Esoterika

BOUDICCA či BOUDICA "Ta, která vítězí"

08.05.2012 22:10
Boudicca či Boudica " ta, která vítězí" - je to skutečná postava, keltská královna, která vládla v 1.st.n.l. kmeni Icenů v oblasti dnešního Norfolku ve Velké Británii. Za času císaře Nerona poruší Římané smlouvu, kterou uzavřeli s Kelty obývajícími Britanii. Vojáci římských legií vtrhnou do...

KELTOVÉ V ČECHÁCH A NA ŠUMAVĚ (GABRÉTA HYLÉ-POHOŘÍ KOZOROŽCŮ NEBO TAKÉ OVČÍ HORY)

15.04.2012 20:25
Již staří Římané znali Šumavu...Šumava, významný krajinný prvek střední Evropy, je uváděna již ve 2.st.n.l. v díle Claudia Ptolemaia. Spolu s Bavorským a Českým lesem bychom ji nalezli pod názvem Gabréta hylé. Gabréta byla součástí většího celku, Hercynského lesa, tento les se měl podle...

TÚATHA DÉ DANANNOVÉ - tajemný národ Irska

22.03.2012 22:33
Túatha dé Danannové připluli před dávnými časy s velkým loďstvem do Irska a vzali zemi Fir Bolgům, kteří tam žili před nimi. Příchozí byli lidém bohyně Danu a jejich učení muži vládli velkými silami a všichni je ctili, jako by sami byli bohy. Vyznali se v různých druidských uměních, totiž...

FÁMY O POTRAVINÁCH

09.02.2012 19:24
Působení stravy na osteoporózu Mléko je pro naše kosti prý tím, čím je med pro včely. Američané konzumují více kravského mléka a mléčných výrobků na osobu, než většina lidí na světě. Měli by tedy mít nepředstavitelně silné kosti-naneštěstí tomu tak není. Jistá nedávno uskutečněná studie...

DO RÁJE PROJDEŠ PEKLEM - UKÁZKA Z KNIHY IVO WIESNERA

08.02.2012 00:48
Země má dostatečnou kapacitu zdrojů energie, surovin, potravin a tvůrčí invence přinejmenším pro další 4 miliardy lidí. Jde jen o to, že je nutné omezit plýtvání a zavádět nové úsporné a bezodpadové technologie. Tento názor se opírá o studie Harvardské univerzity, které ukázaly, že Země může...

BYTOSTI VESMÍRU - NĚCO Z ODKAZU ALAJE Z PLEJÁD - OTÁZKY A ODPOVĚDI

07.02.2012 23:19
Kam po smrti odchází duše? A co se s ní stane?   Každý má svůj životní plán, ve kterém se chce něco naučit a něco prožít. Když je životní plán u konce, opouštíš planetu. Tohle je přirozené a vždy se to tak děje. Všichni takto v jiných životech zemřeli milionkrát. Ale zemřelo pouze...

ODKAZ ATLANTIDY

20.12.2011 22:22
Pokud se poučíme z chyb Atlantidy, mohla by nás čekat smysluplná budoucnost. Lidstvo čeká velký skok, který se týká probuzení vesmírného vědomí. Hustota hmoty se  podstatně sníží, věci začnou být průhlednější. Dnešní lidé v sobě objeví vlastnosti a schopnosti, které existovaly již v dobách...

JIDDI KRISHNAMURTI

09.12.2011 19:43
Představuji vám video, které v dnešní uspěchané době představuje duchovní usebrání s význačným duchovním učitelem, jehož odkaz i pro dnešní dobu je velmi moderní a aktuální.
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11