Archiv článků

POLOHA ČECH PODLE DÉLKY A ŠÍŘKY NEBES A POD KTERÝM ZNAMENÍM SE NACHÁZEJÍ

09.11.2015 14:23
                          Znamenití učenci, kteří určují polohu zemí a měst podle bezpečné míry, totiž uspořádání hvězdné oblohy (mezi nimi jsou náš Clavius a Blancanus, dále...

Diskusní příspěvek k projevu Vladimíra Putina dne 28. 9. 2015 na Valném shromáždění OSN

01.10.2015 18:09
Výborný projev, který shrnul veškeré problémy tohoto světa a navíc návrh na řešení formou vzájemné spolupráce a těm, kteří by nestále chtěli egoisticky týt z jiných národů, bylo jasně naznačeno, že tomu již nebude nečinně přihlíženo. Bohužel lidí, kteří neustále vidí Rusko jako hlavního dravce,...

UČENÍ MCEO A DESKY CDT

10.09.2015 13:07
Učení MCEO nemá původ na Zemi; toto učení představuje záznam vyspělých spirituálně vědeckých znalostí a rozsáhlé historie, které byly přeloženy do mnoha forem, v mnoha různých obdobích a místech, v rámci a mimo náš 15 rozměrný vesmír. Záznamy znalostí a historie, kterými učení MCEO je,...

DLOUHOVLASÍ MONARCHOVÉ- MEROVEJCI

18.07.2015 20:18
Původ dynastie Merovejců obklopuje množství záhad. Dynastie Merovejců pochází ze sálské větve germánského národa, hromadně označovaného Frankové. V období mezi 5. a 7. st. ovládali Merovejci velké části území dnešní Francie a Německa. Období jejich nadvlády se shoduje s dobou vlády krále...

RENNES- LE-CHATEAU A BÉRENGER SAUNIER

05.01.2015 01:02
  1. června 1885 byl do malé vesničky Rennes- le –Chateau přidělen nový kněz. Farářovo jméno bylo Bérenger Saunier. Byl to robustní, pohledný, energický a zřejmě vysoce inteligentní muž ve věku 33 let.  V semináři se nedlouho předtím jevil jako adept slibné kariéry duchovního. Určitě...

ALBIGENSKÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA- KATAŘI

03.11.2014 20:40
ALBIGENSKÁ  KŘÍŽOVÁ  VÝPRAVA- KATAŘI V roce 1209 sestoupila armáda o síle 30.000 rytířů a pěších vojáků jako smršť ze severní Evropy do Languedocu- hornatého severovýchodního úpatí Pyrenejí v místech, kde se nyní rozkládá jižní Francie. V následující válce bylo zpustošeno...

ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA

09.07.2014 23:11
Etický kodex člověka obsahuje zásadní informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele. Kodex informuje , že člověk  byl stvořen  jako polydimenzionální  bytost , jeho nejvyšší částí ( podstatou) je sekvence samotného Stvořitele i Božské Matky, čímž  je...

NÁROD V LÉNU BOHŮ

11.06.2014 19:52
 Současná archeologie a historiografie není schopná odpovědět na otázku po původu Keltů, Slovanů, ba ani Árjů. Slovanské kmeny se vynořují na přelomu 5, a 6. St. jako početné etnikum rozšířené na území jižní a střední  Evropy až po linii vymezenou řekami Wesera, Main a horní Dunaj. Na...

POSVÁTNÝ ÚDĚL ÁRJŮ

19.05.2014 21:05
POSVÁTNÝ  ÚDĚL  ÁRJŮ Po kataklyzmatu provázejícím cyklus Nimiru v roce 3.449 p. n. l. byla původní prastará evropská kultura prakticky zničena a rozsáhlé oblasti byly zbaveny lidí i živých tvorů. Došlo ke změnám mořských a následně  i vzdušných proudů, takže některé oblasti Země...

NA POČÁTKU ČASU

15.04.2014 21:05
Věda dodnes neví, jak vlastně došlo ke vzniku sluneční soustavy, a proto v mechanismu tohoto procesu existuje řada navzájem si odporujících teorií. Poměrně přijatelnou se jeví teorie KANT- LAPLACEOVA, podle níž se z velmi rychle rotujícího gigantického Praslunce odtrhl v jeho...
Záznamy: 81 - 90 ze 118
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>