ZÁVOJ

28.11.2018 19:56

Tento článek patří mezi nejdůležitější zdroj informací, protože vysvětluje pravou příčinu a původ našeho vězení a utrpení zde na Zemi. Kdo chce pochopit procesy, které tady probíhají, tak mu tento článek pomůže se orientovat. Uvědomí si pavučinu lží a polopravd, která nás hustě obklopuje a rozplést ji, je velmi těžké a komplikované. Ale jedině pravda nás osvobodí, ať už je jakákoliv.

 
 

Před 26.000 lety Archoni prohlásili tuto planetu za svůj majetek a všechny bytosti žijící na ní za své zajatce a otroky. Prohlásili tuto planetu za zónu karantény a každé vesmírné plavidlo vstupující nebo opouštějící naší planetu potřebovalo speciální povolení od Archonů. Toto je důvodem pro tzv. „nezasahování“, o kterém se stále tolik mluví. Lidská rasa byla po celá tato milénia Archony  držena jako rukojmí a poté, co byla udržována v nekonečné smyčce systému reinkarnací znovu a znovu na to samé místo, nastalo zapomnění a letargie. Čas amnézie je ale už téměř u konce. Záchranné operace koordinované pozitivními mimozemskými rasami přidaly na intenzitě.

              V minulosti byl jedinou cestou jak z této karantény utéci proces Vzestoupení, během kterého člověk musel uvolnit všechny závazky a připojení na všech fyzických, éterických a mentálních úrovních, kde mohou Archoni působit. Jakmile ale bude rozpuštěna karanténa, lidstvu se otevře alternativní cesta ke svobodě cestování do jiných solárních systémů.

              Archoni udržuji svoji kontrolu nad lidmi díky speciální technologii, která se nazývá ZÁVOJ. Je to elektromagnetický frekvenční plot na nižší astrální a především na éterické pláni, s maximálním dosahem 13,4 kilometrů směrem nahoru a dolů od povrchu naší planety. Tento plot zabraňuje Světlu do značné míry vstupovat do karanténní Země. Závoj je ovládán nefyzickými Archony. Tato technologie by mohla být nejlépe popsána jako technologický HAARP. Zkresluje strukturu časoprostoru na kvantové úrovni a tak vytváří velké potíže pohonným systémům UFO pozitivních mimozemských sil. V minulosti to velmi zbrzdilo jejich osvobozovací postup vůči naší planetě.

              Kromě ztěžování vstupu pozitivních mimozemšťanů na planetu Zemi má Závoj funkci programování, či přeprogramování lidské populace a její udržování v reinkarnačním, recyklačním procesu.

              Hlavní astrální, éterické programy pro inkarnáty:

1)Snižování vědomí a světelného těla (deaktivace merkáby). Tento                                                                                           program je udržován pomocí rezonanční technologie éterické stojaté vlny.

2)Blokování svobodné vůle a pozitivní iniciativy. Tento program je                                                    udržován pomocí éterické infrazvukové technologie. Část tohoto zvuku je vysílán na fyzickou rovinu a někteří lidé ho mohou slyšet jako velmi nízko frekvenční šum. To bylo zdrojem záhadných zvuků, které lidé slyšeli na počátku roku 2012. Infrazvuk blokuje určitá centra ve fyzickém mozku a to blokuje pozitivní iniciativu. Tento infrazvuk je také zdrojem unavenosti, kterou lidé zažívají bez zjevného důvodu.

 3)Snižování inteligence. Toto je prováděno vyvoláváním silných magnetických polí do éterického mozku a do membrány mezi fyzickým a éterickým mozkem a to narušuje proces myšlení. Tento program má za následek zamlženou mysl, zapomnětlivost a nedostatek soustředění.

4)Navozování disharmonie ve vztazích. Toto je prováděno manipulacemi s čakrami éterického těla a vytvářením disharmonických frekvencí v aurické membráně pomocí éterického infrazvuku. Tento program má za následek umělé oddělení mezi láskou a sexualitou, zavření srdce, hyperaktivitu mysli a nerovnováhu mezi ženskými a mužskými principy.

5) Navozování chudoby. To se děje projektováním hologramů obrazů chudoby do éterického mozku.

6)Rozdělení menšin. Tento program operuje se zaměřováním se na rozdílné menšiny specifickými protikladnými éterickými, holografickými obrazy a poté mezi nimi vytváří rozdělení.

7) Stravovací vzory, obezita. Tento program je vyvolán projekcí obrazů určité stravy, která vytváří obezitu, do éterického mozku.

8)VŠEVIDOUCÍ OKO. Tento špehovací program pracuje z éterické pláně a monitoruje všechny aktivity fyzických bytostí a poté je hlásí nefyzickým Archonům.

