PÁD ARCHONŮ

28.11.2018 19:34

Tento článek patří mezi nejdůležitější zdroj informací, protože vysvětluje pravou příčinu a původ našeho vězení a utrpení zde na Zemi. Kdo chce pochopit procesy, které tady probíhají, tak mu tento článek pomůže se orientovat. Uvědomí si pavučinu lží a polopravd, která nás hustě obklopuje a rozplést ji, je velmi těžké a komplikované. Ale jedině pravda nás osvobodí, ať už je jakákoliv. Tématem Archonů se zabývali podrobně gnostici a proto je církev tak intenzivně potlačovala, jelikož je i sama výtvorem Archonů. Další podrobné informace na toto téma najdete na TV Gaia (s titulky na www.matrix-2001.cz) dokument Hluboký vesmír - mimozemské kořeny gnosticismu. Tyto informace mně zásadně ovlivnily a zaplnily bílá místa.

 

 

 

Před 26.000 lety vytvořily temné síly karanténu a jako rukojmí si vzaly lidstvo.  Vytvořili systém ovládání pomocí virtuální reality, takže nikdo nebyl schopen uniknout. Do pasti umístily bytosti Světla, které měly spojení se Zdrojem, jako zdroj pohonu pro toto virtuální stvoření. Tento systém virtuální reality je stále ještě do určité míry v provozu a obvykle je nazýván MATRIX. Na fyzikální úrovni je ovládání prováděno pomocí ORION- BABYLONSKÉHO OTROCKÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU a skrze programování mysli pomocí MASMÉDIÍ. Na éterické, astrální a mentální planině je ovládání zajištěno pomocí komor

s elektromagneticky pokrouceným prostoročasem, podobných, jaké byly použity při Filadelfském experimentu. Tyto komory vytvářejí iluzi uzavřeného prostoru, který se zdá být věčným, to je také důvodem, proč tak málo bytostí bylo schopno se z něho osvobodit, stát se osvícenými.

MATRIX je provozován bytostmi, které se nazývají ARCHONI (z řeckého vládci). Jsou to bytosti, které přišly z galaxie Andromeda, a které si zvolily zažít temnotu. Odmítly se znovu propojit se Zdrojem. Archoni vytvořili Drakoniány a Reptiliány  skrze genetické inženýrství, aby je jako otrocké válečníky použili pro rožšiřování svého impéria.

Planeta Země je poslední planetou tohoto temného impéria čekající na osvobození. Na planetě Zemi již zbývá velmi málo Archonů.

Na éterických a astrálních rovinách se jim říká Páni Karmy. Jsou to oni, kdo do velké míry rozhoduje o životní pouti každého, kdo se inkarnuje. Vybírají naše rodiče a do určité míry určují naše životní podmínky. Tento systém programování je znám jako karma. S pokročilou technologií ovlivňování vlny na astrální pláni manipulují astrální průběh planetárních energií a využívají je tak pro zlovolný astrologický vliv. Udržují zkreslenou časoprostorovou strukturu pomocí implantátů, které si sami vytvářejí časoprostorovou anomálií černé díry, a tím matou lidskou mysl a emoce. Implantáty jsou programovatelné krystaly, které byly vloženy do mentálních, astrálních a éterických těl každé lidské bytosti na Zemi za pomoci silných elektromagnetických zařízení.

Na éterických a nižších astrálních planinách jejich drakoniánští administrátoři udržují technologii umělé inteligence a ta drží Matrix na svém místě. Obsahuje to varovný systém, takže když probuzená bytost svým Světlem vytváří díru v Matrixu, Drakoniáni pošlou reptiliánského otrockého válečníka, aby vyvinul tlak na psychologicky slabá místa probuzené bytosti, čímž sníží její vibrace a díru v matrixu uzavře. Reptiliánští otročtí válečníci také vyvíjejí neustálý tlak na mysl a emoce inkarnovaných lidských bytostí na Zemi, tak, aby zabránili jejich spirituálnímu růstu, a aby potlačili jejich boj za svobodu. A pokud ani to nestačí, mají v záloze ještě améby (elementární bytosti) a ty vyvinou dodatečný tlak. Všechny tyto negativní bytosti se obvykle skrývají v záhybech zkreslené časoprostorové struktury na astrálních a éterických pláních. Jejich síla je ve strachu a skrytých motivech. Tváři tvář světlu, pravdě a odvaze ztrácejí všechnu svoji sílu. Pokud si budeme vědomi tohoto všeho beze strachu, světlo našeho vědomí tyto záhyby v časoprostorové struktuře vyrovná a všechny tyto negativní bytosti budou odstraněny z astrálních a éterických plání planety Země.

