Esoterika

POSVÁTNÝ ÚDĚL ÁRJŮ

19.05.2014 21:05
POSVÁTNÝ  ÚDĚL  ÁRJŮ Po kataklyzmatu provázejícím cyklus Nimiru v roce 3.449 p. n. l. byla původní prastará evropská kultura prakticky zničena a rozsáhlé oblasti byly zbaveny lidí i živých tvorů. Došlo ke změnám mořských a následně  i vzdušných proudů, takže některé oblasti Země...

NA POČÁTKU ČASU

15.04.2014 21:05
Věda dodnes neví, jak vlastně došlo ke vzniku sluneční soustavy, a proto v mechanismu tohoto procesu existuje řada navzájem si odporujících teorií. Poměrně přijatelnou se jeví teorie KANT- LAPLACEOVA, podle níž se z velmi rychle rotujícího gigantického Praslunce odtrhl v jeho...

LID Z OSTROVŮ MLÉČNÉHO MOŘE - KELTOVÉ

23.03.2014 15:12
V  TOMTO ČASE, JENŽ JE BEZČASÝM NA MÍSTĚ NEMAJÍCÍM URČENÍ VE DNI, JEMUŽ CHYBÍ ŘÁD STOJÍM NA PRAHU SVĚTŮ ZAHALENÝCH ZÁVOJEM TAJEMSTVÍ PŘI POČÁTKU MYSTÉRIA DLOUHÉ CESTY PROSÍM BOHY DÁVNÉ O POMOC A ZÁŠTITU.   KELTSKÁ MODLITBA S naší historií je úzce spjat jeden národ Diodorem Siculem,...

THUATA DANANN

07.03.2014 17:59
  THUATA  DANANN: Podivuhodná civilizace staré Evropy Dějiny staré Evropy za časů rozkvětu Hyberboreje jsou pro nás stále záhadou, přestože se z té doby dochovala řada podivuhodných artefaktů – např. megalitická kultura, starobylé písmo, skalní kresby, rytiny a další. Historiografie...

JEDEN BŮH

04.02.2014 09:50
                                                       Jeden Bůh, jedno...

HISTORIE HYPERBOREJE A JEJICH OBYVATEL

11.01.2014 21:47
                                             Historii Hyperboreje a jejich obyvatel se zabýval Hekatalos z Abdéry (přelom 4. a ...

ČESKÁ KOTLINA A KÁMEN ČINTÁMANÍ

09.01.2014 20:16
                                                  

OSUD MALÝCH NÁRODŮ A ČESKÁ KOTLINA

07.01.2014 20:32
    Malé národy nebo entity, jejichž početnost snížily války či katastrofy, vedou boj o sebezáchovu s vypětím sil, neboť silnější sousedé je vytlačují, omezují nebo se snaží o jejich vymýcení, asimilaci nebo aspoň kulturní degeneraci. K dosažení takových cílů bývá používaná...

RASOVÉ SKUPINY SOUČASNÉHO LIDSTVA MAJÍ MIMOZEMSKÝ PŮVOD

03.12.2013 23:23
       Védská písma a shodně s nimi i H. P. Blavatská, která měla možnost studovat staré manuskripty bönnských knihoven Tibetu a Nepálu tvrdí, že počátkem Dvápara yugy (asi před 86 400 lety) sestoupilo na Zemi se svými králi sedm rasových odnoží či národů....

VLIV STRAVY NA VÝVOJ VĚDOMÍ

06.06.2013 21:14
Naše strava má vliv nejen na naše tělo, ale i na ostatní články naší bytosti. Konzum masa způsobuje zpředmětňování našeho vědomí, na cestě k intuitivnímu vědomí bude zase ztrácet na významu a lidé se budou živit stále více rostlinnou stravou. Neznamená to, že bychom vyškrtnutím masa...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>