9)IMPLANTÁTY: Jsou to éterické, astrální krystaly, které byly vloženy do aury každé lidské bytosti těsně před inkarnací, jelikož tato osoba potřebuje sestoupit z mentálních, vyšších astrálních plání skrze nižší astrální, éterické až na fyzickou úroveň za účelem inkarnace. Tyto implantáty odstraňují paměť předchozích inkarnací a jsou hlavním důvodem, proč si většinou nepamatujeme předchozí životy, ani archonské pány karmy řídící planetu Zemi. Implantáty jsou něco, co můžeme poeticky nazvat „ rouška zapomnění“. Samozřejmě existují i fyzické implantáty, které byly velmi oblíbené v pradávné Atlantidě, jejich používání bylo přerušeno, když došlo k jejímu pádu. Byl tu pokus o opětovné zavedení implantátů po 2. světové válce pomocí fyzických biočipů, které byly vloženy do většiny lidských bytostí pomocí vakcinace. To je hlavní důvod, proč WHO (Světová zdravotnická organizace) učinila očkování povinným. Fyzické biočipy zesilovaly ostatní programování, ale byly již z lidské populace úspěšně zcela odstraněny někdy kolem r. 2010, za pomoci speciální technologie, která může být použita na dálku, a která byla vyvinuta Hnutím Odporu. Proto obavy ohledně plánovaného NWO a omikročipování  lidské populace JIŽ NEJSOU V TUTO CHVÍLI REÁLNÉ. 

Archoni Závoj reaktivovali a posílili na počátku roku 1996 poté, co na počátku 90. -tých let nastalo masové probouzení, které udělalo ze zásahu pozitivních mimozemských ras na naši planetu reálnou možnost. Této reaktivace bylo dosaženo zhruba 200 nukleárními explozemi na nižších astrálních a éterických pláních. Tyto nefyzické nukleární exploze vytvořily trhlinu v časoprostorové struktuře, která otevřela temné červí díry, skrze které napadlo planetu Zemi mnoho reptiliánských entit z vnějšího vesmíru a zamořilo její éterické a astrální pláně. Následně byl Závoj znovu reaktivován a v prosinci 2004 po opětovném masovém probouzení z důvodů návratu Bohyně, které nastalo po prvním přechodu Venuše kolem slunce v červnu 2004 a po některých úspěšných operacích plejádské flotily ohledně osvobození naší planety. Po roce 2012 se začnou lidé opět probouzet. Tentokrát již Závoj nemůže být posílen, protože již neexistují žádné zbylé fyzické, mimozemské, negativní síly z vnějšího vesmíru, které by mohly naší planetu napadnout. A tak jsme velmi blízko k finálnímu vítězství.

Úspěch našich hromadných meditací byl takový, že okolo 70% Závoje na astrální a okolo 35% Závoje na éterické pláni již bylo odstraněno. Proto je velmi důležité v meditacích pokračovat do úplného odstranění Závoje. Fyzičtí Archoni a zbytek fyzické Kabaly musí být odstraněn před kompletním odstraněním Závoje. Fyzičtí a nefyzičtí Archoni mají plán s kódovým označením DOOM 33 (Záhuba 33), aby zabránili masovému zatýkání. Podle tohoto plánu, ve chvíli, kdy by začalo masové zatýkání, nefyzičtí Archoni by dali signál skrze okultní rituály vrchním Archonům uvnitř SMOM (Rytíři Malty) a mezi Zednáři 33. stupně. Tito lidé by poté vydali rozkazy prostřednictvím svých spojenců uvnitř armády a kontaktovali by vládní agentury, aby natropili tolik ničení a spouště, kolik jen dokážou. To odpovídá proroctví o Armagedonu, o konci věků, které je fyzickými Archony velmi vyznáváno. Udělali by cokoli, aby se jejich proroctví splnilo. Není se ale třeba ničeho obávat, protože síly Světla mají detailní plány pro zabránění těmto událostem.

Jezuitští fyzičtí Archoni mají stále pod kontrolou sebeprogramovatelný počítačový program umělé inteligence ovládající finanční systém, program, o kterém mluví např. Benjamin Fulford. Hnutí Odporu vložilo při Resetu Planetární sítě 20/ 21 .5. 2012 do tohoto programu počítačový virus a může teď finanční systém resetovat, kdykoliv to bude pro operace Sil Světla nezbytné.

Jezuitští fyzičtí Archoni ztratili hodně moci nad širokou populací v březnové revoluci 1848/ 49. Většina z nich se přesunula do nižších astrálních a éterických plání. Ti, kteří zůstali na fyzické pláni, stále lidstvo ovládají nepřímo skrze Rothschildy. Rothschildové nepracují nezávisle, ale poslouchají rozkazy od svých jezuitských archonských pánů. Slunovrat roku 2012 se stane bodem zvratu, kdy bude rozhodnuta spousta věcí ohledně Archonů a planetární situace.

 Zdroj:  COBRA 18. 6. 2012