pod obrovskými pahorky objevil stará sumerská města a nejstarší písemné svědectví tisíce hliněných tabulek z doby 3.800- 4.000 let před Kristem. Sumerové znali kanalizaci , měli moderní stavebnictví , školství , medicínu a měli rozsáhlé znalosti z matematiky a astronomie. Na jednom keramickém válečku je dokonce nakreslená mapa celé sluneční soustavy  ve správném hmotnostním i vzdálenostním poměru jednotlivých planet. Toto dokázala stanovit naše vyspělá astronomie až s nejmodernějšími dalekohledy ve 20.století. Nejdůležitějším spisem, který byl nalezen v někdejší Mezopotámii , je Epos Atrahasis. V textu se mimo jiné píše, že na planetu Zemi zavítali před 450 000 lety obyvatelé planety Nibiru , Anunnakové , kvůli zlatu , nerostům a těžbě radioaktivních prvků, které potřebovali na záchranu vlastní domovské planety. Anunnakové se usadili v údolích Nilu, Eufratu a Tigridu . První skupinu kolonizátorů tvořilo 50. 000 osob a jejich časomírou byl jeden shar= 3.600 let, což byla doba oběhu jejich planety Nibiru kolem Slunce. V textech je zmiňován zakladatel kolonie Enki- pán hlubokých vod , jeho druhé jméno je Nudimmud- ten, který umí vytvořit věci. Je popisován jako mudrc, vědec, nositel kultury , učitel, inženýr. Byl synem ANU vládce Nibiru a bohyně NANNU. Anunnakové  byli podle Sumerských tabulek obři. Sumerské texty mimo jiné podrobně popisují jak „ bohové“ vytvořili prvního (  spíše  jen jednoho z řady ( máme 5 kalp, tzn. 5 různých pokusů vytvořit ten správný typ člověka pozn. Nora )  člověka – dělníka Adama, který pro ně těžil zlato a později se staral též o zahrady E- DIN. Tvoření nebylo úspěšné na první pokus. Anunnakové hledali vhodnou genetickou kombinaci. Jedná se o 200 000 let před Kristem. ( někteří autoři hovoří  o tom, že se člověk objevil už před  několika milióny let pozn. Nora )  Podle vědců začínají lidské dějiny v Sumeru před 3. 800 lety před Kristem. Před tímto datem jsme podle jejich teorie  byli poloopice , barbaři  a divoši žijící v jeskyních

 

Zdroj: www.celostnivzdelavani.cz