Na fyzické pláni jsou Archoni inkarnováni uvnitř Jezuitské organizace a spirituálně kontrolují jejich administrátory ( drakoniánské Ilumináty, kteří udržují finanční systém), jejich válečníky ( reptiliánské žoldáky, kteří chrání Ilumináty) a jejich otroky (lidstvo, které pro ně pracuje v práci 8 a více hodin denně). Skrze jezuitské organizace a 33. stupeň Zednářů drží pohromadě  Iluminátskou strukturu. Tato struktura se teď konečně rozpadá.  

                                                       INVAZE   ARCHONŮ

Ve známé lidské historii existují tři hlavní invaze Archonů a jejich nástrojů Drakoniánů a Reptiliánů z vnějšího vesmíru na planetu Zemi. Všechny z nich se uskutečnily jak na fyzické rovině, tak na spirituálních pláních.

První je KURGANSKÁ invaze, která nastala okolo 3.600 let př. n. l. Temné bytosti na Zemi vstoupily skrze Kavkazský dimenzionální portál. Jejich účelem bylo zničit neolitické kultury uctívající mírumilovnou Bohyni, které vzkvétaly v neolitické Evropě. Chtěly zničit uctívání Bohyně, neboť ženská energie představuje  naše přímé spojení se Zdrojem .

Druhá je CHAZARSKÁ invaze, která nastala okolo 393 n. l. Temné bytosti použily ten samý Kavkazský dimenzionální portál. Účelem této invaze bylo zničit mysterijní školy, Křesťanské gnostické skupiny a přírodu uctívající pohanství a nahradit je křesťanským kultem programující mysl. Toto programování bylo posíleno vytvořením virtuální reality pekel na nižší astrální pláni, která byla poté použita církví pro posílení její pozice.

Třetí je KONŽSKÁ invaze, ke které došlo v r. 1996. Temné bytosti vnikly skrze válkou zničené Kongo, Rwandu a Ugandu. Hlavní útok se tentokrát soustředil na éterickou a nižší astrální rovinu. Účelem této invaze bylo zničit hnutí New age a hnutí Vzestupu a posílit Matrix, který se již v roce 1995 začal v důsledku masového probouzení lidí rozpadat. Většina bytostí si této invaze není vůbec vědoma, protože jejich vzpomínky na Světlo, které bylo na Zemi přítomno před rokem 1996 byly vymazány v rámci intenzivní implantační kampaně lidstva v letech 1996- 1999.

                                                  Vítězství Světla

Po aktivaci portálu 11:11:11 v listopadu r. 2011 se začíná Matrix konečně rozpadat. Okamžitě po tom byly uvedeny do pohybu události (např. Keenův soudní proces) (?), které jedna za druhou přivodí celkové osvobození naší planety. Tentokrát už nemůže dojít k žádné archonské invazi z vnějšího vesmíru, protože planeta Země je poslední planetou v naší sluneční soustavě, která má být ještě osvobozena. I přesto, že je vítězství Světla zajištěno a všechny negativní časové osy již byly vymazány, je nutno být stále bdělými. Archoni budou na astrální pláni neustále pokračovat ve vyvíjení tlaku na psychicky slabá místa klíčových osob pozitivních sil na Zemi, aby je rozdělili a vytvořili mezi nimi konflikty. To slouží jejich hlavnímu záměru odvedení naší pozornosti od našeho hlavního cíle odstranění Kabal a ostatních mocných stoupenců temnoty. V tom správném okamžiku spálí galaktické centrální slunce pomocí slunečních zášlehů, které vyšle na naší planetu, všechny matrixové překážky na astrálních a éterných pláních a všechny negativní entity budou odstraněny. Budou nahrazeny anděly a spirituálními průvodci. Posledním krokem je prostě rozpustit síť, poté budou události již rychle následovat. Ten Jediný vloží všechnu tuto energii pro zničení oné sítě a události pak přijdou téměř okamžitě. Programy nebudou mít již místo k ukrytí, všechny portály, všechno vybavení bude vypnuto a nastane období míru a nádherné čisté oblohy bez chemtrails .

Zdroj: COBRA 8. 5. 2012