Křest CD Nekonečnost 23.6.2010 s kmotrem CD Alfredem Strejčkem