Zlatý věk

03.12.2021 01:30

Na otázky o Zlatém věku odpověděli jeho průvodci:

„ Ve Zlatém věku ještě nejste, protože tempo, kterým do něj vstoupíte, určuje kolektivní vědomí. V kolektivním vědomí nastal velký pokrok, když se do Věku lásky začala pohybovat celá Země, tento pokrok bude pokračovat a nabírat na rychlosti až do bodu, kdy se lidstvo v kolektivních vibracích lásky dostane na vrchol. V závislosti na kolektivním vědomí dosáhnete Zlatého věku nejpozději do roku 2032, možná daleko dříve, takový je božský plán. Svět, jak jej nyní znáte, se změní zevnitř a struktura všeho, co v současnosti znáte a čemu rozumíte, se změní na kvantové úrovni a veškerá hmota se bude vyvíjet tak, jak se budou vyvíjet vaše myšlenky a vědomí a jak se budou stále více otevírat vaše srdce. Na úrovni praktického každodenního života bude váš život harmoničtější, více orientovaný na komunitu a budete více milovat své bližní. Lidé budou rozvíjet své dovednosti a pracovat pro dobro lidstva. Lidé se více přiblíží ke své podstatě, budou více milující, budou mít více víry, budou méně vystresovaní a životy se více posunou od usilování k bytí. Když se ráno probudíte, tak si neřeknete, co vše potřebujete udělat, ale budete věci dělat podle toho, co cítíte a na co máte chuť. Města se změní na komunity a obchodování se ve společnosti sníží. Kanceláře budou přeměněny k bydlení a městské části se zbaví zátěže, protože lidé tam nebudou dojíždět do práce. Města budou čistá, vzdušná, bude v nich mnohem více zeleně a méně zástavby, všude bude čistý vzduch. Na léčení se budou stavět léčivé věže, které budou rozmístěny po obvodu velkých měst a budou vysílat léčivé frekvence. Londýn a New York budou prvními městy, kde budou postaveny. Bude to něco na způsob Teslových věží, které vysílají a zvedají frekvence a města se tak stanou léčivými. Všude bude více zeleně a méně dopravy, protože ulice se změní na pěší zóny a bude v nich více divoké přírody. Doprava v budoucnu nebude potřebovat silnice, protože rychlovlaky budou vyvýšeny nad městy a budou fungovat na magnetický pohon. Bude to rychlá a čistá doprava. Podzemní dopravní systém (metro) bude zrušen, protože narušuje magnetické pulzování Země. Kolem měst a také všude jinde budou rozmístěny i gigantické krystaly, které budou sloužit k vysílání léčivých frekvencí světla a budou tak přirozenou cestou očišťovat přírodu. Všechna sídla elit, která byla znečištěna temnou energií, budou zbourána. Technologie využívající krystaly a zvuk se rozšíří do všech domácností. Škodlivé emise, elektrosmog a veškeré další podnikání, které nebude sloužit pro blaho lidstva, bude zastaveno. Lidé budou více času trávit v přírodě, počasí se stabilizuje, bude teplejší a předvídatelnější a vrátí se pravidelné střídání ročních období bez výkyvů, protože už nebude ovládáno pomocí chemtrailes. Drancování zdrojů Matky Země bude zastaveno. Zvířata se budou volně pohybovat a už nebudou uzavřena v ZOO. Lidé si budou všech zvířat, včetně hmyzu velmi vážit. Tak, jak se změní povaha obchodování a podnikání, tak už lidé nebudou muset tolik pracovat a svůj čas budou více věnovat rekreaci a svým koníčkům. V takovém uvolněném stavu budou lidé vyzařovat více světla a budou se jim díky tomu zvyšovat jejich vibrace. Bude dostatek potravy. Potrava bude organická a bude se pěstovat lokálně v rámci komunit. Lidé si budou vyměňovat své výpěstky v rámci lokálních komunit. Všude bude mnohem více radosti, štěstí a klidu. Nebudou potřební vůdci, protože lidé se budou vést a spolupracovat na místní úrovni sami. Změní se zákony a to tak, aby umožnily komunitám fungovat v rámci zvykového práva“.

 

                           Zdroj: Michelle Fielding