Zdravotní lůžka MED BEDS - podrobnosti o léčení

19.03.2023 22:07

Zdravotní lůžka – Podrobnosti o plánech lůžek Med v USA, Medeea Greere  https://t.me/AMGNEWS2022   https://amg-news.com/med-beds-full-healing-with-quantum-healing-technologies-video /

Lékařské lůžko- MED BED- Je zde použita technologie k transformaci vašeho těla do optimálního zdraví pomocí původních kódů ve vaší DNA. Tato technologie se osvědčila.  Žádná big farma už nebude mít důvod těžit z epidemie. S Med Beds si každý člověk bude moci svobodně obnovit zdraví a žít zdravější život i ve vyšším věku, než jaký jsme zažili doposud.

Technika. Tato technologie existuje již 50 let a je zcela bezpečná.
Program Secret Space ji úspěšně používá již 50 let.

Financování. Med Beds  se instalují ve specializovaných léčebných centrech. Zpočátku budou k dispozici mimo současný zdravotnický systém. Jakmile bude odhalena technologie lékařských lůžek, budou zařazeny i do velkých nemocnic. Je to proto, že náš zdravotní systém již nebude založen na nemoci, ale na zdraví. Tato technologie bude plně financována armádou Bílých klobouků.

Náklady. Za použití zdravotního lůžka se neplatí. Budou volně přístupné veřejnosti. Náklady na nemocniční lůžka uhradí Bílé klobouky.

Přemístění. Každá země bude mít centrálu, kde si lidé budou moci rezervovat schůzky. Vaše první schůzka bude konzultace, která zahrnuje anamnézu a fyzickou prohlídku. Informace o pacientovi pak budou vloženy do kvantového počítače, který  určí naléhavost léčebného zásahu. Na základě této kontroly bude informováno  nedaleké  centrum.

Uvedení: Aktuálně budou Med Beds přísně kontrolovány armádou po určitou dobu, aby nemohlo dojít ke zneužití technologie. Ve společnosti nebude upřednostňováno postavení. S každým bude zacházeno spravedlivě a pomoc bude poskytnuta co nejdříve těm, kteří to nutně potřebují.

Země: Až dojdou nemocniční lůžka, bude zřízena celostátní horká linka, aby si lidé mohli domluvit schůzku.

Výroba. Med Beds se kopírují pomocí pokročilé technologie, odhaduje se, že za den lze vyrobit tisíc Med Beds pro distribuci.

Zdravotnický personál. Lůžka Med jsou pokročilou lékařskou technologií. Zdravotní lůžka budou nejprve k dispozici pouze konkrétním léčebným centrům a nebude je  možné zakoupit pro vaši vlastní kliniku nebo váš domov. Stejně jako všechny pokročilé lékařské technologie je pro bezpečné používání této technologie nutné značné školení. Musíte mít také značné množství znalostí v oblasti biologie a medicíny. Pro nezasvěcené bude školení trvat nejméně 12-18 měsíců.

Po nasazení budou nemocniční lůžka využívat pouze zdravotníci, zatímco kliniky budou provozovat vojenské zdravotnické útvary ozbrojených sil spolu s dalším zdravotnickým personálem.

Ti, kteří budou využívat lůžko jako stážisté, budou muset pracovat pouze na pozvání. Pak budou kurzy a příležitosti pro  lékařskými odborníky.

Člověk nemůže obsluhovat tuto lékařskou technologii bez lékařského vzdělání.

Pokud máte například pacienta, kterému selhává srdce nebo je vážně zraněn při autonehodě, musíte umět poskytnout první pomoc a jak s ním zacházet, než použijete nemocniční lůžko. Specialista musí umět číst některé abnormality zjištěné na lůžku. Mnoho lidí nepochopí technologii ZDRAVÍ.

Střediska. Chápu, že pravděpodobně budou ve velkých centrech roztroušených po každém státě a nebudou k dispozici ke koupi. Pokud vím, vaše aplikace bude záviset na potřebách, služby jsou již dostupné. Mezitím budou příležitosti pro další technologie, pokud budou potřeba.

