Esoterika

Proč NASA pod záminkou, že jde o omyl, nám ukazuje objekty na Marsu či Měsíci?

30.06.2017 13:16
Citace z článku na AE News „Google kreslí do map obsah, který ve skutečnosti neexistuje? Mapa na Google Mars odhalila továrnu na povrchu Marsu. Je to opravdu jen Aprílový žert, jak tvrdí Google, nebo je to chyba cenzury NASA..“   Tato citace z článku na serveru AE News mne ihned...

UDÁLOST - Stručné shrnutí

11.08.2016 14:46
V dnešní době je důležité, jak už jsem psala, soustředit se a čekat s radostí v srdci na „ Událost“, která přinese konečně planetě Zemi Svobodu. Nikde se o tom nemluví, aby se lidé nestrašili, ale naplní se podstata směřování každého člověka. Kdo jde cestou Světla a Lásky, bude...

GAMBIT MAHÁTMŮ

05.05.2016 13:41
                                     JSOU SKUTEČNĚ ALIENS NA ZEMI?        ...

POLOHA ČECH PODLE DÉLKY A ŠÍŘKY NEBES A POD KTERÝM ZNAMENÍM SE NACHÁZEJÍ

09.11.2015 14:23
                          Znamenití učenci, kteří určují polohu zemí a měst podle bezpečné míry, totiž uspořádání hvězdné oblohy (mezi nimi jsou náš Clavius a Blancanus, dále...

UČENÍ MCEO A DESKY CDT

10.09.2015 13:07
Učení MCEO nemá původ na Zemi; toto učení představuje záznam vyspělých spirituálně vědeckých znalostí a rozsáhlé historie, které byly přeloženy do mnoha forem, v mnoha různých obdobích a místech, v rámci a mimo náš 15 rozměrný vesmír. Záznamy znalostí a historie, kterými učení MCEO je,...

DLOUHOVLASÍ MONARCHOVÉ- MEROVEJCI

18.07.2015 20:18
Původ dynastie Merovejců obklopuje množství záhad. Dynastie Merovejců pochází ze sálské větve germánského národa, hromadně označovaného Frankové. V období mezi 5. a 7. st. ovládali Merovejci velké části území dnešní Francie a Německa. Období jejich nadvlády se shoduje s dobou vlády krále...

RENNES- LE-CHATEAU A BÉRENGER SAUNIER

05.01.2015 01:02
  1. června 1885 byl do malé vesničky Rennes- le –Chateau přidělen nový kněz. Farářovo jméno bylo Bérenger Saunier. Byl to robustní, pohledný, energický a zřejmě vysoce inteligentní muž ve věku 33 let.  V semináři se nedlouho předtím jevil jako adept slibné kariéry duchovního. Určitě...

ALBIGENSKÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA- KATAŘI

03.11.2014 20:40
ALBIGENSKÁ  KŘÍŽOVÁ  VÝPRAVA- KATAŘI V roce 1209 sestoupila armáda o síle 30.000 rytířů a pěších vojáků jako smršť ze severní Evropy do Languedocu- hornatého severovýchodního úpatí Pyrenejí v místech, kde se nyní rozkládá jižní Francie. V následující válce bylo zpustošeno...

ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA

09.07.2014 23:11
Etický kodex člověka obsahuje zásadní informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele. Kodex informuje , že člověk  byl stvořen  jako polydimenzionální  bytost , jeho nejvyšší částí ( podstatou) je sekvence samotného Stvořitele i Božské Matky, čímž  je...

NÁROD V LÉNU BOHŮ

11.06.2014 19:52
 Současná archeologie a historiografie není schopná odpovědět na otázku po původu Keltů, Slovanů, ba ani Árjů. Slovanské kmeny se vynořují na přelomu 5, a 6. St. jako početné etnikum rozšířené na území jižní a střední  Evropy až po linii vymezenou řekami Wesera, Main a horní Dunaj. Na...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>