 

Výcvik. Víte, zda bude pro ty, kteří na univerzitě neabsolvovali, existovat vzdělávací program pro lékařské lůžko nebo nižší technologie? Lékařů může být nedostatek, protože řada z nich bude obviněna ze zločinů proti lidskosti. V podstatě jako první bude oslovován zdravotnický personál nebo lidé se skutečným lékařským zázemím s vyššími vibracemi. Zpočátku budou zdravotníci vybíráni pouze na základě pozvání.

Všichni budou proškoleni na všechny typy zdravotnických lůžek, protože každé zařízení bude disponovat různými lůžky. Každý zaměstnanec bude proškolen k obsluze zdravotnického lůžka.

Žádné náklady na školení. Výcvik zajistí armáda. Zpočátku je školení zdarma. Typ školení bude přizpůsobené vaší osobní zkušenosti. Například pomocná sestra bude potřebovat více školení než neurochirurg.

Zařízení. Pokud chce mít centrum nemocniční lůžko, musí mít šest operačních sálů a sedm lůžek; dva v jedné z místnosti musí být extrémně velké. Bude zde předoperační pokoj a pooperační pokoj. V každém asi 30 lůžek. Kromě toho má centrum asi 27 pokojů, každý se čtyřmi a více lůžky. Budete také potřebovat asi 15-20 mentorů a další všestranný personál. Potřebujete také pomocný personál, jako je personál recepce, personál jídelny, úklidový personál, prádelna, ostraha atd.

Poté budou lékaři a technici obsluhovat nemocniční lůžka. Navíc budete potřebovat spoustu sester, o které se budete starat před a po. Je to obrovská mise, takže po nějakou dobu bude Med Beds ovládat armáda a aliance B.K.

Prezident Donald Trump řekl 14. června 2020 národu, že „zhruba do roku budou téměř všechny nemocniční procedury zastaralé“.

Každé město bude mít mnoho lékařských lůžek a Teslových komnat schopných léčit a opravovat DNA spolu s léčbou všech nemocí. Stejně jako věková regrese do 30 let věku.

Už žádná rakovina, autismus, Alzheimer, fibromyalgie -  bolesti  svalů a kloubů   celého těla, problémy se spánkem,  emocionální a duševní potíže a mnoho dalších nedostatků.

Svět se chystá udělat obrovský kvantový skok do revolučního „New Age“ systémů léčebných technologií, který se stane nedílnou součástí transformace, která přinese zcela nové způsoby léčení pomocí plazmatických energií a léčebných frekvencí.

PŘÍPRAVA A PLÁN LÉČBY

První schůzka. Postup trvá od několika minut do 15 hodin, v závislosti na tom, v jakém stavu je váš organismus. Když tedy zavoláte do svého národního centra, naplánují Vám úvodní konzultaci do centra, které je vám nejblíže. Když přijdete na konzultaci, zdravotnický personál zkontroluje vaši anamnézu. Během tohoto sezení  Vám provedou sken celého těla, který trvá jen několik minut. Poté prodiskutují výsledky skenování a podrobnosti o jeho výsledcích. Proberete, čeho chcete dosáhnout, a tyto informace se zadají do počítače.

Počítač poté rozhodne, kde budete uvedeni, budete informováni o datu, čase a místě vašeho ošetření. V den ošetření, po obdržení budete požádáni, abyste se převlékli do pláště a dostali mírné sedativum. Pro lepší spánek Vám bude podáno anestetikum. Po dokončení léčby budete převezeni do oblasti zotavení a vyšetřeni lékařskými odborníky. Můžete také vidět různé poradce v závislosti na typu procedury, kterou jste prošli.

Zasedání. Většina problémů bude vyřešena během jedné návštěvy. Nejsložitější případy mohou vyžadovat až 3 sezení.

Přednost. Neočkovaní budou mít přednost před očkovanými. Lidé, kteří mají vedlejší účinky z aplikace toxinů z vakcíny, budou léčeni ještě nějakou dobu po těch, kteří nebyli očkováni, o potenciálních nebezpečích vakcíny je spousta informací.

Ti, kteří se narodili s vážnou nemocí a mají jiné závažné onemocnění budou upřednostněni.

Bez domova. Budou tam humanitární týmy, které osloví bezdomovce za účelem léčby. Nikdo nebude opomenut.

Očekávání. Uvědomme si, že s NESARA/GESARA se svět naprosto změní. Už nebude bezdomovectví, žebrání, chudoba, utrpení ani hlad. Vše se změní.

LÉČEBNÁ DOVEDNOST.

1. Zdravotní přínosy.  Lůžka Med dokážou napravit pacientovy zdravotní problémy a vrátit jeho tělo do optimálního stavu.

2. Orgány dorostou.  Lůžka mohou nahradit nebo nechat dorůst končetiny a orgány.

3. Hojení nových kostí a hojení kostí.  Těm, kteří mají protézu, bude na lůžku odstraněna a rozpuštěna, aby mohlo dojít k příznivému hojení.

4. Chirurgie.  Operace na nemocničním lůžku poskytne okamžité výsledky. Například baseballový nadhazovač, který potřebuje operaci, může být na lékařském lůžku a připravený jít na hřiště ihned po ošetření.

5. Kardiovaskulární pacienti. 
Med Beds  léčí všechny druhy srdečních chorob.

6. Závislost. 
Závislost se dá vyléčit. Lidé ale stejně budou muset přijít na to, proč jsou závislí.

7. Rozpusťte chirurgické náhrady 
Lůžka nabízí všechny chirurgické zákroky přidané štěpy a opravy poškození a vrátí tělo do zdravého stavu před začátkem potíží.

8. Chemoterapie. 
Lékařské lůžko nejen léčí škody způsobené chemoterapií, ale také obnovuje celkové zdraví těla odstraněním všech možných nádorů.

9. Alergie budou odstraněny

10. Stomatologie. 
Případné problémy se zuby budou opraveny. A zuby se zregenerují.

12. Nadváha. 
Ano, můžete se vrátit na svou ideální váhu.

13. Zrak a sluch. 
Ano, váš zrak a sluch se může vrátit do optimálního stavu a lze také upravit šedý zákal.

14. Jizvy.
Jizvy se zahojí a zmizí.

15. Schizofrenie. 
Psychické problémy lze překonat

16. Autismus. 
Dětem s autismem lze pomoci.

17. Ortopedické nástroje. 
Budou také řešeny problémy - jako je nastavení kostí a úprava kostí.

18. Deprese. 
Deprese postupně odezní. Nakonec se subjekt bude muset vypořádat s traumatem pozitivním způsobem. Bude zde mnoho mentálních poradců, lidských i mimozemských.

19. Vylepšení.  Med Bed může někoho učinit empatičtějším, chytřejším atd. Lze se také naučit/stáhnout další jazyky. Je však důležité mít důvod, proč používat vylepšení, která požadujete stáhnout. Není například důvod stahovat všechny jazyky na planetě, pokud je neplánujete používat. Na této planetě je důležité získávat zkušenosti procesem  učení se znalostem, které potřebujete.

20. Dokonalé zdraví. 
Lůžka vrátí vašemu tělu optimálního zdraví.

21. Uzdravte mysl. 
Když vyléčíte mysl, vyléčíte tělo.

22. Vitalita. 
Med Beds vrací lidem jejich optimální zdravotní stav. Například, pokud je vám 80 let, budete mít nejlepší zdraví na 80 let. To neznamená, že budete tak pohybliví a fit, jako když vám bylo 30. Věková regrese vám může prodloužit život. Ne každému bude věková regrese schválena. Není to něco, co by se mělo brát na lehkou váhu. Bude schváleno  pro příslušné účely.

23. Problémy od narození. 
Postele dokážou vyřešit problémy, které se objeví i při narození.

24. DNA. 
Med Beds zvrátit utlumené genové exprese, jako je MTHFR, dominance estrogenu a problémy s metylací, s detoxikací a čištěním DNA.

DALŠÍ FYZICKÉ ZMĚNY 

1. Vlasy. Můžete změnit barvu vlasů a růst vlasů. 

2. Oči. Můžete změnit barvu očí. Problémy se zrakem a očima lze také upravit. 

3. Výška. Výška se však může změnit, pouze za extrémních okolností. 

4. Pohlaví.  Med Bed  může v případě potřeby změnit pohlaví zpět na původní pohlaví. 

5. Výročí. Všechny vzpomínky, které byly zapomenuty, se vrátí.

6. Tetování. Med Beds  dokáže odstranit tetování. 

7. Zuby.  Zuby lze narovnat a také rekonstruovat. 

8. Kouření. Zdravotní lůžka mohou napravit škody způsobené léty kouření.

9. Znalosti.
Informace lze stáhnout. Jakékoli informace lze stáhnout do vašeho mozku, včetně dalších jazyků. Součástí lidských zkušeností je však získávání znalostí.

Psychiatrické trauma 

1. Co je vyloučeno? Duševní a citové rány budou nenapravitelné. Technologie může utlumit nepříjemné vzpomínky, ale v určitém okamžiku budete muset čelit zranění.

2. Nanebevstoupení. 
Zdá se, že zdravotní lůžko léčí pouze tělo a emocionální a duchovní problémy jsou něco, co si každý člověk bude muset vyřešit sám. Je zřejmé, že řešení těchto problémů je to, co přispívá ke zvyšování vibrací. Takže mít stroj, který by to udělal, by lidskou sublimaci ztížilo. Možná i proto se Med Bed zaměří hlavně na léčení těla.

LÉČEBNÝ PLÁN

1. Až třikrát.  Co MB nemůže udělat, je přimět omladit organismus  více než trojnásobně, pokud by se pokračovalo více než 3krát, mozkové buňky by začaly odumírat. 

2. Víra. Zdá se, že někteří lidé věří, že léčení souvisí s naší vůlí a všemi těžkostmi, které z toho plynou. Mohou věřit, že nepotřebují MB a odolají zázračnému uzdravení. Každé rozhodnutí je respektováno.

3. Svobodná vůle. Každý má svobodnou vůli. Ti, kteří mají negativní myšlenky, mohou kvůli svému způsobu myšlení opustit sezení Med Bed a vrátit se další den. Někteří lidé si své obtíže a bolesti dokonce užívají.

Med Beds a nová Země tu nejsou proto, aby změnily lidi tak, jak by si přáli. Tato technologie je zde pro podporu fyzického zdraví a vitality. Volbou každé duše je myslet, cítit a chovat se určitým způsobem, aby  duše zažila ten konkrétní život, a zasahování do této volby je proti univerzálnímu zákonu.

 

POHODLNÝ VĚK

1. Věková regrese.
Program Secret Space nezdokonalil technologii, která by se vypořádala s účinky stárnutí mozku. Obnova věku je velmi odlišný proces než léčení. Tato technologie funguje během věkové regrese jinak než během léčení.

Dnes, pokud se věk snižuje více než třikrát, je pravděpodobnější ztráta paměti, zjizvená tkáň a problémy s nervy a motorickými dovednostmi.

2. Regresní hranice podle věku.
Věkovou regresi můžete bezpečně provést dvakrát. Potřetí začnou mozkové buňky odumírat.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 Domácí mazlíčci.
MB je vhodný i pro domácí mazlíčky, včetně všech zvířat, psů, koček, koní a dalších živých tvorů, všechna zvířata mohou využívat Med Bed.

1. Životní styl.
Lidé možná potřebují být poučeni o tom, jak si udržet zdravý životní styl, aby nebyli závislí na technologiích. Je to jako, když projdete léčbou a pak se budete stále vracet a dělat všechny chyby, které jste dělali, vaše výsledky se mohou začít vytrácet. V mnoha případech bude nutné si zvolit lepší životní styl.

2. Doba použitelnosti.
Nemůžete se rozhodnout žít věčně. Poté, co mozkové buňky začnou odumírat, můžete regresi prodělat maximálně třikrát. Abyste mohli pokračovat, budete potřebovat přenos duše. Můžete žít více než 100 let a být zdraví. Ve skutečnosti mohou lidé žít více než 200 let

3. Frekvence.
Frekvenční a energetické vzory přistupují k DNA a ke způsobu, jak je geometricky uspořádána. Samotná DNA je anténa, která odvozuje svou frekvenci/energii z prvotního zdroje (pole). Proto je každý člověk specifický svým individuálním projevem a fyzickým vzhledem.